Til hovedinnhold

– Piratkopiering er mer jobb enn det er verdt

Få piratkopierer når den lovlige tilgangen er god, ifølge undersøkelse.

Jørgen Elton Nilsen

En ny undersøkelse fra New Zealand viser at piratkopiering styres av tilbudet som er tilgjengelig. Rundt halvparten av deltakerne i undersøkelsen oppga å ha piratkopiert, men bare 10 prosent av deltakerne fikk fortsatt innholdet sitt på den måten.

Undersøkelsen ble gjort av nettilbyderen Vocus Group i desember i fjor, og er gjengitt av Torrentfreak. Der fremgår det at gratis og reklamefinansiert kringkasting er underholdningskilde for 75 prosent av svarerne, mens 61 prosent av dem brukte kostnadsfrie strømmetjenester fra kringkasterne.

– Folk foretrekker å betale

Betalte strømmetjenester, så som Netflix og Amazon Prime, ble brukt av 55 prosent av respondentene.

– Generelt viser undersøkelsen at det er mindretallet som piratkopierer. Det er bare for mye arbeid. Folk foretrekker å betale for billig og lovlig innhold av god kvalitet, så vi mener det er den beste veien videre, siteres Taryn Hamilton i Vocus Group på.

Det arbeides med en fornying av opphavsretten i landet, og New Zealands filmdistributører har hevdet at blokkering av nettsteder er den eneste måten å bli kvitt piratproblemet på. Samtidig viser Vocus' undersøkelser at bare 22 prosent av svarerne tror blokkering kan hjelpe på problemet.

Gamle påstander

Hvis funnene høres kjent ut er det fordi påstandene har versert i mange år, og det har også vært flere undersøkelser som har vist lignende funn.

Allerede i 2012 viste en undersøkelse utført av Norstat at økt tilgang på musikkstrømming så ut til å ha fått musikkpiratene inn på lovens smale sti. Langt flere enn tidligere hadde tilgang på strømmetjenester for musikk, mens halvparten av de som tidligere drev med piratkopiering ikke lenger gjorde det.

Rettighetsorganisasjonen IFPI, med Marte Thorsby i spissen, mente i 2015 at de hadde utryddet piratkopiering av musikk i Norge ved at nordmenn hadde fått tilgang på lovlige strømmetjenester. Den gang drev bare fire prosent av nordmenn med piratkopiering av musikk.

På film- og TV-siden av ting har Netflix gjentatte ganger sagt at deres inntreden i nye markeder driver piratkopieringen ned.

Men ikke alle er enige

– Det er en oppfatning om at økningen i populariteten til «on demand»-tjenester som Netflix og Spotify har løst den ulovlige fildelingen, men den teorien stemmer rett og slett ikke. Våre data viser at piratvirksomhet er mer populært enn noensinne, sa sjef for organisasjonen MUSO, Andy Chatterley i mars i fjor.

Chatterley ble sitert i forbindelse med en undersøkelse som viste at piratnettsider hadde hatt mer enn 300 milliarder besøk i løpet av 2017 - en økning fra året før. Det til tross for stadig økende tilgjengelighet for strømmetjenester.

Den undersøkelsen omhandlet alle typer innhold, der også bøker og tekst var med. Men TV-innhold sto for mer enn en tredel av denne trafikken.

Det er verdt å få med at de tre landene som sto for mest av trafikken var USA, Russland og India.

Fortsatt høyt musikktap i 2016

Året etter at IFPI mente at musikkpiratene i Norge var utryddet av lovlige tjenester, kom EU med en rapport som antydet at piratkopiering ga et tap på rundt fem prosent sammenliknet med mulige musikksalg i Europa.

Norge var ikke med i oversikten, men det var Sverige. Der var tapet på 7,4 prosent. Svenskene ble bare slått på piratkopiering av Spania og Hellas. Sverige er som kjent opphavsland til både ThePiratebay og Spotify.

annonse