Til hovedinnhold

– Jeg er skuffet over Borten Moe

Vil ikke se på teknologien som kan løse verdens energiutfordringer.

Bjørn Fuldseth / Kommunikasjonsavdelingen NTFK

NA24 har tidligere fokusert på thoriumenergi, og den enorme satsingen som nå foregår i spesielt Kina.

Thorium er et alternativ til uran til bruk i neste generasjons atomkraftverk, som ikke har sikkerhetsrisikoen tradisjonelle atomkraftverk har, ikke medfører farlig avfall som må lagres i tusenvis av år – og som samtidig har fordelen med at CO2-utslipp er fraværende.

Fordelene, ikke ulempene

Til forskjell fra Uran, er også thorium et stoff som er tilgjengelig i rikelige mengder i naturen – og som lett kan utvinnes – og Norge har en av verdens største forekomster av thorium. Anslag tyder på at Norge har thoriumforekomster tilsvarende 100 ganger de totale forekomstene av olje- og gass på norsk sokkel.

India har jobbet med thorium en stund. Kina kommer med en kjempesatsing. Japan jobber med det som alternativ til sin utskjelte atomsektor, og flere land ønsker nå å samarbeide med Kinas supersatsing.

– Du kan se på dette som et teknologirace, eller et samarbeidsprosjekt mot et felles gode. Hvilken av disse som er riktig er i grunn ikke viktig. Hvis kineserne kan knekke thoriumutfordringene, vil verden ha behov for mindre olje, kull og gass enn tidligere fryktet. Vindmøller vil forsvinne fra landskapet. Det vil være en mindre risiko for global energikrise, mindre risiko for ressurskriger og mindre risiko for en klimakrise. Hvem kan protestere mot det, spør The Telegrapsh-redaktør Ambrose Evans-Pritchard.

Utfordret statsråden

Ketil Solvik-Olsen.Foto: dordi_digre / Flickr

I kjølvannet av NA24s sak om Kinas satsing, stilte Frps mangeårige energipolitiker, og finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen spørsmål til olje- og energiminister Ola Borten Moe om Norge ønsket å være med på utviklingen.

– Thoriumutvalget ga i 2008 råd om norsk tilnærming rundt Thorium forskning. Norge har store Thorium-ressurser, og vi har viktige miljøer, spesielt i Halden, som er i internasjonal klasse rundt styringssystemer og sikkerhet for kjernekraftverk. Vil statsråden ta noen initiativ til at Norge samarbeider med Kina og Japan rundt Thorium? spurte Solvik-Olsen.

Regjeringen stadfester nå at forskning på utnyttelse av thorium er uten interesse.

– Ikke til hensikt å ta initiativ

– Thoriumutvalgets rapport ga ikke grunnlag for verken å støtte eller avvise thorium til energiproduksjon på lang sikt. Ifølge rapporten er det usikkerhet rundt de norske thoriumforekomstene og verdien av disse. Regjeringen mener at rapporten ikke gir grunnlag for å endre dagens politikk på kjernekraftområdet.

– Det betyr at det ikke foreligger planer for å satse på kjernekraft i Norge. Jeg har således ikke til hensikt å ta initiativ til norsk samarbeid med Kina og Japan om satsing på Thorium.

– Skuffet

Ketil Solvik-Olsen har tidligere uttalt at Borten Moe fører Frp–politikk som statsråd, men er nå skuffet over det korte og avvisende svaret til energiministeren.

– Borten Moes korte og uinteresserte svar er skuffende. Når verdens interesse for kjernekraft igjen stiger, så er det i Norges interesse å bidra til at fremtidig kjernekraft bygges trygges mulig. Vårt internasjonalt sterke miljø i Halden bør derfor stimuleres og utvikles. De satser nettopp på trygg styring, og har nå Thorium til utprøving. Når vi også ser at Kina og Japan utvikler strategier for Thorium, så burde regjeringen sett at man bør handle fra norsk side, sier Solvik-Olsen til NA24.

Han mener også at regjeringen har misforstått hva rapporten konkluderte med.

– Rapporten er ikke nøytral, den gir klare hint om at Norge bør utvikle kompetanse rundt Thorium, blant annet fordi vi har ressurser, naboland med kjernekraft og relevant norsk kompetanse. Dette ignorerer Borten Moe.

Solvik-Olsen, som etter all sannsynlighet vil bli energiminister ved et eventuelt regjeringsskifte, gjør det klart at en ny regjering vil ha en helt annen tilnærming til dette.

– Frp kommer ikke til å legge dette sporet dødt. Vi vil i februar få til et besøk på Halden, og vi vil jobbe for at en ny regjering mer aktivt ser på Thorium som en global energikilde hvor Norge har interesser og bør bidra.

Lik oss på Facebook du også.

annonse