Til hovedinnhold

Robot på jorden ble styrt fra verdensrommet

Det interplanetariske internettet skal strekke seg helt til Mars.

NASA

I dag er det fare for at data som sendes mellom jorden og Mars-roverne forsvinner på veien. Derfor har europeiske ESA og amerikanske NASA gått sammen om å utvikle et slags interplanetarisk internett, som skal tåle forstyrrelser og enorme avstander.

Den eksperimentelle teknologien kalles Disruption Tolerant Networking (DTN) og skal være en mer pålitelig måte å kommunisere på mellom romstasjoner, satellitter og fjerne sonder.

– Det handler om å kommunisere over store avstander, for det "normale" internettet forventer ikke at det skal ta minutter fra noe er sendt til det kommer fram, sier Kim Nergaard fra ESA til BBC.

Systemet bruker et nettverk av knutepunkter for å håndtere forsinkelser. Hvis kontakten brytes, lagres dataene i ett av knutepunktene fram til forbindelsen gjenopprettes.

Styrte robot i Tyskland

I oktober ble rom-nettverket testet fra den internasjonale romstasjonen. Astronaut Sunita Williams brukte en bærbar PC med DTN-programvare for å kontrollere en rover som befant seg i Tyskland. Eksperimentet var en suksess, ifølge NASA.

– Det demonstrerte muligheten for å bruke en ny kommunikasjons-struktur for å sende kommandoer til en overflate-robot fra et romskip, og å få tilbake bilder og data fra roboten, sier Badri Younes fra NASA.

Mars får internett

Mars-rovere som Curiosity skal i framtiden være koblet sammen i ett felles nettverk. .Foto: NASA

Kommunikasjonen skjer fremdeles ved hjelp av radiobølger, men på nye frekvenser. Dette gjør det mulig å kommunisere med en høyere båndbredde enn det som er mulig i dag.

Hittil er Mars-roverne blitt styrt enkeltvis fra jorden. Tanken er at framtidige fartøy på Mars og sonder i bane rundt planeten skal behandles som ett nettverk. Dermed skal man kunne sende data til hele Mars-nettverket på en gang, på samme måte som man sender noe over internett på jorden.

Les også disse sakene:

(Kilde: BBC)

annonse