Til hovedinnhold

Photoshop Express

Introduksjon

Adobe la i mars ut en nettbaserte utgave av Photoshop, nemlig Photoshop Express. Spørsmålet er hvor langt denne tjenesten strekker til i forhold til programmet Photoshop.

Photoshop Express skal ifølge Adobe kunne brukes med Windows XP, Vista og Mac OS 10.4 eller nyere, men krever Flash Player 9. Videre anbefales minimum skjermoppløsning på 1024x768 og 512 MB RAM minne. Photoshop Express skal fungere med Internet Explorer 6 eller 7, Safari 3.0.4 eller nyere, Firefox 2 og Opera 7.11 eller nyere.

Tjenesten fungerer foreløpig kun med JPEG-filer. Adobe har satt en øvre grense på 10 MB for hvert bilde som kan overføres til Photoshop Express. Registrerte brukere får 2 GB lagringsplass til disposisjon.

Les mer om Photoshop Express på adobe.com/support/photoshopexpress.

Førsteinntrykk

Photoshop Express finner du på photoshop.com/express. Registrering er i utgangspunktet mulig kun for de som bor i USA, men det er faktisk mulig å registrere seg også fra Norge dersom du oppgir at du bor i USA. Adobe er klar over dette, men sier at ytelsen kan bli noe redusert dersom tjenesten brukes utenfor USA.

Når vi logger oss på får vi med en gang fin oversikt over mulighetene. Vi kan velge å redigere bilder, laste opp våre egne bilde, bla i bilder som er blitt delte ut av andre brukere eller dele ut våre egne bilder.

Vi overfører noen bilder, og opplever prosessen som ganske brukervennlig og kjapp. Det er tydelig at Adobe har fokusert på brukervennligheten, og har etter vår mening lykkes godt med dette.

Førsteinntrykket er med andre ord ganske godt, men hvordan fungerer Photoshop Express i praksis? Se neste side.

Funksjoner

Vi opplever Photoshop Express som en rask tjeneste som er enkelt å bruke, og skjermbildet er godt organisert.

Når vi klikker på My Photos-ikonet og dobbeltklikker på ett av bildene får vi opp et nytt skjermbilde med en mulighet for å redigere det aktuelle bildet.

Sytten funksjoner

På venstre siden får vi en meny med alle funksjonene (totalt sytten funksjoner). Her finner vi de mest grunnleggende funksjonene som også finnes i Adobe Photoshop. Vi kan blant annet justere eksponering, metning og fjerne røde øyne.

Tjenesten har også verktøy for justering av hvitbalanse, lysstyrke, skarphet og myk fokus. Her finner vi også effekter som svart/hvit-konvertering, la et bilde se ut som om det var håndtegnet og isolering av farge på et bestemt sted i bildet.

Med kun sytten funksjoner har ikke Photoshop Express i nærheten så mange funksjoner som programmet Photoshop har.

Det mangler blant annet muligheten til å jobbe med lag. Det mangler også masking-verktøy, det vil si en teknikk hvor deler av motivet blir beskyttet mot endringer som skal utføres. Dessuten har ikke tjenesten noen tegneverktøy, og den mangler også muligheten til å endre størrelsen på bilder.

Genial forhåndsvisning

Når vi velger ut en bestemt funksjon i Photoshop Express får vi flere forhåndsvisninger av et manipulert bilde i miniatyr-utgave slik at vi kan velge ut det bildet som vi mener passer best. Dersom vi holder musepekeren over ett av miniatyrbildene får vi forstørret visning av bildet.

Følgende eksempel viser hva som skjer når vi jobber med å justere hvitbalansen i et bilde:

Muligheten til forhåndsvisning er en finesse som vi mener passer utmerket for målgruppen for tjenesten, nemlig brukere som ønsker å manipulere et bilde i farten.

Vi kunne også finjustere bildet nærmere via et lite verktøy-ikon øverst i høyre hjørnet i skjermbildet.

Litt tungvinn nedlasting

Det som derimot oppleves litt tungvint med Photoshop Express er å laste ned et bilde vi hadde manipulert. Dette er kun mulig i oversikten (All Photos), og ikke direkte i skjermbildet hvor et bestemt bilde manipuleres.

Vi måtte altså tilbake til oversikten over alle bildene for å laste ned et bilde vi nettopp hadde manipulert. Dette kunne via gjøre via en Photo Options-meny som dukket opp når musepekeren holdes over nederste delen av et bestemt bilde.

Ingen kopi av originalen

En annen ulempe med Photoshop Express er at originalbildet ikke blir lagret som en ekstra fil når et bestemt bilde blir manipulert og lagret. Det finnes ikke noen Save As eller Save a Copy-mulighet. Når vi trykket på Save-knappen fikk vi heller ikke noe alternativ der vi fikk velge å ta vare på originalen. Originalbildet ble overskrevet.

Riktignok er det mulig å angre og gå tilbake til originalbildet, men vi kan altså ikke lagre det manipulerte bildet med et annet filnavn.

Deling av bilder

My Gallery-funksjonen gjør det mulig å dele ut ett eller flere fotoalbum slik at andre brukere kan se dette. Det er enkelt å opprett ett eller flere album og eventuelt dele ut disse. Vi klikker på My Photos-ikonet og videre på New Album-ikonet, gir albumet et navn, og klikker-og-drar bilder fra vårt arkiv (All Photos) til det nyopprettede albumet vårt. Vi kan også velge å eventuelt dele (Share Album) albumet slik at andre brukere kan se det.

Med Browse-funksjonen i Photoshop Express kan vi bla i fotoalbum som andre brukere har lagt ut. I skrivende stund er det lagt ut over 33 tusen gallerier som hver for seg inneholder ett eller flere fotoalbum.

Konklusjon

Konklusjon

Et av Adobes mål med Photoshop Express var brukervennlighet, og dette mener vi de har lykkes ganske godt med. Tjenesten kan foreløpig ikke konkurrere med storebroren Adobe Photoshop, men det har nok heller ikke vært meningen, i hvert fall ikke i første omgang. Målgruppen er først og fremst brukere som ønsker å manipulere digitale bilder på en rask måte.

Vi fikk et godt førsteinntrykk av tjenesten, og dette ble forsterket når vi prøvde ut funksjonene. Spesielt godt likte vi forhåndsvisning via minityrbilder som gir kjapp oversikt over resultater av bildemanipulering. Riktignok har Photoshop Express begrenset med funksjoner, men har de viktigste funksjonene for målgruppen.

Det vi opplevde som mindre bra var detaljer som litt tungvinn nedlasting av bilder tilbake til vår PC, og at vi ikke fikk muligheten til å ta vare på originalbildet når vi manipulerte et bilde - les mer.

Dersom du bruker digitalkamera og har behov for å manipulere bildene din på en lettvinn og rask måte, mener vi Photoshop Express er absolutt på sin plass. Har du derimot behov for avanserte funksjoner som lag vil tjenesten ikke strekke til.

Når et gjelder ytelse opplevde vi tjenesten ganske rask, og hadde ikke noen problemer under opplasting eller redigering av bilder.


+ Gratis
+ Rask
+ Brukervennlig
- Ikke tilgjengelig i norsk språkversjon
- Mangler avanserte funksjoner

annonse