Til hovedinnhold

Årets første Linux-kjerne

Den første oppgraderingen i år til Linux-kjernen er lagt ut. Versjon 2.6.24 inneholder som vanlig en del generelle feilrettelser, men kommer også med en del aktuelle oppgraderinger.

Her er et kort utdrag av nyhetene:

  • "Kernel markers" - dtrace-funksjonalitet som gjør det enklere å debugge
  • "Write-throttling code" - unngår "block device starvation" ved tung bruk av en enkelt "block device"
  • "Group scheduling technology" - bedre utnyttelse av CPU-en
  • "High res. tickless timers" - bedre støtte for ikke-Intel-arkitektur

Med denne versjonen har i386- og x86-64-kildekoden blitt slått sammen til ett enkelt prosjekt. Dette vil forhåpentligvis føre til høyere kvalitet på fremtidig kode, siden det gjør administrasjonen betydelig enklere.

Siden forrige versjon har det totalt blitt lagt til ca. 300 000 nye kodelinjer. Disse ble skrevet av rundt 950 utviklere som representerte i alt 130 forskjellige selskaper over hele verden.

(Kilde: Internetnews)

annonse