Til hovedinnhold

Piratloven ACTA nedstemt i EU

Kan være nådestøtet for den omstridte loven

17683013, Istockphoto

EUs komite for internasjonal handel har i dag stemt ned den omstridte ACTA-loven med 19 mot 12 stemmer.

Dette blir ansett som det endelige nederlaget for anti-piratloven. Dagens avstemming er en formell anmodning til den endelige avstemmingen i parlamentet, som vil finne sted 5. juli.

– Dette er den femte komiteen som sier at ACTA skal bli avvist. Nå er det opp til Europaparlamentet å lukke døren i fjeset på ACTA en gang for alle, sier Peter Bradwell. Han er medlem av Open Rights Group, en organisasjon som kjemper for personvernet på nett.

Diskutert i en rekke land

ACTA-loven, Anti-Counterfeting Trade Agreement, ble opprinnelig skapt i 2007 for å stoppe forfalskning av fysiske goder, slik som medisiner. Etter en drøssevis av endringer og diskusjoner hvor ting har blitt lagt til og fjernet, ble en ferdig utgave klar i 2011.

Siden har loven bli diskutert i en rekke land i EU og utenfor, blant annet i USA, Canada, Japan og Sør Korea.

Ifølge Electronic Frontier Foundation dreier loven seg om langt mer enn bare forfalskning av fysiske goder. Loven har nemlig flere avsnitt om hvordan internettdistribusjon og informasjonsteknologi bør kontrolleres og overvåkes.

Blant annet vil loven gi rom for å påtvinge internettdistributører å fungere som vakthunder for rettighetshavere, for å passe på at ingen driver med aktiv forfalskning, også kjent som fildeling.

– Europa må beskytte sine rettigheter

– Dette var ikke en stemme om intellektuell eiendom. Vi tror Europa må beskytte sin intellektuelle eiendom, men ACTA var for vagt. Loven hadde for mange ubesvarte spørsmål, sier David Martin, som er leder for komiteen som behandler saken, samt medlem av europeiske parlamentet, til BBC.

Han viser også til at spesielt «politirollen» nettleverandørene får, ikke var spesifisert godt nok. Samtidig føler komiteen at straffer og sanksjoner for brudd på loven var lite passende.

– Til syvende og sist var dette en stemme for intellektuelle eiendommer eller sivile rettigheter, og jeg er glad for at sivile rettigheter vant, sier Martin.

(Kilde: BBC)

annonse