Til hovedinnhold

Vi blir utkonkurrert av denne roboten

Hva er det den gjør bedre enn oss?

USC Viterbi, All Rights Reserved

Roboter er som regel stokk dumme, men de kan programmeres og finjusteres til å bli fullstendig overlegne mennesker på en rekke områder. Sist ut er denne sensitive robotfingeren, som er mye flinkere enn mennesker når det gjelder å identifisere hva slags stoff eller materiale den tar på.

Roboten, eller BioTac-sensoren, er skapt av et team fra Viterbi School of Engineering ved University of Southern California. Den etterlikner en menneskelig fingertupp og har potensielle bruksområder hos andre roboter eller medisinske proteser.

Gjenkjenner vibrasjoner

BioTac-sensoren består av et mykt og fleksibelt lag som dekker en væskefylt indre del. Laget, eller «huden», har til og med fingeravtrykk for å forsterke sensorens følsomhet overfor vibrasjoner. Når fingeren glir over et underlag, vibrerer nemlig teksturen på en unik måte.

En mikrofon designet for undervannsbruk, også kalt en hydrofon, befinner seg inne i robotfingerens kjerne og oppdager disse vibrasjonene. Dette er ikke helt ulikt hvordan en menneskefinger gjenkjenner teksturer.

Robotfingeren er derimot mye mer sensitiv og kan i tillegg måle temperaturen på objektet den tar på.

Svært nøyaktig

Siden det å gjenkjenne objekter ved hjelp av berøring er et forholdsvis nytt felt innen robotvitenskap, måtte forskerne Gerald Loeb og Jeremy Fishel finne opp en helt ny algoritme. Denne algoritmen etterlikner hvordan mennesker beveger hendene for å gjenkjenne et objekt, og forskerne kaller det «bayesiansk utforskning».

Roboten ble trent opp med 117 vanlige materialer du finner i butikkene. Etter fem utforskningsbevegelser, klarte roboten å identifisere tilfeldige materialer med en nøyaktighet på 95 prosent.

Den ble bare satt ut av materialer som var svært like, og som mennesker ikke greier å skille mellom i det hele tatt.

BioTac-sensoren blir nå solgt til andre forskere og utviklere av industrielle roboter og håndproteser. En slik sensor kan hjelpe mennesker som har mistet hånden eller fingre til å føle materialer igjen.

Bli vår fan på Facebook!

Forskningsartikkelen til Loeb og Fishel, «Bayesian exploration for intelligent identification of textures», har blitt publisert i forskningsjournalen Frontiers in Neurorobotics.

(Kilde: University of Southern California)

Se forskerne presentere den berøringsfølsomme roboten på Vimeo:

annonse