Til hovedinnhold

Innen onsdag må du ha levert laserpekeren din til politiet

Men er laserpekeren på møterommet forbudt? Vi har spurt Statens Strålevern.

Shutterstock

Fra og med 1. januar 2015 ble det forbudt med sterke laserpekere i Norge. Det har vært mange tilfeller av øyeskader forårsaket av laserpekere, og det har også vært tilfeller hvor piloter i fly har blitt blendet av personer som leker med laser på bakken.

Har du en laserpeker liggende må du levere den til politiet innen 1. juli 2015 uten å risikere straffeforfølgelse, men etter denne datoen kan du bli anmeldt og straffet med bøter dersom du har en sterk laserpeker og ikke har godkjenning for dette.

Men hva med laserpekerne som ofte benyttes på møterom, og som gjerne er integrert i fjernkontrollen til projektoren? Er disse også forbudt?

Vi tok kontakt med Statens Strålevern for å få en liten oppklaring i reglene.

Bare sterke lasere er forbudt: Sjekk hva du har

– Godkjenningskravet gjelder kun sterke laserpekere. Sterke laserpekere har normalt en effekt på over 1 mW, opplyser rådgiver og jurist Sofie Ivara Nicolaissen i Statens Strålevern.

Fjernkontrollen på Mediehuset Teks møterom har en klasse II-laser med effekt på maks 1 mW (milliwatt), og er derfor ikke godkjenningspliktig. Foto: Kurt Lekanger, Tek.no

Disse laserne er klassifisert som 3R, 3B og 4. De fleste laserpekere som benyttes i møterom til å peke på whiteboards benytter lasere i klasse 1 eller 2, som begge har en effekt på under 1 mW.

– Disse trenger ikke godkjenning, sier Nicolaissen.

Hun oppfordrer alle som har laserpekere, enten de er innebygget i fjernkontroller eller ikke, til å undersøke den for å se om den er godkjenningspliktig. Dersom det ikke står noe på laseren om klasse eller effekt, anbefaler hun at man kontakter forhandleren for mer informasjon.

Skal være merket

Produkter med sterke lasere skal være merket med dette symbolet.

Alle lasere som selges i Norge, uansett om de er svake eller om det gjelder store lasergraveringsmaskiner, skal være i samsvar med den europeiske laserstandarden EN-60825-1 (se strålevernforskriften §35 for mer informasjon). Her stilles det krav til utforming, klassifisering og merking.

Alle sterke lasere skal være utstyrt med et gult og svart advarselsmerke med opplysning om klasse og fysiske egenskaper (som effekt i watt og bølgelengde i nanometer). Lasere i klasse 3B og 4 skal også ha låsbar kontroll, et synlig og hørbart signal som forteller om laseren er på, samt en anordning som fysisk stopper strålen når laserpekeren er låst.

Statens strålevern har lagt ut mer informasjon om lasere og laserpekere her.

Laser kan brukes til så mangt:

annonse