Til hovedinnhold
NyhetFildeling blomstrer tross strengere lover

Fildeling blomstrer til tross for strengere lover

Undersøkelse viser at ungdom ikke bryr seg.

Hjelper det med nye og strengere lover mot ulovlig fildeling? En ny undersøkelse viser at ungdom mellom 15 og 25 år i Sverige opprettholder piratkopieringen sin til tross for sterkere trusler. De føler rett og slett at de ikke gjør noe galt.

Om det er The Pirate Bay som har blitt en del av kulturen eller ikke, så viser funnene fra et forskningsprosjekt ved universitetet i Lund at aggressive kampanjer og lobbyvirksomhet fra blant andre amerikanske rettighetshavere og et strengere lovverk har gjort lite for å redusere fildeling blant unge.

Sosialt press mer effektivt

– I Sverige så vi et moderat fall i fildeling i 2009 da loven IPRED ble iverksatt. Etter dette har fildelingen befunnet seg på rundt 60 prosent blant 15 til 25 år gamle mennesker, forteller forskeren Marcin de Kaminski til nettstedet TorrentFreak.

– Konklusjonen vår er at forbud som mangler bred støtte i samfunnet kan ha visse effekter, men at effektene i så fall er begrenset.

Rettighetsinnehaverne og deres allierte har vært effektive når det gjelder lobbyvirksomhet for å få i gang flere juridiske tiltak, men har ikke klart å overbevise den øvrige delen av befolkningen på samme måte.

– Resultatene våre viser at unge mennesker ikke føler noe press fra naboer, venner, slektninger, lærere og så videre til å avstå fra fildeling. Større sosial påvirkning vil sannsynligvis ha en større utslag for vaner og oppførsel i henhold til fildeling, sier Kaminski.

Skjuler sine spor

Fildelere mener i det store og hele at de ikke gjør noe galt, og så lenge dette er tilfellet vil ikke problematikken forsvinne. Selv om strengere lover påvirker miljøet til en viss grad, sørger det også for at fildelere blir flinkere til å skjule sine aktiviteter.

Stadig flere skjuler sine spor på nettet ved hjelp av såkalte VPN-tjenester. Forskere har tidligere funnet ut at andelen ungdom mellom 15 og 25 år som benytter seg av dette har økt med 40 prosent fra 2009 til i dag.

(Kilde: TorrentFreak)

annonse