Til hovedinnhold

– Norge må være med på denne utviklingen

Teknologien som kan løse hele verdens klima- og energiutfordringer.

Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

- Thorium er så interessant teknologisk at Norge bør være en pådriver for at man internasjonalt ser på dette. Min motivasjon er ikke å bygge her i Norge, men at de som i fremtiden skal bygge atomkraftverk satser på thorium fremfor uran, sier Frps finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen til Nettavisen.

Han sikter til NA24s artikkel om thoriumenergiens nærmest utrolige potensial. Thorium er et radioaktivt stoff som fungerer som brensel i atomreaktorer, men som har en lang rekke fordeler i forhold til tradisjonelle atomkraftverk. Nedsmelting er i praksis umulig, det gir nær sagt ingen radioaktivt restavfall som må lagres og kraftverkene vil være betydelig billigere enn dagens atomkraftverk. Det lille avfallet som er igjen, kan heller ikke benyttes til atomvåpen.

På toppen av dette har Norge enorme forkomster av thorium, og atomkraftverkene vil ikke slippe ut CO2.

- Blir fort en følelsedebatt

- Norge har nok olje, gass og fornybar energi til å dekke kraftbehovet i all overskulig fremtid, men vi har har et globalt perspektiv på dette. En klarer ikke å komme unna kjernekraft globalt, om man fortsatt vil ha god tilgang til energi for verdens befolkning. Kampen om arealer gjør at du ikke vil kunne dekke behovet, særlig i urbane strøk, med vind og solceller, sier Solvik-Olsen.

- Dette blir fort en følelsesdebatt. Med en gang man snakkeer om det, tror noen at man skal bygge atomkraft ved Oslofjorden, men vi må tenke langsiktig og globalt på dette.

Solvik-Olsen påpeker at Norge var en av de første landene i verden som begynte å se på atomkraft, og har et svært anerkjent forskningsmiljø rundt atomreaktoren i Halden.

- Vi har ikke så gode kommersielle miljøer rundt dette, men gode forskningsmiljøer. Vi kan bidra til at dette blir tryggere og sikrere. Bygger man thoriumkraftverk vil man både få gjort noe med risikoen, men for å være litt svulstig, vil vi få en bedre verden. En får en bedre energitilgang som vil være mer spredt, og som vil gjøre at en del av energikonfliktene vil være historie, sier Solvik-Olsen.

Stiller regjeringen til veggs

Solvik-Olsen, som trolig vil være den fremste kandidaten til å bli energiminister ved et eventuelt regjeringsskifte, har nå sendt et skriftlig spørsmål til Ola Borten-Moe om han vil sørge for at Norge blir med på utviklingen.

«Thoriumutvalget ga i 2008 råd om norsk tilnærming rundt Thorium forskning. Regjeringen la dessverre rapporten i en skuff. NA24 melder 10.01.13 om at både Japan og Kina nå igangsetter stor satsing rundt Thorium. Begge landene har/planlegger satsing på kjernekraft. Norge har store Thorium ressurser, og vi har viktige miljøer, spesielt i Halden, som er i internasjonal klasse rundt styringssystemer og sikkerhet for kjernekraftverk. Vil statsråden ta noen initiativ til at Norge samarbeider med Kina og Japan rundt Thorium?» spør Solvik-Olsen.

NASA lukter også på ideen

Selv om det nå er Kina og Japan som ser ut til å gå helt i førersetet med thoriumutviklingen, med mulig støtte fra land som Russland og India - som allerede har kommet langt på thorium, er det også flere land som nå snuser på teknologien.

USA forsket på thorium på 50-tallet, men skrinla teknologien primært fordi det ikke ga biprodukter som kunne brukes i atomvåpen, som var svært viktig under den kalde krigen.

Men de siste årene har interessen igjen begynt å tilta, fra en litt overraskende aktør. NASA begynte nemlig å se på hvordan de kunne skaffe energi til en koloni på månen. Mangel på vind, vann og mørke i to uker av gangen gjorde at man raskt måtte skrinlegge både fornybar energi og tradisjonelle atomkraftverk som krever store mengder vann.

Saltsmeltereaktorene, som nå er det store satsingsområdet, kan derimot være en løsning.

Kirk Sorensen var en av personene som jobbet med dette, og valgte etter hvert i stedet å starte selskapet Flibe Energy, som nå jobber med å designe små, modulære 4. genereasjon atomreaktorer som kan benyttes i avsigesliggende områder.

Under kan du se et foredrag av Sorensen fra TEDx, der han forklarer hvordan NASA så på saken, og fordelene med thorium.

Lik oss på Facebook du også.

annonse