Tek.no

Nyhet

Hvem bruker desktop-Linux?

Desktop-Linux vinner terreng: Her ved Suse Enterprise Desktop
(Klikk for større bilde)
Jan Aril Sigvartsen
23 Nov 2007 10:30

Linux Foundation gjennomfører jevnlig stikkprøver på hvordan Linux ligger an i det store bildet. I den siste undersøkelsen har ca. 20 000 Linux-brukere besvart en spørreundersøkelse om hvordan og i hvilken sammenheng de bruker Linux.

Selv om undersøkelsen formelt sett ikke slutter før den 30. november, gir de tidlige resultatene en ganske god pekepinn.

Her er noen korte fakta:

  • 68 prosent bruker Linux på hjemmekontor eller i småbedrifter
  • 40 prosent av overnevnte kjører Linux på mer enn halvparten av systemene
  • Ca 16 prosent av brukerne som besvarte undersøkelsen vil IKKE bruke Linux til desktop-arbeid

Erstatning for Windows

Det er også interessant at flesteparten av disse Linux-distribusjonene brukes som en reell erstatning for Microsoft Windows og ikke for spesialapplikasjoner.

Det er også de færreste installasjonene som er testprosjekter, noe som betyr at man som oftest vet nøyaktig hva man går til når man skal kjøre Linux på desktop (les: klar strategi for bruk).

Undersøkelsen omfatter foreløpig en god overvekt av europeiske brukere (ca. 52 prosent), mens Nord Amerika utgjør ca. 36 prosent.

Sammenlignet med Microsoft Windows kan ikke Linux i skrivende stund erstatte absolutt alle elementer, programvare og funksjoner, men når Linux får litt fartstid på arbeidsstasjoner vil dette bedre seg.

Linux er karakterisert som såkalt "Enterprise Ready", men må nok fortsatt regne med å bli karakterisert som en "outsider" i den store sammenhengen på desktop i minst ett år til.

Gi ditt svar

Selve spørreundersøkelsen er fortsatt åpen og den kan besvares her:

2007 Linux Desktop/Client Survey

(Kilde: DesktopLinux.com)

Les også
Xandros kjøper Linspire
Les også
Årets første Linux-kjerne
Les også
Mandriva og Turbolinux lager ny distro
Les også
Ubuntu 7.10
Les også
Mandriva One 2008
Les også
Wines spillgalleri - del 2
Les også
Red Hat utsetter desktop-Linux
Les også
Dell utvider Linux-tilbudet
Les også
PCLinuxOS 2007
Les også
Fedora 7
Les også
Spill dine spill i Linux - del 1
annonse

Les også