Til hovedinnhold
GuideDrone-regler

Skal du ut og fly drone? Dette er reglene som gjelder

Viste du at du må melde fra til Luftfartstilsynet hvis du flyr for å ta bilder?

Colourbox

Dette er reglene for droneflyging

Droner kan være både morsomme og nyttige, og med unntak av det amerikanske forsvarets notoriske Predator og lignende drapsmaskiner, kan de også gjøre veldig mye godt for seg. Vel, ok, det blir et definisjonspørsmål, men dette skal ikke være en filosofisk drøfting rundt konsekvensialisme og bruk av droner i krigsområder. Vennligst ta den debatten til et annet kommentarfelt.

Vi skal snakke om de mindre kameradronene som er blitt så populære de siste par årene.

Så populære at Luftfartstilsynet så seg nødt til å oppdatere regelverket for fjernstyrte luftfartøy, og de nye lovene trådde i kraft i januar i år.

Oppdatert: Luftfartstilsynet har nå oppdatert reglene igjen, og kokt dem ned til 5 enkle punkter »

Skiller mellom bruksområde

Det første og viktigste du må ta hensyn til når du skal sette deg inn i lovverket, er om det du driver med er ren rekreasjonsflyging eller ikke. Vi spurte Luftfartstilsynet om hva som er rekrasjonsflyging og hva som ikke er det.

– Det holder at man har ett eller annet utbytte av flygingen annet enn flygingen selv, forklarer Flyoperativ inspektør, Bente E. Heggedal i Luftfartstilsynet.

– Hvis formålet med flygingen er å ta bilder, er ikke flygingen rekreasjonsflyging. Formålet er da næring og/eller nytte, og man behøver ikke motta kompensasjon i form av penger for at det skal komme inn under disse begrepene, utdyper hun.

Hvis du ikke flyr bare for å fly, selv om det er for et godt formål som søk og redningsarbeid, må du melde fra til Luftfartstilsynet.
DJI

Det vil altså si at så hvis hensikten er å bruke dronen til å ta bilder eller videoopptak, eller noe annet enn bare flyging for flygingens del, regnes det ikke som rekreasjonsflyging, og da må du – avhengig av hva slags drone du har – enten registrere deg hos Luftfartstilsynet eller søke om tillatelse. Dette gjelder altså selv om hensikten er å holde oppsyn med beitedyr, bistå letemannskaper til å søke etter savnede personer, eller inspisere takrennene på huset. Heldigvis er det ikke så vanskelig å melde fra om dette for å ha papirene i orden hvis du er i den enkleste kategorien, RO1.

Det kan du lese mer om på neste side »

Regler for rekreasjonsflyging

Har du lov å fly i parken? Ja, så lenge du er 150 meter fra personer du ikke har fått lov til å fly i nærheten av. 150 meter er lengre enn en stor fotballbane, så det kan bli vanskelig. Men hvis du registrerer deg som RO1-operatør kan du fly nærmere.
Torstein Nurum Bugge

Men hvis du er innenfor rekreasjonskategorien, er regelverket det samme som regelverket for modellfly, og det er i grunn ganske enkelt.

Med modellfly menes enhver flyvende innretning som ikke har fører ombord, enten det er formet som et fly, helikopter, oktokopter eller midtnorsk lavlands-hubro. Faktisk sier ikke lovverket noe om motorkraft eller fjernstyring, så etter den definisjonen vil selv et papirfly med strikkmotor falle under regelverket.

De finnes flere regler for hvor, når og hvordan du kan fly, men en overordnet regel i lovverket er at flygingen «må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.»

Hvor og når kan du fly?

 • Du kan fly fra soloppgang til solnedgang, innenfor den såkalte «dagslysperioden.
 • Dronen må være godt synlig for det blotte øyet, eller en annen observatør hvis du skal fly ut fra det du ser via kameraet på dronen, via en skjerm eller førstepersonbriller.
 • Du kan ikke fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet. Det vil si at du kan fly 120 meter over havet hvis dronen er rett over havet eller land på havnivå, eller 1120 meter over havet hvis dronen er over en fjelltopp på 1000 meter.
 • Du kan ikke fly nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygninger som ikke er under førerens kontroll, med unntak av under start og landing. Dette betyr i praksis at du ikke kan fly i tettbygde strøk. At en person, motorkjøretøy eller bygning er under førerens kontroll betyr at du må ha tillatelse av personen, eller eieren av kjøretøyet eller bygningen, til å fly nærmere. Hvis du skal fly nært personer eller motorkjøretøy, er det lurt å ha kontinuerlig kontakt med de det gjelder via radio eller åpen telefonlinje, slik at dere kan kommunisere hvis noe går galt, for eksempel hvis du mister kontrollen over dronen.
 • Du har ikke lov til å fly i nærheten av fengsler, ambassader eller militære områder uten særskilt tillatelse fra stedet det gjelder.
 • Dronen må være minst fem kilometer fra flyplasser.
 • Du har heller ikke lov til å fly over eller i nærheten av et sted der Forsvaret eller nødetatene har etablert et innsatsområde, for eksempel ved ulykke eller brann. Dette er spesielt viktig da dronen kan skape farlige situasjoner med for eksempel politi- eller ambulansehelikopter
 • Du har ikke lov til å fly i andre restriksjonsområder opprettet med hjemmel i luftfartsloven eller politiloven. Vi har ikke funnet en oversikt over slike, men kan se for oss at det kan gjelde rundt sårbar infrastruktur, høyspentledninger og lignende installasjoner. Bruk sunn fornuft og spør hvis du er i tvil.

Noen unntak hvis du er med i modellflyklubb

Hvis du er med i en modellflyklubb, og flygingen skjer i regi av denne, gjelder ikke reglene for høyde og avstand så lenge flygingen skjer på en «sikker måte», og på spørsmål fra oss presiserer de at all flyging med modellfly må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøyer, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade, eller er til sjenanse for allmenheten, altså personer som bor eller oppholder seg i nærheten av der du flyr.

Luftfartstilsynet har ingen formelle krav til hva som skal til for å være en klubb, annet enn at de definerer det som en «sammenslutning av personer med felles interesser og mål».

Hvis du er med i en modellflyklubb står du litt friere. Illustrasjonsfoto.
Torstein Nurum Bugge

– Modellflyklubben eller en organisasjon som klubben er en del av, bør ha laget en håndbok med regler og prosedyrer for flyging med modellfly som klubbmedlemmene følger, legger Heggedal til.

Tanken bak dette unntaket for modellflyklubber er nok at så lenge man flyr sammen med flere i en klubb, er det lettere å passe på sikkerheten, og man kan lære ansvarlig flyging av hverandre. Så selv om det ser ut til at man kan bruke dette som et smutthull ved å lage en egen miniklubb og fly friere, anbefaler vi at du alltid flyr med sikkerheten som høyeste prioritet. Både fordi reglene er laget for å hindre skader på folk og fe, men også fordi dette «smutthullet» vil nok bli tettet ganske raskt hvis det blir et problem at enkelte dronepiloter flyr slik at andre blir nervøse, eller i værste fall gjør skade. Og da blir du til en av de der «gærningene» som ødelegger for alle oss andre.

Du er selv ansvarlig, så la napalmen ligge hjemme

Vi vet ikke hva reglene i Finland sier, men vi er ganske sikre på at dette er strengt forbudt i Norge.
YouTube

Det er den som flyr dronen som er ansvarlig for eventuelle skader droner gjør på andre personer eller andres eiendom, selv hvis et eventuelt krasj skyldes for eksempel fabrikkfeil på dronen. Akkurat som med bremsene på en bil, er det ditt ansvar å kontrollere at alt virker som det skal før flyr langt av gårde.

Du har heller ikke lov til å fly i beruset tilstand, og det er ikke tillat bruke den til å transportere våpen, raketter eller annet farlig utstyr. Slik som disse gutta gjorde. Eller disse. Så tanken om å kjøre Valkyrierittet på full guffe og gjenskape «Apokalypse Nå» i skala 1:100, må du bare legge fra deg. Luftfartstilsynet elsker ikke lukten av napalm om morgenen.

Regler for ikke-rekreasjonell flyging

Javel, så havnet du i den andre kategorien. Her er det dessverre ikke så enkelt som i den første, men frykt ei, vi skal få deg gjennom det.

I denne kategorien deler Luftfartstilsynet flygingen inn i tre såkalte «operatørkategorier», basert på dronens vekt, hastighet og hvordan den skal flys.

RO1 - Få restriksjoner

DJIs Phantom-droner faller inn under kategori RO1, så lenge du ikke skal fly høyere enn 120 meter. Her får vi den demonstrert av DJIs Randy Braun.
Kristoffer Møllevik

Dette er den kategorien med færrest restriksjoner utover fellesreglene vi har nevnt over. Den krever heller ikke tillatelse fra Luftfartstilsynet, men du må melde fra hvis du skal operere innenfor denne kategorien, ved å levere inn et skjema der du erklærer at du er kjent med reglene som gjelder.

 • RO1 er droner som veier mindre enn 2,5 kilogram og/eller har en toppfart på opp til 60 knop (30,8 m/s eller 111 km/t).
 • Dronen må flys innenfor direkte synsrekkevidde, slik at du kan se den til enhver tid.
 • Du kan bare fly dronen i dagslystimene mellom soloppgang og solnedgang.
 • Ansvarlig leder for flygingen, som i de fleste tilfeller er føreren av dronen, må være fylt 16 år.

Unntak for droner under 250 gram

Dersom dronen veier mindre enn 250 gram faller den fortsatt innenfor RO1-kategorien, men sikkerhetsavstandene nevnt over gjelder ikke for så små droner. De kan også flys uten at du trenger å se dem med det blotte øyet, for eksempel via video, men de skal ikke flys høyere enn 50 meter over bakken eller vannet.

Skadeomfanget fra en så liten drone er selvsagt mindre enn en som veier 4-5 ganger så mye, men det kan likevel bli en stygg smell hvis du mister kontrollen og flyr full pinne rett i fleisen på noen. Så ikke gjør det.

Prox Dynamics «Black Hornet» er så lett at den ikke trenger å forhodle seg til avstandsreglene som gjelder ellers, men den gjør nok fortsatt skade hvis du flyr den rett i ansiktet på noen.
Kristoffer Møllevik

Black Hornet er dog ikke for sivilt bruk. Men i denne samletesten finner du noen småtasser som er nettopp det »

RO2 og RO3 - Litt mer styr

Droner som veier over 2,5 kilogram faller inn under RO2- eller 3-kategorien, men så er det nok få amatører som har bruk for disse uansett.
DJI

Disse operatørkategoriene krever at du søker om tillatelse fra Luftfartstilsynet, og avlegge en elektronisk eksamen, litt som teoriprøven for bil. Denne prøven er ikke klar enda, men foreløpig har Luftfartstilsynet satt 1. januar 2017 som frist for dette.

Søknaden må inneholde en risikoanalyse og operasjonsmanual. Den siste er ikke dronens brukerhåndbok, men et nokså omfattende dokument som beskriver hvordan du skal bruke dronen i din «virksomhet». Du må også betale et operatørgebyr.

 • RO2 er for droner som veier mellom 2,5- og 25 kilogram, og/eller har en toppfart på mellom 60 og 80 knop (41 m/s eller 148 km/t). DJI Inspire 1 er i denne kategorien, samt en del tyngre hexa- og oktokoptere beregnet for tyngre løft enn dronene i RO1-kategorien, for eksempel for å bære mer avansert kamerautstyr.
 • RO3 er for droner som veier over 25 kilogram, har en toppfart på over 80 knop, skal opereres høyere enn 120 meter over bakkenivå og/eller . Skal du fly en enkel drone i RO1 kategorien høyere enn 120 meter over bakkenivå, må du ha RO3-godkjenning.
 • Ansvarlig leder for flygingen må være fylt 18 år.
 • Dronene kan opereres utenfor synsvidde hvis Luftfartstilsynet har gitt tillatelse til dette, men kun i bestemte luftrom.
 • Du kan fly dronene i mørke såfremt de er utstyrt med riktig lys.

Disse operatørkategoriene gjelder stort sett for bedrifter og enkelte profesjonelle brukere, og vi kommer ikke til å gå inn på hvordan du søker tillatelse om disse kategoriene i denne guiden.

Generelle regler for alle kategoriene

I tillegg til det vi har nevnt over er det noen generelle regler for alle tre kategoriene. For enkelhets skyld kan dele dem inn i fire grupper.

Før du kjøper drone

Uansett hvilken operatørkategori du er i, må du se til at dronen er utstyrt med følgende:

 • Høydemåler slik at du kan være sikker på at du ikke flyr høyere enn 120 meter. Du kan også passe på dette med «andre metoder», uten at lovverket spesifiserer hva dette kan være. Men utenom å selv stå 120 meter over bakken og ikke fly dronene høyere enn egen høyde, kommer ikke vi på noe på ståendefot.
 • Og et nødlandingssystem, som automatisk lander dronen hvis du mister kontrollen over dronen. Lovverket er ikke mer spesifikt enn det, men vi går ut fra at det også gjelder når batteriet til dronen er i ferd med å gå tomt, siden du per definisjon har lite kontroll over en strømløs drone i fritt fall.

Før du kan fly

 • Må du melde fra til Luftfartstilsynet hvis du skal fly i RO1-kategorien. Skjemaet for det finner du til høyre på denne siden. Du må også lage en operasjonsmanual, og dette kan du gjøre med ganske få tilpassninger av Luftfartstilsynets mal for dette.
 • Og skal du fly i RO 2- eller 3-kategorien må du søke om tillatelse, og operasjonsmanualen som kreves for disse kategoriene er mye mer omfattende, og må i større grad tilpasses brukeren. Luftfartstilsynets mal finner du her.
 • Også må du merke dronen med navn og telefonnummer, og Luftfartstilsynets utsendte ID-nummer hvis du er i RO2- eller 3-kategorien.
Du er ansvarlig for skader dronen din gjør, og det kan gå galt når du minst aner det. Dette var omtrent det siste dronen så før den styrtet i bakken.
YouTube
 • Du som fører er ansvarlig for eventuelle skader dronen gjør på andre personer eller andres eiendom, og i motsettning til ren rekreasjonsflyvning, du ha ansvarsforsinkring som dekker erstatningsplikten. Merkelig nok gjelder ikke dette for skader på annet luftfartøy, så hvis du kolliderer med en annen drone er ikke lovverket helt tydelig på hvem som har ansvar, uavhengig av skyld. Derfor er det sikkert like greit å bare ikke fly i nærheten av personer du ikke kjenner.

Du kan ikke ha kontroll på alt, alltid. Bare se på denne dronen som ble sendt i bakken av en hauk »

Rett før du flyr

Sjekk at alt fungerer før du tar helt av.
DJI
 • Må du gjøre deg kjent med «alle tilgjengelige opplysninger av betydning for den planlagte flygingen, herunder værforhold» – altså foreta en sikkerhetsvurdering og tenk gjennom alt som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å unngå det. Er det fare for regn? Basehoppere? Helikoptertrafikk? Skal du fly i nærheten av grener, kabler eller andre hindringer som utgjør en kollisjonsfare? Hva med sjimpanser med lange pinner?
 • Og så må du kontrollere at dronen er «luftdyktig» - altså sjekke at alt fungerer skikkelig under kontrollerte forhold før du flyr langt avgårde. Litt som å teste bremsene på bilen før du kjører ut i gata.

Når du flyr

Du kan ikke fly nærmere enn 50 meter fra personer som ikke har gitt deg lov til det.
DJI
 • Skal du ikke fly høyere enn 120 meter over bakken, nærmere enn 150 meter fra folkesamlinger på mer enn 100 personer, eller nærmere enn 50 meter fra personer, kjøretøy eller bygninger du ikke har kontroll på. Det siste vil si at du må ha tillatelse fra personene det gjelder, eller eierne av bygningene eller kjøretøyene, for å fly nærmere.
 • I likhet med vanlige modellfly kan du ikke fly over eller i nærheten av millitære soner, ambasader, fengsler eller steder der Forsvaret eller nødetatene har etablert et innsatsområde (ulykke, brann e.l.).
 • Og du må holde minst 5 kilometer avstand til flyplasser, med mindre du har avklart noe annet med flyplassens flygekontroll.
Det jobbes med flere løsninger for å stoppe droner som flyr der de ikke skal. Dette er en av de tøffeste vi har sett.
HIRoLab/YouTube
 • Du må vike for andre luftfartøy, så hvis du plutselig ser et helikopter som kommer din vei, i sånn noenlunde din høyde, må du flytte deg.
Nope, ikke lov.
YouTube/montasje
 • Hvis du skal frakte gods med dronen må du ha særskilt tillatelse fra luftfartstilsynet. Et kamera gjelder ikke som gods, men hvis planen er å henge på en kurv og så fly dronen over til naboen for å låne litt sukker, er altså ikke det lov uten ekstra tillatelse. Eller levere pakker, slik som Amazon sysler med på andre siden av dammen.
 • Transport av passasjerer er ikke tillatt, heller ikke våpen eller annet farlig utstyr, som for eksempel raketter. Så nei, fortsatt ingen «Apokalypse Nå» i miniatyr.
 • Du må føre logg over flygetid som skal innholde når og hvor du fløy, hvem som fløy og hvilken drone du brukte. Det siste punktet gjelder nok først og fremst for firma som har flere droner. Lovverket sier ikke noe om hvordan denne loggen skal føres eller oppbevares.

Interessert i drone? Det trenger ikke være så dyrt, bare les vår samletest av flere rimelige modeller »

annonse