Til hovedinnhold

- Oppstartsavgift bør avskaffes

Flesteparten av norske mobilabonnement har en såkalt oppstartsavgift. Denne prisen betaler du hver gang du slår et utgående anrop på telefonen din som kobles til mobilnettet. Unntakene er pakkeprisabonnementer som har inkluderte ringeminutter og abonnementer der du i stedet for å betale oppstartsavgift betaler en noe høyere minuttpris. I en kommentar i forrige måned uttrykte jeg at denne siste varianten – uten oppstartsavgift, men med en noe høyere minuttpris – virker som en redeligere måte å ta seg betalt for samtalene på, samtidig som mobilbrukerne vil oppfatte dette som mer oversiktlig.

Nå har det også kommet tilsvarende ytringer fra mer offisielt hold, ettersom en dansk analytiker hevder at oppstartsavgiften burde avskaffes.

Tjener milliarder på avgiften
Jeg innbilte meg at det ikke ville gjøre store utslag på inntjeningen for operatørene ved å forkaste oppstartsavgiften – til fordel for å ta en noe høyere minuttpris og droppe oppstartsprisen. Og for forbrukeren ville det bli langt enklere å kalkulere egne mobilutgifter. Men jeg tok feil; Oppstartsavgiften tjener i alle fall de danske operatørene milliarder av kroner på hvert år, ifølge en studie foretatt av Netplan for den danske Børsen.

- Det er et overraskende høyt beløp, og tankevekkende fordi det er veldig lite konkurranse på oppstartsavgiften. Den burde avskaffes, sier Torben Rune fra Netplan til Børsen.

Analysen viser ifølge Mobilsiden.dk at oppstartsavgiften utgjør så mye som en tredjedel av mobilregningen til danske mobilbrukere.

Gammeldags
Den danske analytikeren sier videre at det i våre dager, med automatiske telefonsentraler, ikke finnes noen logisk grunn til at det skal være oppstartsavgift. Han hevder at mobilmaster, kabler og strøm står på uansett om vi bruker mobiltelefonen eller ei, og antyder at denne avgiften henger igjen fra gamle dager.

Danske politikere i opposisjonen ønsker nå å starte debatt rundt oppstartsavgift på mobilsamtaler.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Norske forhold
Oppstartsavgift på samtaler ble innført i forbindelse med at Telenor og NetCom la om fra 15-sekunderstaksering til sekundtaksering mot slutten av 1990-tallet. Tidligere måtte man betale for hvert femtende påbegynte sekund av en mobilsamtale, men så begynte operatørene å ta betalt per sekund i stedet – dog sammen med den innførte oppstartsavgiften.

I dag må altså flertallet av norske mobilbrukere betale oppstartsavgift på sine samtaler. Det virker som 89 øre er den høyeste oppstartsprisen norske forbrukere klarer å svelge, selv om dette er hårreisende dyrt sammenlignet med lavprisaktører; Med Chess Premium og Tele2 Uno har du altså ingen oppstartspris, mens en rekke aktører har abonnementer med en oppstartspris på 40 øre eller mindre per samtale. Det er nok lett å ”glemme” oppstartsprisen når man blir lokket med en lav minuttpris på 35-40 øre, selv om oppstartsprisen antagelig kan få større betydning på mobilregningen enn minuttprisen for enkelte kunder. Ser vi på resultatlistene i Ringepriser, viser disse at ”gratisabonnement” eller pakkeprisabonnement, eller de to abonnementene uten oppstartsavgift, danker ut abonnementer med høy oppstartsavgift på totalpris.

Mer om
annonse