Til hovedinnhold

Nå skal NASA sende selvstyrte droner til Mars

Den ensomme Mars-roveren Curiosity får selskap.

NASA

Droner blir et stadig mer utbredt fenomen her på Jorden, først og fremst i form av kameradroner som nå er blitt temmelig avanserte, men også som et mulig redskap innen levering av pakker. Det amerikanske romfartsbyrået NASA har også vist interesse i droner, sist med en lettere bisarr drone laget av sopp.

Nå ser det ut til at NASA har betydelig mer seriøse droneplaner på gang. NASA-avdelingen Jet Propulsion Laboratory (JPT) melder nemlig på hjemmesiden sin at de arbeider med en drone som de håper å kunne sende til vår røde naboplanet Mars en gang i fremtiden. Dronen heter enkelt og greit Mars Helicopter.

Skal brukes sammen med bakkekjøretøy

Idéen bak Mars Helicopter er å gjøre det enklere å utforskere Mars. Det å kun bevege seg på planeten med bakkekjøretøy legger nemlig begrensninger på bevegelsesfriheten, siden planeten både har mange dype kratere, bratte stigninger, steiner og andre hindringer som kjøretøyet ofte kan støte på.

Med en luftbåren innretning kan man derimot bevege seg mye friere. Dronen er ment å bli en følgesvenn til Curiosity, eller eventuelt andre bakkekjøretøy som måtte befinne seg på planeten når dronen eventuelt blir et faktum. På den måten kan de utfylle hverandre og gi et mer komplett bilde av overflaten, i tillegg til at dronen for eksempel kan hjelpe kjøretøyet med å finne egnede steder å ta prøver fra.

Den store utfordringen med å sende et helikopter til Mars er imidlertid at det vil bli vanskelig å generere tilstrekkelig oppdrift. Planeten har riktignok kun én tredjedel av Jordens gravitasjon, men samtidig hundre ganger tynnere atmosfære. For å komme rundt dette problemet må dronen enten ha rotorer med svært høy omdreiningshastighet eller lages så lett som overhodet mulig.

Kan bare kjøre en halv kilometer daglig

NASA har forløpig valgt sistnevnte tilnærming. I en video lastet opp på YouTube forklarer NASA at de har testet en prototype av dronen i et testkammer med samme atmosfæretetthet som på Mars, hvor de klarte å skape oppdrift med kun 2400 omdreininger per minutt.

Dronen som NASA sikter seg inn på vil ha en vekt på kun ett kilogram og måle 1,1 meter fra tuppen av den ene rotorvingen til den andre. Dronen vil være autonom og produsere strøm via et solpanel. Dette gir imidlertid begrenset med energi, og derfor vil dronen kun ha en daglig flytid på mellom to og tre minutter, noe som ifølge NASA skal være nok til rundt en halv kilometers reiseavstand per dag.

Ennå er det mye arbeid og forbedringer som må gjøres før dronen er klar til dyst. Blant annet er det avgjørende at man kommer opp med en optimalt landingssystem, da dette er et av de mest kritiske punktene. Det er med andre ord uvisst når vi får se helikopteret i aksjon. Presentasjonsvideoen av dronen ser du under.

NASA skal nå også ta i bruk VR-teknologi i utforskningen av Mars: Byrået skal nemlig bruke Microsofts nylanserte hologrambilder »

(Via The Verge)

annonse