Til hovedinnhold

Her bygger Google gratis fiberbredbånd 

Over 1100 byer har søkt om nettgigantens hjelpende hånd.

I Kansas City, USA, leverer Google gratis Internett-tilgang på fem megabit per sekund. Vil du ha en gigabit per sekund Internett, betaler du 70 dollar – 415 kroner. Ønsker du en gigabit-forbindelse pluss 200 tv-kanaler betaler du 120 dollar – cirka 705 kroner.

En gjenganger på bredbåndskonferanser det siste tiåret er debatten om det er mulig å selge høyhastighets bredbånd til folk. Det er to leirer, kanskje ikke helt uventet dominert av operatører med henholdsvis kobber- og fiberoperasjoner. Kobberfolket peker på at kundene ikke etterspør de riktig høye hastighetene, og finner argumenter i tall som viser at folk faktisk ikke kjøper makshastighetene i stor grad.

Fiberleverandørene har en annen virkelighetsoppfatning, inkludert norske Altibox som under konferansen i Amsterdam, via et innlegg fra teknisk direktør Tore Kristoffersen pekte på at folk faktisk bruker den båndbredden de får – begge veier.

Giga-fiber

Foto: Neerav Bhatt/Flickr

Google har tatt skrittet vekk fra kun å være en innholdsleverandør til også å levere høyhastighets bredbånd i noen amerikanske byer. Først ut var Kansas City, en utbygging Kevin Lo fortalte om til deltakerne på Broadband World Forum i Amsterdam sist uke.

– Det er en myte at forbrukerne ikke vil ha eller ikke vil betale for eller ikke trenger høykapasitets bredbånd. Vi leverer fiber med kapasitet på en gigabit per sekund og ser masse etterspørsel etter hurtigere Internett-forbindelser. Viktigere er det at vi tror en stor spredning av allestedsnærværende hurtige nett vil gi en revolusjon for samfunnet. I dag ser vi kraftig vekst i strømming av video, fotodeling, videokonferanser og mye mer. Økt tilgang til raske nett vil gi innovasjon. Det er viktig for de tjenestene vi ikke har tenkt på ennå, sa Lo.

Han pekte på brukerundersøkelser som viser at folk er svært utålmodige overfor treg opplastning. Hele 80 prosent av de som ser videopplastingssymbolet, fjerner seg fra siden og ser ikke videoen. Om det tar ett sekund mer å vise en vanlig webside, forsvinner leseren til andre sider.

Testet utålmodigheten

– Vi i Google gjorde en test på dette og la inn en ørliten forsinkelse i opplastingstida. Øyeblikkelig mistet vi lesere, forteller Lo.

Han pekte på at 46 prosent av amerikanerne laster opp bilder til nettet, og online spill og andre båndbreddekrevende og tidskritiske tjenester øker jevnt og trutt.

– Derfor spurte vi amerikanske byer om de ville være med og bygge høyhastighetsnett sammen med oss. Interessen var enorm. 1100 byer var interessert og vi inngikk avtale med Kansas City og seinere Austin og Provo. Etter at vi satte i gang er det flere internettleverandører som har fulgt etter og begynt å tilby gigabit-hastigheter, sier Lo.

Kompleks utbygging

Kevin Lo forteller at det har vært en utfordrende prosess å få fiber til boliger og bedrifter i byen.

– Den eksisterende teleinfrastrukturen er bygd ut bit for bit. Vi har brukt mye tid på å forklare at vår utbygging betyr nye stolper og grøfter og gravemaskiner overalt samtidig i en intens utbyggingsperiode. Samarbeidet med lokale myndigheter og kraftselskaper har vært svært viktig for å få tilgang til alt av kartverk, infrastruktur, enten det er vann- og kloakkrør, føringsveier og stolper. Likevel har det vært enorme mengder søknader og tillatelser å få igjennom. Det har nesten vært det mest tidkrevende i prosjektet. De som lager regler og utformer politikken kan gjøre mye for gjøre det billigere og enklere å bygge teleinfrastruktur, sa Lo og pekte på at EU nå har satt i gang arbeid for å gjøre akkurat dette.

– Gjennom å engasjere oss i bygging av høyhastighetsnett har vi fått mulighet til å snakke med myndigheter mange steder i verden. De spør oss om hvordan de kan legge bedre til rette for utbygging fra oss eller andre, sier Lo som ser en positiv holdning til å få endret rammebetingelsene som bremser nettutbyggingen flere steder i verden.

Lo anslo at rundt 30 prosent av utbyggingskostnadene var relatert til regulatoriske utfordringer.

Nye teknologiarbeidsplasser

Utstyret som følger med Google Fiber.Foto: Neerav Bhatt/Flickr

Med nettet på plass forteller Google-mannen at Kansas City på kort tid har fått langt flere arbeidsplasser i teknologiindustrier. Faktisk passerte Kansas California i antallet nye teknologijobber i fjor, kunne han fortelle. Han mente også å kunne se at lokale bedrifter har fått både vekst og bedre tilgang til kompetent arbeidskraft.

– Det har flyttet mange nye bedrifter til Kansas City på grunn av mulighetene i bredbåndsnettet. Også investorer har etablert seg på bakgrunn av nettet, i tillegg til at ratingbyrået Fitch har sagt at Google fiber er årsaken til at byen har fått bedre rating.

I Kansas har også de husstandene som ikke har råd til å være med på høyhastighetseventyret fått hjelp. Lo forteller at en rekke selskaper er startet for å skaffe finansiering til de husstandene som ikke har råd. En million dollar er foreløpig stilt til disposisjon til formålet.

Billigere

Utbyggingen av fiber i sentrum av Kansas City har tatt Google ett år og i tillegg til rå aksesshastighet til husstandene er tilgangen også blitt billigere, sier Lo.

Når det gjelder penetrasjon og interesse, sa Lo svært lite om det i foredraget, men offisiell informasjon forteller at 60 prosent av de som kan få gigabit-fiber fra Google har vært interessert, og over en tredel har signert kontrakter. Svært lite i forhold til norske forhold, der mellom 50 og 80 prosent av mulige fiberkunder tegner seg for tilbudet, men betydelig mer enn europeiske operatører opplever. Der er det vanlig å være fornøyd med mellom ti og 20 prosent kundetilstrømming i begynnelsen av en utbygging. Årsaken er selvsagt måten det selges på, der den norske suksessmodellen med krav om at rundt 60 prosent må tegne seg før utbytting i det hele tatt skjer, er helt enestående i global målestokk.

Telenor bygger landes nye kjernenett, Brut 2.0:
De vil gi Norge verdens beste nett »

annonse