Nyhet

– Å filme med drone krever ikke spesiell tillatelse i Norge

Norske droneflyvere kan puste lettet ut etter svensk skremmeskudd.

På fredag fikk svenske dronepiloter en sjokkerende nyhet – den svenske domstolen slo fast at droner med kamera er å regne som overvåkingskamera, og for å bruke et slikt må du i Sverige ha tillatelse i henhold til kameraovervåkingsloven. Dommen innebærer et forbud mot å bruke kameradroner, med mindre du altså har innhentet en slik tillatelse.

Nå har vi fått bekreftet av det norske datatilsynet at regelverket er annerledes i Norge, og at et lignende forbud neppe vil skje.

– Ikke et overvåkingskamera

Juridisk rådgiver i Datatilsynet, Elisabeth Krauss Amundsen, sier til Tek at mobile kameraløsninger faller utenfor Datatilsynets definisjon av overvåkingskamera.

Elisabeth Krauss Amundsen er juridisk rådgiver i Datatilsynet.

– Den norske definisjonen av et overvåkingskamera stiller blant annet krav om at kamera er fastmontert. Et dronekamera omfattes derfor ikke av reglene for kameraovervåking i personopplysningsloven kapittel 7, sier Krauss Amundsen.

Det betyr at et dronekamera kan sammenlignes med et håndholdt kamera, hvor lovlig bruk vurderes ut ifra vanlige regler om behandling av personopplysninger.

Krauss Amundsen sier at det ikke er noe som tyder på at vi i Norge kommer til å følge i svenskenes spor når det gjelder å definere dronekamera som overvåkingskamera.

– Vi har foreløpig ikke fått inn mange klager eller saker som handler om filming med droner, sier Krauss Amundsen.

Men som Datatilsynet skriver på sine nettsider, er det viktig å merke seg at selv om film fra drone er lovlig tatt opp, er hovedregelen at du må ha samtykke fra dem som er filmet dersom du deler filmen eller bildene med andre.

Det kan være krevende å sette seg inn i det norske regelverket for flyving med droner, men det handler mest om forhold som dreier seg om bevegelser i luftrommet, størrelse og hastighet på dronene, og hvorvidt flyvningen er av kommersiell eller privat karakter.

Les vår guide til dronereglene »

Les også
Endelig har luftfartstilsynet kokt ned dronereglene til fem enkle punkter
Les også
3DR Solo: Dette er den beste dronen vi noen gang har fløyet
Les også
Mathias gjør kometkarriere med dronefilm
Les også
Skal du ut og fly drone? Dette er reglene som gjelder
annonse