Til hovedinnhold

Vi piratkopierer mest i Norden

Den internasjonale interesseorganisasjonen BSA (Business Software Alliance), som representerer de største programvareselskapene i verden som Adobe, Microsoft, Quark, Symantec og lignende, har nå offentliggjort sin årlige studie rundt piratkopiering, og deres konklusjon er klar: På verdensbasis har mengden piratkopiering - primært til bedriftsmarkedet - gått noe ned, mens piratkopieringen i Norge har gått en anelse opp.

Sterkt kritisert
Før vi fortsetter med undersøkelsen, vil vi gjerne understreke at helt siden BSA begynte å utgi rapporten i 2003, har den blitt massivt kritisert både for å ha dårlig tallgrunnlag, benytte feil eller i beste fall unøyaktig metodikk, ikke ta hensyn til en rekke forhold som vil endre resultatet - og presentere noe oppblåste tall for å ha argumenter for å jobbe for å få strengere lover rundt opphavsrett.

Undersøkelsen går ikke rundt og undersøker hvor mye som faktisk er piratkopiert, men trekker blant annet en del slutninger basert på salg av nye datamaskiner, opp mot det de anser gjennomsnittlig bruker med gjennomsnittlig programvare.

En grov gjennomgang av metodikken finner du her. Et utdrag av kritikken mot metodikken finner du her.

Sier noe om forhold mellom land
Det eneste som derfor trolig er sikkert er at tallene som organisasjonen presenterer ikke er riktige, men det finnes ingen konkurrerende studier som publiseres på årlig basis. Rapporten sier likevel noe om forholdene mellom forskjellige land, og en viss grad noe om utviklingen.

Og skal vi tro BSA, så har Norge den høyeste piratandelen i Norden, med 29 prosent av all programvare piratkopiert. Dette hadde i fjor en verdi på 261 millioner dollar, ifølge BSA, altså godt over 1,4 milliarder kroner.

Fengsel - og sikkerhetsrisiko
- Rapporten viser at vi kontinuerlig må arbeide for å bekjempe og redusere bruken av ulovlig kopiert programvare i Norge. Det er viktig å huske at bruk av ulisensiert programvare medfører en vesentlig sikkerhetsrisiko, som kan ramme både deg selv, kunder og samarbeidspartnere. Ikke minst er bruk av piratkopier ulovlig og har en strafferamme på inntil tre års fengsel i tillegg til en eventuell økonomisk erstatning, sier advokat Thor B. Mosaker, talsmann for BSA Norge, i en pressemelding.

Våre nærmeste naboland har til sammenligning en piratandel på rundt 25 prosent - mens det på verdensbasis er snakk om 42 prosent.

Mye piratkopiering i land med økonomiske problemer
BSA melder at det i Vest-Europa er Hellas, Kypros, Italia og Island som har den høyeste piratandelen på rundt halvparten. Fellestrekkene for flere av disse landene er en viss økonomisk uro...

Benelux-landene og Norden er de beste, men det på verdensbasis er Georgia og Zimbabwe som er aller verst. Her er mindre enn 10 prosent av programvare betalt for.

annonse