Tek.no

Guide Drone-regler

Skal du ut og fly drone? Dette er reglene som gjelder

Viste du at du må melde fra til Luftfartstilsynet hvis du flyr for å ta bilder?

Colourbox
2 Aug 2016 06:00

Dette er reglene for droneflyging

Droner kan være både morsomme og nyttige, og med unntak av det amerikanske forsvarets notoriske Predator og lignende drapsmaskiner, kan de også gjøre veldig mye godt for seg. Vel, ok, det blir et definisjonspørsmål, men dette skal ikke være en filosofisk drøfting rundt konsekvensialisme og bruk av droner i krigsområder. Vennligst ta den debatten til et annet kommentarfelt.

Vi skal snakke om de mindre kameradronene som er blitt så populære de siste par årene.

Så populære at Luftfartstilsynet så seg nødt til å oppdatere regelverket for fjernstyrte luftfartøy, og de nye lovene trådde i kraft i januar i år.

Oppdatert: Luftfartstilsynet har nå oppdatert reglene igjen, og kokt dem ned til 5 enkle punkter »

Skiller mellom bruksområde

Det første og viktigste du må ta hensyn til når du skal sette deg inn i lovverket, er om det du driver med er ren rekreasjonsflyging eller ikke. Vi spurte Luftfartstilsynet om hva som er rekrasjonsflyging og hva som ikke er det.

– Det holder at man har ett eller annet utbytte av flygingen annet enn flygingen selv, forklarer Flyoperativ inspektør, Bente E. Heggedal i Luftfartstilsynet.

– Hvis formålet med flygingen er å ta bilder, er ikke flygingen rekreasjonsflyging. Formålet er da næring og/eller nytte, og man behøver ikke motta kompensasjon i form av penger for at det skal komme inn under disse begrepene, utdyper hun.

DJI

Det vil altså si at så hvis hensikten er å bruke dronen til å ta bilder eller videoopptak, eller noe annet enn bare flyging for flygingens del, regnes det ikke som rekreasjonsflyging, og da må du – avhengig av hva slags drone du har – enten registrere deg hos Luftfartstilsynet eller søke om tillatelse. Dette gjelder altså selv om hensikten er å holde oppsyn med beitedyr, bistå letemannskaper til å søke etter savnede personer, eller inspisere takrennene på huset. Heldigvis er det ikke så vanskelig å melde fra om dette for å ha papirene i orden hvis du er i den enkleste kategorien, RO1.

Det kan du lese mer om på neste side »

Regler for rekreasjonsflyging

Torstein Nurum Bugge

Men hvis du er innenfor rekreasjonskategorien, er regelverket det samme som regelverket for modellfly, og det er i grunn ganske enkelt.

Med modellfly menes enhver flyvende innretning som ikke har fører ombord, enten det er formet som et fly, helikopter, oktokopter eller midtnorsk lavlands-hubro. Faktisk sier ikke lovverket noe om motorkraft eller fjernstyring, så etter den definisjonen vil selv et papirfly med strikkmotor falle under regelverket.

De finnes flere regler for hvor, når og hvordan du kan fly, men en overordnet regel i lovverket er at flygingen «må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.»

Hvor og når kan du fly?

  • Du kan fly fra soloppgang til solnedgang, innenfor den såkalte «dagslysperioden.
  • Dronen må være godt synlig for det blotte øyet, eller en annen observatør hvis du skal fly ut fra det du ser via kameraet på dronen, via en skjerm eller førstepersonbriller.
  • Du kan ikke fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet. Det vil si at du kan fly 120 meter over havet hvis dronen er rett over havet eller land på havnivå, eller 1120 meter over havet hvis dronen er over en fjelltopp på 1000 meter.
  • Du kan ikke fly nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygninger som ikke er under førerens kontroll, med unntak av under start og landing. Dette betyr i praksis at du ikke kan fly i tettbygde strøk. At en person, motorkjøretøy eller bygning er under førerens kontroll betyr at du må ha tillatelse av personen, eller eieren av kjøretøyet eller bygningen, til å fly nærmere. Hvis du skal fly nært personer eller motorkjøretøy, er det lurt å ha kontinuerlig kontakt med de det gjelder via radio eller åpen telefonlinje, slik at dere kan kommunisere hvis noe går galt, for eksempel hvis du mister kontrollen over dronen.
  • Du har ikke lov til å fly i nærheten av fengsler, ambassader eller militære områder uten særskilt tillatelse fra stedet det gjelder.
  • Dronen må være minst fem kilometer fra flyplasser.
  • Du har heller ikke lov til å fly over eller i nærheten av et sted der Forsvaret eller nødetatene har etablert et innsatsområde, for eksempel ved ulykke eller brann. Dette er spesielt viktig da dronen kan skape farlige situasjoner med for eksempel politi- eller ambulansehelikopter
  • Du har ikke lov til å fly i andre restriksjonsområder opprettet med hjemmel i luftfartsloven eller politiloven. Vi har ikke funnet en oversikt over slike, men kan se for oss at det kan gjelde rundt sårbar infrastruktur, høyspentledninger og lignende installasjoner. Bruk sunn fornuft og spør hvis du er i tvil.

Noen unntak hvis du er med i modellflyklubb

Hvis du er med i en modellflyklubb, og flygingen skjer i regi av denne, gjelder ikke reglene for høyde og avstand så lenge flygingen skjer på en «sikker måte», og på spørsmål fra oss presiserer de at all flyging med modellfly må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøyer, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade, eller er til sjenanse for allmenheten, altså personer som bor eller oppholder seg i nærheten av der du flyr.

Luftfartstilsynet har ingen formelle krav til hva som skal til for å være en klubb, annet enn at de definerer det som en «sammenslutning av personer med felles interesser og mål».

Torstein Nurum Bugge

– Modellflyklubben eller en organisasjon som klubben er en del av, bør ha laget en håndbok med regler og prosedyrer for flyging med modellfly som klubbmedlemmene følger, legger Heggedal til.

Tanken bak dette unntaket for modellflyklubber er nok at så lenge man flyr sammen med flere i en klubb, er det lettere å passe på sikkerheten, og man kan lære ansvarlig flyging av hverandre. Så selv om det ser ut til at man kan bruke dette som et smutthull ved å lage en egen miniklubb og fly friere, anbefaler vi at du alltid flyr med sikkerheten som høyeste prioritet. Både fordi reglene er laget for å hindre skader på folk og fe, men også fordi dette «smutthullet» vil nok bli tettet ganske raskt hvis det blir et problem at enkelte dronepiloter flyr slik at andre blir nervøse, eller i værste fall gjør skade. Og da blir du til en av de der «gærningene» som ødelegger for alle oss andre.

Du er selv ansvarlig, så la napalmen ligge hjemme

YouTube

Det er den som flyr dronen som er ansvarlig for eventuelle skader droner gjør på andre personer eller andres eiendom, selv hvis et eventuelt krasj skyldes for eksempel fabrikkfeil på dronen. Akkurat som med bremsene på en bil, er det ditt ansvar å kontrollere at alt virker som det skal før flyr langt av gårde.

Du har heller ikke lov til å fly i beruset tilstand, og det er ikke tillat bruke den til å transportere våpen, raketter eller annet farlig utstyr. Slik som disse gutta gjorde. Eller disse. Så tanken om å kjøre Valkyrierittet på full guffe og gjenskape «Apokalypse Nå» i skala 1:100, må du bare legge fra deg. Luftfartstilsynet elsker ikke lukten av napalm om morgenen.