Til hovedinnhold

Regjeringen kan ikke si om de vil stoppe DLD

Vil vente med å avgjøre hva som skal skje.

EU-domstolen i Luxembourg erklærte tidligere i dag at datalagringsdirektivet er ugyldig. Tidligere har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vært klar på at de ville vurdere saken grundig når domstolene i EU ble ferdige, og det er en vurdering som nå går i gang.

– Inntil EU eventuelt vedtar et nytt og justert direktiv, må EU- og EØS-landene selv ta stilling til hvilke lover man skal ha på dette området. Regjeringen vil nå bruke litt tid på å vurdere dommen og dens implikasjoner nøye, sier Solvik-Olsen til Hardware.no.

– Opp til hvert land å avgjøre

Samferdselsministeren påpeker at det er personvernshensyn som er grunnen til at Norge har gått inn for direktivets minste lagringstid, og til at det her stilles langt strengere krav til lagringssikkerhet og utlevering av opplysninger enn hva direktivet krever.

Solvik-Olsens regjerings regjeringspartnerne i Høyre, ved parlamentarisk leder Trond Helleland, har gitt oss et likelydende svar. De sier at det er for tidlig å konkludere med hvilke konsekvenser EU-dommen vil få for Norge, og understreker som Solvik-Olsen at hvert enkelt land nå selv må ta stilling til hvilke lover man skal ha på dette området.

Dermed er det umiddelbart lite som tyder på at regjeringen vil snu. I stedet later det til at den står ved synet som europaminister Vidar Helgesen ga uttrykk for like før nyttår. Da omtalte han EU-domstolens generaladvokat sin anbefaling om å skrote hele direktivet som et signal om at direktivet måtte få noen små justeringer.

Fortsetter som før

Høyres holdning vil neppe bli populær, hverken hos opposisjonen på Stortinget eller ute i bransjen. Kort tid etter at domstolens beslutning var klar reagerte nemlig både Venstre og IKT-Norge med en klar oppfordring til regjeringen om å skrote direktivet umiddelbart. Venstre har også varslet at det kommer et forslag på Stortinget om å gjøre nettopp dét.

Det spørs imidlertid om det vil hjelpe. Både Høyre og Arbeiderpartiet, som tilsammen har flertall på Stortinget i denne saken, har lenge vært klare på at DLD skal bli en del av Norges lover. Disse partiene viser så langt ingen tegn til å ha ombestemt seg, og da vil de fortsatt ha flertall for å innføre direktivet i Norge.

Selv Fremskrittspartiet, som før stortingsvalget i fjor kalte seg sterke motstandere av direktivet, har til nå valgt å la saken ligge, etter at de gikk sammen med Høyre i regjering.

Høyre: – For tidlig å si noe

Trond Helleland i Høyre sier det er for tidlig å konkludere enn så lenge.Foto: Høyre

Vi stilte i utgangspunktet Høyre en rekke konkrete spørsmål, men de hadde ikke tid i dag til å svare på disse. Vi fikk likevel en generell uttalelse, og selv om partiets DLD-motstandere nå øyner nytt håp om å få sin vilje, er det fra offisielt hold lite som tyder på at partiet har byttet mening.

– Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser EU-domstolens avgjørelse vil ha for den norske gjennomføringen av direktivet, men kommisjonen har invitert til et ekspertgruppemøte, hvor også Norge deltar, førstkommende fredag. Der er det ventet at de vil opplyse om hvordan kommisjonen vil følge opp denne saken videre, kommenterer Høyres Trond Helleland.

Selv om Norge ikke er bundet av EUs grunnlov, som EU-domstolen har vurdert DLD opp mot, og selv om DLD ikke er innlemmet i EØS-avtalen – slik at Norge formelt sett ikke er bundet av direktivet – understreker Helleland at norske regler ikke skal bryte med fundamentale rettigheter.

Han påpeker dessuten at samferdselsdepartementet her hjemme også vil studere dommen fra EU nærmere, for å se om det er «behov for å justere» det norske regelverket; men understreker at den norske DLD-varianten har stilt strengere krav til sikkerhet og utlevering enn EU-direktivet opprinnelig krevde. EU-domstolens dom fremhevet blant annet dette som årsaker til at datalagringsdirektivet ble kjent ugyldig.

– Og behovet for virkemidler som gir politiet effektive verktøy i kampen alvorlig kriminalitet, som terror, drap og overgrep mot barn, blir ikke borte selv om direktivet er kjent ugyldig, sier Helleland.

Katastrofalt for kriminalitetsbekjempelse

Anders Brenna i stiftelsen Digitalt Personvern mener det vil være idioti å kjøre på med innføringen av DLD i Norge.Foto: Varg Aamo, Hardware.no

At DLD ville vært et effektivt verktøy i så måte er det imidlertid delte meninger om. Anders Brenna er styreleder i Digitalt Personvern, en organisasjon som samler inn penger for å prøve DLD for retten dersom det noen gang blir implementert i Norge. Han er ikke overbevist om en slik nytteverdi – snarere tvert imot.

– Det som det hele koker ned til er at man skal drive konstant overvåkning av hele befolkningen, bare i tilfelle de gjør noe galt. Det er idioti. Ikke bare er det ubrukelig, men det er også en katastrofe for kriminalitetsbekjempelsen, hevder han til Hardware.no.

DLD har nemlig ifølge Brenna gjort kampen mot terrorisme og alvorlig kriminalitet mye vanskeligere. Det begrunner han med at kunnskapen om at direktivet skulle innføres har økt bevisstheten om at de som driver med slikt må skjule alle sine digitale spor godt.

– Så ikke bare fungerer det ikke, det virker faktisk mot sin hensikt. Det er designet av folk med gode intensjoner, men de har ikke hatt med seg noen som har peiling. Alle vi som jobber med dette her vet at det ikke fungerer, og ikke vil fungere, sier han.

– De kan velge mellom litt eller veldig idiotisk

Brenna er ikke nådig i sin karakteristikk av direktivet, og mener det smarteste ville være å droppe hele DLD øyeblikkelig. Etter hans syn har regjeringen nå har et valg – mellom å gjøre noe litt idiotisk eller veldig idiotisk.

– Det mest idiotiske vil være å kjøre på som før, mens å utsette det enda en gang vil bare være litt idiotisk. En utsettelse vil være det nest beste etter en fullstendig skrinlegging, fordi slik det står i dag trår direktivet i kraft allerede til sommeren. Deretter får teleoperatørene ett år på seg til å bli klare til å begynne datalagringen, som etter planen skal begynne 1. juli neste år, sier han.

Dersom direktivet tross EU-domstolens avgjørelse blir innført i Norge, står også Digitalt Personvern klare med advokater. Deres plan er nemlig å gå til retten for å få det avskaffet med det samme direktivet skulle blitt satt ut i livet.

– Det som skjer når direktivet implementeres i Norge er at vi tar det til retten, og får stanset det, akkurat som har skjedd i andre europeiske land. Vi er klare, og har 850 000 kroner på konto, som holder til de første par rundene i retten. Men det beste ville vært om de stanset det nå, og vi slapp å måtte gå rettens vei for å stanse det, sier Brenna.

Arbeiderpartiet: – Vi må avvente

Arbeiderpartiet har også vært en av pådriverne for å innføre direktivet i Norge, så vi tok kontakt og spurte dem om partiet vil revurdere sin holdning til EUs datalagringsdirektiv, og den norske varianten de var med på å vedta, i lys av EU-domstolens avgjørelse.

I tillegg spurte vi om de punktene domstolen peker på som kritikkverdige var ukjente eller uviktige for partiet da loven ble vedtatt.

Juridisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, var imidlertid ganske ordknapp i sitt svar.

– Som dere selv nevner er det flere ulikheter mellom EUs og det norske direktivet, derfor må vi også først avvente regjeringens juridiske vurdering av dommen, var alt hun ville si til Hardware.no.

Bakgrunn: EU har kjent datalagringsdirektivet ugyldig »

Les også
Bekreftet: Regjeringen vil gi deg over dobbelt så høy momsfrigrense
Les også
Tvinges til å fortsette med datalagring
Les også
Svensk politi anmelder Tele2 for brudd på datalagringsdirektivet
Les også
– Regjeringen må stoppe DLD med en gang
Les også
EU: Datalagringsdirektivet er ulovlig
Les også
«Datalagringsdirektivet» avslørte abort, sykdom og våpenkjøp
Les også
Derfor kan svenskene overvåke all norsk nettrafikk
Les også
Norge må ikke innføre DLD, men regjeringen vil likevel
Les også
FrP snur: Nekter å kjempe mot datalagringsdirektivet
Les også
Regjeringen utsetter datalagringsdirektivet 
Les også
Dette er løftene: Slik blir din nye og blå IT-hverdag
Les også
– Datalagringsdirektivet vil gi sterkere personvern
Les også
Vil gi deg «piratlov», DLD, og TV-lisens på alt utstyr
Les også
Vil gi deg anonymitet på Internett – ikke PC-lisens
Les også
Ny regjering kan få DLD skrotet i Norge
annonse