Til hovedinnhold

Åpner for full krig mot fildelere

Kulturdepartementet har nå lagt frem sitt forslag til ny Åndverkslov, og som vi tidligere har skrevet åpnes det i den forbindelse for full krig mot fildelere.

Les også: Nå skal fildelere jaktes i Norge

- Med dette gir vi rettighetshaverne verktøyet de trenger for å følge opp krenkelser av opphavsretten på nett, samtidig som vi ivaretar personvernet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Overvåke og saksøke
«I forslaget åpner departementet for at rettighetshaverne skal kunne registrere IP-adresser som er benyttet til krenkelser av opphavsretten, og at slik registrering ikke krever egen konsesjon», skriver departementet i en melding.

I klartekst betyr det at de som sitter på rettigheter av forskjellig art, kan overvåke fildelingsnettverk, se hva slags IP-adresser de forskjellige fildelerne benytter - og så gå til søksmål mot disse.

«Reglene for hvordan rettighetshavere skal kunne få ut informasjon om hvem som står bak en IP-adresse som er benyttet til ulovlig fildeling, foreslås forenklet og tydeliggjort. Før beslutningen om identifisering eventuelt fattes av domstolen, skal Post- og teletilsynet komme med en uttalelse om hvorvidt internettleverandørene skal løses fra taushetsplikten.»

Det presiseres ikke videre i meldingen om hvordan dette eventuelt skal skje, men i sitt høringsnotat skriver departementet at grovhet bør vektlegges.

Grovhet er viktig, men betyr i praksis lite
«Det kan stilles spørsmål ved om det i loven bør stilles krav til overtredelsens grovhet og omfang. Ikke enhver krenkelse av opphavsretten bør gi grunnlag for utlevering av abonnentopplysninger. Departementet mener imidlertid at det er mer naturlig at dette er momenter som inngår i den interesseavveiningen domstolen skal foreta (jf. nedenfor), fremfor å oppstilles som et eget vilkår.»

Selve høringsnotatet på 93 sider kan du lese her (PDF).

I notatet skriver departementet at litt fildelingn ikke bør være god nok grunn til utlevering av identitet, men om det er omfattende nedlasting, så vil det kunne føre til at rettighetshavere kan gå til sak. Samtidig påpeker de at det som regel vil være vanskelig å bevise omfang, og at «av disse grunner mener departementet at det ikke kan stilles noe ubetinget krav til overtredelsens omfang».

I klartekst betyr det at terskelen for å få utlevert identiteten på fildelere derfor blir lav.

Skal blokkere nettsteder
Samtidig som det skal åpnes for jakt på pirater på nett, skal det nå også bli enklere å innføre norsk sensur.

«Samtidig som ytringsfriheten på nettet skal ivaretas, åpnes det for blokkering av nettsteder som åpenbart og i stort omfang tilgjengeliggjør innhold i strid med opphavsretten. Blokkeringen skal pålegges internettleverandørene, og vil kunne skje etter to alternative modeller i høringsnotatet. Det første alternativet går ut på at Medietilsynet kan fatte vedtak om blokkering, og at eventuelle klager kan rettes til en egen klagenemnd. Det andre alternativet går ut på at man gjennom egne regler i åndsverkloven legger slik kompetanse til domstolene.»

Norsk musikkindustri har tidligere forsøkt å få Telenor til å blokkere tilgangen til The Pirate Bay, men fikk ikke medhold i dette i retten. Med den nye loven på plass, vil det nå kunne skje.

Les også: Telenor slipper å stenge Pirate Bay

Vil ikke ha advarselbrev
I høringsnotatet diskuteres det også om det i Norge bør innføres en ordning med «advarselbrev» til personer som det er registrert fildeling på. Departementet konkluderer med at det «på det nåværende tidspunktet ikke bør foreslås noen lovgivning knyttet til en varselbrevordning».

annonse