Til hovedinnhold

– Torrent-nedlasting øker musikksalget

Ny undersøkelse viser overraskende tall.

En professor ved North Carolina State University har studert hvordan piratkopiering av plater som er lekket før salg påvirker salget da platene endelig kommer i hyllene. Undersøkelsen konkluderer med at i motsetning til hva platebransjen sier, faller ikke salget av platene, men ser heller en minimal økning, takket være piratkopieringen og eksponeringen det førte med seg.

Overraskende resultat

I rapporten, kalt "Profit Leak? Pre-Release File Sharing and the Music Industry", har økonomiprofessoren Robert Hammond gått platebransjen etter i sømmene. I løpet av åtte måneder, i perioden mai 2010 og januar 2011, samlet han opp nedlastingsstatistikk fra en stor, privat, musikkdedikert BitTorrent-tracker, og noterte ned så mange av platene som ble lekket på nettet før de ble offisielt sluppet i butikken for salg. Det ble et solid grunnlag med 1095 album fra 1075 artister, som alle fikk musikken sin delt på nettet før det var ment å bli hørt.

Han brukte flere intrikate variabler for å komme frem til en konklusjon, blant annet basert på hvor mye omtale og annonsering platen hadde før lansering, og hvor mye de ble lastet ned. Dermed skal Hammond ha tatt høyde for andre faktorer som kan ha påvirket salget, og mener å kunne peke på en direkte kausalitet mellom fildelingen av platene og hvordan det økte salget han så.

– Resultatene jeg har fått viser at fildeling gagner musikksalget. Jeg har ikke funnet noe bevis på noen negativ effekt på noe vis, konkluderer Hammond i rapporten sin.

Ingen stor økning

her er det imidlertid ikke snakk om noen kjempeøkning i salget. Med alle faktorene tatt i betraktning forteller Hammond at album som har blitt lekket en måned før salgsdatoen vil få selge 59,6 flere eksemplarer. Dermed kan man kanskje heller konkludere at det viktigste poenget i rapporter ikke er at salget øker, men at det ikke synker.

Dette er et viktig poeng, hvis tallene stemmer. Ettersom Hammond kan peke til en økning i salget på grunn av fildelingen, sier han at piratkopieringen i seg selv kan sees på som en form for reklame, på lik måte som spilling av låten på radio eller store reklameplakater.

Det er også viktig å poengtere at Hammond kun har tatt for seg hele album, og ikke enkeltlåter.

– Jeg har fokusert på hvordan fildeling av et individuelt album hjelper eller skader et albumsalget. Spørsmålet er interessant for hver artist som vil vite om de bør være urolige hvis albumet plutselig havner på et fildelingsnettsted før det er ute i salg. Min rapport sier nei, skriver Hammond.

(Kilde: TorrentFreak)

annonse