Til hovedinnhold

Ny regjering kan få DLD skrotet i Norge

Varsler omkamp om det omstridte direktivet.

PlusONE/Shutterstock

I april 2011 vedtok Stortinget det omstridte datalagringsdirektivet. Med 89 mot 80 stemmer fikk Arbeiderpartiet og Høyre gjennomslag for at EU-direktivet skulle innføres på norsk jord. De resterende partiene på Løvebakken – Frp, SV, SP, KrF og Venstre – stemte i mot.

Nationen skriver nå at både KrF, Venstre og Frp varsler omkamp etter stortingsvalget til høsten.

Skal jobbe aktivt i mot

– Etter hvert som DLD problematiseres mer og mer i EU-domstolen og i flere EU-land, blir grunnene til omkamp mot tilsvarende regler i Norge enda sterkere, sier Hans Antonsen, førstekandidat for Venstre i Aust- og Vest-Agder til Nationen.

KrF er enige, og forteller at de har som mål å få stoppet, mens Frp sier at de ikke er redde for å stemme ned forslaget.

Norges nye regjering skal stemmes frem søndag 8. september og mandag 9. september, avhengig av kommune.

EU vurderer om det er lovlig

At datalagringsdirektivet er omdiskutert har vi skrevet om en rekke ganger. Island har blånektet å innføre direktivet og Østerrike mener det hele bryter med grunnleggende EU-rettigheter. Danmark har hatt direktivet i fem år allerede, men omtaler det som fullstendig ubrukelig.

Etter at Østerrike tok opp saken, har en egen EU-domstol nå satt seg ned for å vurdere om sikkerhetsnytten av loven er større enn inngrepet i personvernet og ytringsfriheten. I ytterste konsekvens kan en avgjørelse her få EU til å annullere hele direktivet.

16. mai i år ble selve forskriften innført i det norske lovverket, og det er ventet at direktivet vil koste en halv milliard det første året lagringen er i drift – som foreløpig ser ut til å bli i 2015. Da direktivet først ble vedtatt skal Høyre og Arbeiderpartiet ha blitt enige om at all informasjonen ikke skulle lagres på ett sted, for å gjøre systemet sikrere. Tidligere i år ble det klart at alle små operatører i Norge skal gå sammen om én stor felles lagringssentral, for å spare penger.

Med direktivet på plass skal brukeridentiteten til vedkommende som sitter bak datamaskinen lagres, sammen med IP-adressen og tilhørende adresse, tidspunkt og nøyaktig lokasjon. Dette skal lagres for hver enkelt handling du gjør når du kommuniserer via Internett og telefon – som når du sender SMS, e-post eller ringer.

Norge har nylig fått en ny antipiratlov:
Så lett kan du nå bli tatt for piratkopiering »

(Kilde: Nationen)

annonse