Til hovedinnhold

Trondheim blir Norges robot-Mekka

Nå skal all robotkompetanse samles i et nasjonalt robotsenter.

Sintef, NTNU, Robotnor

Visste du at Trondheim er Norges knutepunkt for forskning på roboter? Nesten all robotkompetanse i landet er samlet i den midtnorske byen, og nå planlegger robotaktørene NTNU og Sintef å samles i et felles, nasjonalt robotsenter – Robotnor. Dette skriver Adresseavisen i onsdagens papirutgave.

Hensikten med samlokaliseringen er å inspirere til mer aktivitet, forskning og satsing på roboter og robotikk i Norge. Etter planen skal det reises en ny bygning med ulike robotlaboratorier i løpet av noen år, og målet er økt faglig kompetanse og entusiasme i både forsknings- og studentmiljøet.

Frir til unge og næringsliv

Ingrid Schjølberg.Foto: EU Robotics

Forskningsleder Ingrid Schjølberg ved Sintef/NTNU håper at det nye senteret blir en inspirasjon for norsk næringsliv til å benytte seg mer av robotikk i framtiden.

I tillegg ønsker hun at publikum skal få muligheten til å avlegge en visitt. Senteret skal etter planen få et eget spillerom for den yngre garden, hvor barn og unge kan styre menneskelignende roboter, slangeroboter og legoroboter.

Håpet er at skoleklasser og andre som besøker senteret skal komme tilbake noen år senere som engasjerte studenter og dermed bidra til ytterligere vekst og framskritt i miljøet.

– Robotikk fascinerer barn og ungdom. Vi får nå en generasjon studenter som har vokst opp med PlayStation og Xbox, sier Schjølberg til Adresseavisen. Hun fortsetter:

– De er svært komfortable med å styre ting. Når Sintef lyser ut sommerjobber som har med robotikk å gjøre, strømmer søknadene inn.

Robotikk har mange bruksområder. Her er for eksempel en smart rullestol som kan bestige høye flater.Foto: DigInfo TV
Disse robotene underholder med dans, men demonstrerer også en synkron gruppeoppførsel.Foto: AldebaranRobotics

Voldsom utvikling

Roboter har i en lang årrekke vært brukt i industrien, men Schjølberg mener at roboter nå nærmer seg dagliglivet i større grad, som hjelpemiddel i hjemmet eller i helsevesenet.

Den voldsomme utviklingen innen prosessorkraft og sensorer åpner for helt nye muligheter, og vil gi langt smartere og mer fleksible roboter.

– Autonome roboter er i stand til å «tenke» og tilpasse seg skiftende forhold, forteller Schjølberg.

Hun etterlyser at næringslivet involverer seg i utviklingen i større grad og ser det store potensialet med å automatisere og effektivisere driften i ulike virksomheter.

Robotmekkaet Trondheim

Med unntak av et lite miljø ved Universitetet i Oslo, befinner hele det norske robotfagmiljøet seg i Trondheim. Ved NTNU og Sintef er det ansatt 35 forskere som jobber med robotikk, og over 30 stipendiater arbeider med en doktorgrad på fagfeltet.

Du kan få mer informasjon om Robotnor på Robotnor.no, og på Robotnors YouTube-side kan du se noen av robotene de jobber med.

Ifølge EU Robotics åpner senteret formelt den 30. november i Trondheim (selv uten dedikert bygg), med presentasjon av prosjekter og forskning.

(Kilde: Adresseavisen)

annonse