ArtikkelOppsummering

Vet du hva partiet ditt vil gjøre hvis de får makt?

Noen liker DLD, overvåkning og PC-lisens bedre enn andre.

Dette mener partiene

Denne saken ble først publisert 27. august på Hardware Ekstra, og er nå åpnet opp til glede for alle lesere.

De siste ukene har vi spurt politikerne ut om deres IT-politikk. Vi har fått en rekke løse påstander, vage svar, og uforpliktende meninger fra enkelte politikere. Samtidig har vi fått en hel del klar tale og uttrykkelige lovnader, som vi har oppsummert i tabellen nedenfor.

Sprøstekt valgflesk og klar tale

Ikonene i tabellen er ikke vår vurdering på om partiene har svart «riktig» eller «feil», men representerer deres egne syn på de mange problemstillingene vi har tatt opp.

På de neste sidene har vi også stilt opp i korte kulepunkter hva partiene svarte oss, men du kan selvsagt også når som helst åpne artikkelen for hvert enkelt parti for å lese deres egne ord, om du vil det. Se også faktaboksen til høyre, eller listen på siste side.

Lite samstemte

Du kan klikke på hver enkelt sak for å gå direkte til oppsummeringen av hva partiene svarte på dette spørsmålet.

Et grønt smilefjes betyr altså at de er positive til temaet, et gult at de er nøytrale eller uklare, mens et rødt betyr at de har stilt seg negative til saken.

For eksempel er alle positive til tilgjengeliggjøring av innhold, mens de fleste er negative til EUs datalagringsdirektiv:

En litt interessant ting er at partiene er stort sett ganske uenige når det kommer til IT-politikk. Det eneste alle partiene til en viss grad er samstemte på er at offentlig finansiert innhold bør bli tilgjengelig for folk flest.

Ingen av de to blokkene som ønsker seg regjeringsmakt har særlig samstemte syn på temaet. Arbeiderpartiet er for eksempel mer enige med Høyre enn med Sosialistisk Venstreparti, mens Kristelig Folkeparti har like mye til felles med Senterpartiet som de har med Fremskrittspartiet.

På de følgende sidene er partiene rangert relativt til hverandre, etter hvor like synspunkter de har på hvert enkelt spørsmål. Vi har fargekodet svarene deres på samme måte som i tabellen over; grønt betyr dermed at de er positive til temaet i et spørsmål.

IT-politikk går som du skal få se på tvers av de tradisjonelle skillelinjene i politikken, så dersom du vet hvilken retning du vil stemme, håper vi at det følgende kan hjelpe deg å plukke parti. Husk dog på at IT-politikken er ikke alt, og det kan være lurt å sjekke at du ikke er rivende uenig med partiene om andre tema også. Godt valg!

Bla videre til neste side for å lese oppsummert om hva partiene mener om personvern, sensur og overvåkning på Internett »