Til hovedinnhold

Taktisk blunder av Adobe

Tidligere skrev vi her på Akam om lanseringen av Adobe Photoshops nettbaserte utgave Photoshop Express. Selve konseptet nettbasert programvare er interessant både fra en praktisk og prinsipiell synsvinkel: Brukerens arbeide med egne data gjøres avhengig av eksistensen av en permanent tilgjengelig programvaretjeneste. Kritiske røster har lenge ment at selve den "Product Activation" som Photoshops vanlige versjon er belemret med er et skritt i denne retning, da produktaktivering innebærer at kjøpere av de normale lisensene påtvinges avhengighet av en spesifikk lisenskontrolltjeneste og tilgjengeligheten av denne for å få tilgang til egne filer. I praksis har da programvarefirmaet i stor grad overtatt kontrollen over brukerens maskin. Spranget er da kanskje ikke veldig stort til en rent nettbasert programvare.

Derfor var det ingen egentlig overraskelse at Photoshop Express ble lansert. Hva som derimot ga grunn til å sperre øynene opp, var at Adobe i en taktisk blunder krevde retten til å ta kontroll over og benytte også fotografens eget materiale etter nærmere bestemte regler som Adobe hadde utformet.

Et direkte sitat fra lisensavtalen bør klargjøre. Dette var den versjonen av bruksbetingelsene som var å finne på Adobes websider så sent som den 30. mars 2008:

"Adobe does not claim ownership of Your Content. However, with respect to Your Content that you submit or make available for inclusion on publicly accessible areas of the Services, you grant Adobe a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual, irrevocable, and fully sublicensable license to use, distribute, derive revenue or other remuneration from, reproduce, modify, adapt, publish, translate, publicly perform and publicly display such Content (in whole or in part) and to incorporate such Content into other Materials or works in any format or medium now known or later developed."

Slike betingelser gikk ikke upåaktet hen, heldigvis. Selv om de kritiske røster nok mener at Adobes brukere allerede har funnet seg i altfor meget, syntes mange at nok er nok, og reagerte omsider mot Adobe. Adobes administratorer og juridiske ekspertise er naturligvis ikke idioter, og forsto at de hadde gått et skritt for langt når de endog forlangte å få råderett over fotografers, dvs. opphavsmennenes/kvinnenes bilder. Da reaksjonene hadde blitt mange nok, kom de med følgende utsagn:

"Vi har registrert deres bekymringer rundt bruksbetingelsene knyttet til Photoshop Express beta. Vi gjennomgikk betingelsene i lys av kommentarene - og er enige i at de i sin nåværende form impliserer ting vi aldri ville foreta oss med materialet. Derfor vil vår juridiske avdeling prioritere å publisere reviderte betingelser som er mer passende for brukerne av Photoshop Express. Vi vil informere dere når vi har publisert de nye bruksbetingelsene."

Denne retretten var selvsagt uunngåelig, dersom Adobe har ambisjoner om å tjene penger på sin nettbaserte Photoshop-versjon. Ikke desto mindre er det interessant å vurdere hele saken i lys av at den juridiske ekspertisen Adobe råder over rimeligvis består av de samme menneskene som utformet den opprinnelige teksten. Adobe vet utvilsomt hva de gjør, men episoden illustrerer hvordan et stort firma som er helt avhengig av goodwill fra sine kunder må snu dersom disse avslår å finne seg i hva som helst. Kanhende Adobes kunder også med hell kunne se litt kritisk på andre betingelser det samme firmaet påpresser sine lisensiater?

Vi har kontaktet Adobe for å få ytterligere kommentarer fra dem, men har ikke fått noen respons

annonse