Til hovedinnhold

Skreddersydd vs. pakkepris

(Publisert 11.3.2010)
Chess lanserte i forrige uke et abonnement der du selv kan velge antall ringeminutter, SMS, MMS og datatrafikkmengde – inspirert av det populære danske abonnementet Telia Flex som vi tidligere har skrytt av på Mobilen.no. Konseptet betrakter vi som helt nytt på det norske markedet, til tross for at Ludo Mobil forsøkte noe lignende med Ludo Blå. Det viste seg imidlertid at MMS og datatrafikk ikke kunne velges, og prisnivået for øvrig lå dessuten for høyt til å kunne utkonkurrere eksisterende pakkeprisabonnement – også hos Ludo selv. Chess OnFlex byr derimot på langt flere muligheter – inntil 300 kombinasjoner av ringeminutter, SMS, MMS og datatrafikk – så her bør det være gode muligheter til å skreddersy en gunstig pakke i forhold til eget ringemønster.

Men tro ikke at Chess OnFlex betyr kroken på døra for de gode pakkeprisabonnementene vi allerede har på markedet.

Ikke ”standardpris”
En vesentlig forskjell mellom Chess OnFlex og Telia Flex er at sistnevnte har en valgmulighet de kaller ”standardpris”. For eksempel er pris per minutt 99 øre (DKK) og pris per SMS 20 øre (DKK) dersom en Telia Flex-kunde ikke velger en pakke med ringeminutter eller tekstmeldinger. Hvis du for eksempel hver måned sender masse SMS, mens antall ringeminutter varierer kraftig, kunne det vært en fordel å velge en standardpris på ringeminuttene. Denne muligheten har du ikke med Chess OnFlex, men samtidig skal det sies at minstepakkene i hver kategori er lave nok til at det funker.

Et abonnement av denne typen passer neppe ditt ringemønster hvis du hver måned ringer mindre enn 120 minutter, og sender færre enn 130 SMS, uansett.

Mange kombinasjoner
Ettersom du har flere alternativer å velge mellom for ringeminutter, SMS, MMS og datatrafikk, finnes det etter sigende 300 kombinasjoner av abonnementet Chess OnFlex. I priskalkulatoren Ringepriser vises den kombinasjonen som blir billigst i forhold til ringemønsteret du legger inn. Det skal likevel sies at Chess OnFlex ikke havner på topp i de predeterminerte kategoriene for Lav, Middels, Mye og Veldig Mye bruk. Dersom vi i stedet legger inn ca. 180 ringeminutter, ca. 300 SMS, ca. 1 GB datatrafikk og ca. 50 MMS i kalkulatoren – som passer én kombinasjon i Chess OnFlex – kommer dette abonnementet klart best ut. Her skal det sies at andre abonnement som ikke inkluderer datatrafikk ville blitt bedre dersom man la til en datapakke. Med 100 MB i stedet for 1 GB datatrafikk kommer OnFlex også best ut, men da blir prisforskjellene med andre abonnement noe lavere.
Poenget er at du ikke kan stole blindt på at dette er det billigste pakkeprisalternativet for deg. Den gylne- og ofte skrevne regelen om at eget ringemønster er det som betyr noe gjelder fortsatt. Men passer valgmulighetene du har med Chess-abonnementet ditt ringemønster, virker dette som en veldig gunstig løsning.

Gode pakkeprisabonnement
Flere norske operatører tilbyr pakkeprisabonnement, og det er ofte disse som havner øverst på resultatlistene for storbrukere som legger inn sitt forbruk i Ringepriser. Med en gunstig priskrig mellom Tele2 og Ludo på henholdsvis Flex og Rød i fjor, samt introduksjonen av One Call Folkepakka, har pakkeprisabonnementene blitt attraktive. Chess On10t, djuice Combi og Telenor SuperSim er eksempler på andre pakkeprisabonnement. Passer ringemønsteret ditt bedre i forhold til antall ringeminutter og SMS (og evt. MMS og datatrafikk), vil nok et av disse passe bedre- eller like bra for deg som Chess OnFlex.

One Call Folkepakka var vår favoritt da vi sammenlignet pakkeprisabonnementene i fjor høst. Prisendringer har forekommet og nye abonnementer har blitt lansert siden den gang. Dersom vi imidlertid legger inn et ideelt ringemønster i forhold til dette abonnementet (400 ringeminutter, 400 SMS, 10 MMS og 10 MB data per måned) blir dette abonnementet best, mens Chess OnFlex havner et stykke ned på resultatlisten. Omtrent det samme skjer dersom vi legger inn et ideelt ringemønster for Tele2 Flex: Da havner dette abonnementet på topp, mens Chess OnFlex havner enda lenger ned på resultatlisten.

Unikt og bra, men ikke overlegent
Å sammenligne Chess OnFlex med ”tradisjonelle pakkeprisabonnement”, om vi kan kalle det det, er altså ikke så lett. Men vi får inntrykk av at det gjerne er storbrukere (et sted mellom høyt- og veldig høyt forbruk) som får mest utbytte av å kunne skreddersy sitt abonnement. Jo flere ringeminutter, SMS, MMS og gigabytes vi legger inn i ringemønsteret, jo høyere havner Chess OnFlex på resultatlisten i Ringepriser. For noe lavere bruk (middels – høyt) virker imidlertid de øvrige pakkeprisabonnementene stort sett billigere. Dette er også bevisst fra Chess’ side for ikke å utkonkurrere sine egne pakkepris/fastpris-abonnementer On10t og On50t.

Likevel er det veldig positivt at Chess nå tilbyr denne typen abonnement. Norske mobilbrukere blir etter vår oppfatning stadig mer bevisste på eget ringemønster, og for mange kan det være interessant å sette sammen mobilabonnementet selv. Samtidig skal det sies at Chess OnFlex foreløpig er unikt på det norske markedet, og dersom flere aktører kommer med tilsvarende abonnement, kan prisnivået på sikt bli så gunstig at konseptet danker ut de tradisjonelle pakkeprisabonnementene. Ludo Mobil virker en het kandidat til å utfordre Chess OnFlex, ettersom abonnementet Blå trenger sårt en overhaling for ikke å bli anakronistisk på rekordfart, og samtidig har denne operatøren bevist i fjor at de er aggressive nok til å utføre rollen som prispresser. ”Skreddersydd-konseptet” kan for øvrig passe fint inn i Tele2- eller One Calls abonnementsstrategier slik vi kjenner dem. Til dels også djuice.

Men husk! Det er ditt eget ringemønster som avgjør hvordan type abonnement som blir billigst for deg – ikke brukerkategoriene som er ment å gi en generell indikasjon. For lavt- og middels forbruk er verken Chess OnFlex eller tradisjonelle pakkeprisabonnement neppe særlig lønnsomt.

Mer om
annonse