Regjeringen utsetter datalagringsdirektivet 

Du blir ikke overvåket til neste år likevel.

Det omdiskuterte datalagringsdirektivet skulle etter planen iverksettes fra 1. juli 2014, altså til neste år. Men etter dagens budsjettfremlegging kan vi i tilleggsproposisjon 1 sin post 72 lese at Solberg-regjeringen utsetter hele direktivet.

I begrunnelsen for hvorfor det atter en gang utsettes, vises det til den pågående behandlingen av datalagringsdirektivet i Europadomstolen. Det har nemlig vist seg at hele det planlagte – og i enkelte land allerede innførte – direktivet kan bryte med grunnleggende EU-regler, i tillegg til den østerrikske grunnloven.

Venter på Europadomstolen

I følge personene som har tatt ut sak bryter DLD mot kravet om beskyttelse av personlige data. Dette kravet er ivaretatt gjennom den østerrikske grunnloven, EUs grunnlov og EUs menneskerettighetskonvensjon.

En avklaring fra Europadomstolen er ventet i februar, og det er tydelig at den nye regjeringen ønsker å legge vekt på vurderingen EU kommer frem til før de implementerer direktivet her til lands.

Da Datalagringsdirektivet ble vedtatt innført i Norge var det flertall for direktivet gjennom Arbeiderpartiet og Høyre. FRP er åpne motstandere av direktivet, det samme er de to regjeringspartienes samarbeidspartnere, KRF og Venstre. Høyre er på sin side noe mer splittet i saken.

Ny dato

Det er likevel ikke noe som tyder på at regjeringen har planer om å kvitte seg med direktivet, i alle fall ikke i første omgang. Ny dato for innfasing er nemlig satt til 1. januar 2015, og planlagt iverksetting av direktivet til 1. juli 2015.

Det har vært stor diskusjon rundt hvem som skal ta regningen for direktivinnføringen, men fra dagens tilleggsproposisjon virker det som regjeringen ser for seg en fordeling mellom de ulike ekomtilbyderne og staten selv.

Datalagringsdirektivet er allerede innført i Danmark:
Der blir det omtalt som en katastrofe »

(Kilde: Tilleggssproposisjon til statsbudsjettet)

Les også
Datalagringsdirektivet skrotes i Norge
Les også
Regjeringen kan ikke si om de vil stoppe DLD
Les også
Norge må ikke innføre DLD, men regjeringen vil likevel
Les også
FrP snur: Nekter å kjempe mot datalagringsdirektivet
Les også
Vil gjøre det vanskeligere å spionere på regjeringen
Les også
Dette er løftene: Slik blir din nye og blå IT-hverdag
Les også
– Først var det kommunisme, nå er det terrorister og pedofile
annonse