Til hovedinnhold

Nå er ACTA borte for godt

Det omstridte lovforslaget har nå blitt forkastet av EU.

Istock/Niklas Plikk

EU-parlamentet har i dag bestemt at den omstridte ACTA-loven, Anti-Counterfeting Trade Agreement, ikke skal bli gjennomført.

Klar seier

Allerede for to uker siden så det lyst for for motstandere av antipirat-loven, da EUs komite for internasjonal handel stemte for at ACTA-loven skulle forkastes. Komiteens avgjørelse var imidlertid bare en formell anmodning til den endelige avstemmingen i parlamentet, som ble gjennomført i dag.

Parlament-medlemmene avgjorde saken med hele 478 stemmer mot loven, mens 39 stemte for. Det betyr at de 22 EU-landene som hadde forpliktet seg til ACTA-loven tidligere, ikke vil få se loven tre i kraft i landene likevel. Nå har loven blitt avvist av EU sentralt, og avgjørelsen gjelder i alle medlemsland.

Ville ha truet personlig frihet

Den britiske parlament-medlemmen David Martin uttalte at han mente EU fortsatt må jobbe for å stoppe forfalskning og piratkopiering, men at formuleringene i loven var altfor vage, og at den ville ha truet personlig og individuell frihet hvis den ble satt ut i praksis.

Han viser også til at spesielt «politirollen» nettleverandørene ville fått, ikke var spesifisert godt nok. Samtidig følte komiteen at straffer og sanksjoner for brudd på loven var lite passende.

– Til syvende og sist var dette en stemme for intellektuelle eiendommer eller sivile rettigheter, og jeg er glad for at sivile rettigheter vant, uttalte Martin etter at flertallet av komiteen hadde stemt imot forslaget.

Omstridt lov

ACTA-loven ble opprinnelig skapt i 2007 for å stoppe forfalskning av fysiske varer, slik som medisiner. Etter en drøssevis av endringer og diskusjoner hvor ting har blitt lagt til og fjernet, ble en ferdig utgave klar i 2011.

Siden har loven bli diskutert i en rekke land i EU og utenfor, blant annet i USA, Canada, Japan og Sør Korea.

Ifølge Electronic Frontier Foundation dreier loven seg om langt mer enn bare forfalskning av fysiske varer. Loven har nemlig flere avsnitt om hvordan internettdistribusjon og informasjonsteknologi bør kontrolleres og overvåkes.

Blant annet ville loven ha gitt rom for å påtvinge internettdistributører å fungere som vakthunder for rettighetshavere, for å passe på at ingen driver med aktiv forfalskning, også kjent som fildeling.

(Kilder: AFP, BBC)

annonse