Til hovedinnhold

Mandriva og Turbolinux lager ny distro

Et nytt Linux-samarbeid er på trappene, denne gangen mellom Mandriva Linux og Turbolinux. Målet er å lage en felles kodebase som begge selskapene kan bruke i sine individuelle distribusjoner, men også lage en felles distribusjon.

Til tross for tettere teknisk samarbeid, vil Mandriva og Turbolinux fortsatt ha ulike syn på Microsoft. Sistnevnte har en samarbeidsavtale med Microsoft som også omfatter patenter, mens Mandriva stikk motsatt er kjent for å være en sterk kritiker av programvaregiganten.

Foreløpig er det ikke kjent hvordan avtalen med Microsoft kommer til å virke inn på softwarekomponentene i den ny distribusjonen.

Den første Manbo-Labs-lanseringen forventes å komme i løpet av april. Det er også planlagt at Mandriva Linux 2008 Spring Version skal benytte denne kodebasen.

Manbo-Labs-samarbeidet kan gjerne sammenlignes med UnitedLinux fra 2002, som et par år senere falt sammen, blant annet pga. SCO Groups juridiske angrep på Linux. 

(Kilde: Internetnews)

annonse