Til hovedinnhold

Slik blir du apputvikler

Vi har snakket med apputviklere som forteller deg hvordan du skal lykkes.

Smartphones er blitt allemannseie. Apper har forandret Hvermansens tilværelse, og markedet for mobile enheter spiser mer og mer av PC-markedet.

Enkelte kreative utviklere har tjent godt på appene sine. Mange drømmer om å bli app-utviklere og komme opp med suksessappen.

Utdanningstilbudene er sparsomme, og mange i bransjen er selvlærte. Her forteller to apputviklere om sine erfaringer og hvordan man kan gå fram for å lære seg faget.

– Konsulentselskapene foretrekker sivilingeniører og folk med universitetsutdannelse, men det er mindre behov for en slik utdannelse om du vil jobbe for deg selv.

Dette sier Are Refsdal, som er fagansvarlig for håndholdte enheter i Computas. Selv jobber han som utvikler, designer, rådgiver og prosjektleder, og har tatt datalinjen ved NTNU.

Man kan komme langt i apputvikling på egenhånd, mener sjefsingeniør Are Refsdal.

– Det finnes mange som driver med app-utvikling som ikke har utdannelse innenfor området. Selv om det er mye data i app-utviklingen, er det et nytt fag. Faktisk er det mange som ikke har programmeringserfaring fra tidligere som har hoppet rett inn i det, og klarer det bra.

Selv om det finnes en del eksempler på den siste kategorien, mener Refsdal at faglig bakgrunn, først og fremst fra programmering, er en stor fordel. Vil du begynne med app-utvikling anbefaler han å gjøre noen beslutninger i starten og velge en framgangsmåte. Du har tre hovedkategorier apper å velge mellom, HTML5-baserte apper, "native" eller plattformtilpassede apper, og apper for en kryssplattform. Hver har sine fordeler og ulemper, og du må velge å utvikle på en av dem.

Lavere brukeropplevelse

HTML 5 har den fordelen at det kjører på nesten alle nye smarttelefoner, rett i nettleseren. Ulempen er at det ikke kan bruke telefonens egenskaper, fordi det ikke er så lett å få tilgang til alt på telefonen. Eksempelvis kan det være vanskelig å få tilgang på kamera eller lydopptak, og det kan by på problemer å lagre større mengder data. Løsningen kan være å kapsle inn html-sidene i for eksempel PhoneGap, som fungerer som en container, som gjør at man får tilgang til telefonens egenskaper.

Ulempene her er en lavere brukeropplevelse. Det går på at litt tregere, og programmet vil ikke føles som en app, men som på en webside.

HTML5 blir imidlertid bedre og bedre, og vil om noen år bli like bra som plattformtilpassede apper, tror Refsdal.

Proprietære plattformer

Native eller plattformtilpassede apper er den motsatte ytterligheten. Her lager en appen fra bunnen av på hver enkelt plattform. De mest aktuelle plattformene er iOS og Android. Den som vil utvikle i iOS bruker programmet Xcode som er et Apple-produkt. Det kan hentes ned gratis, men det koster litt å hente eksempler. Da kan en til gjengjeld selge apper og få penger på det. Prisen på 99 dollar i året er heller ingen upris.

Xcode er basert på Objective C. Du finner mange opplæringsvideoer på nettet.

Refsdal synes programmet har en vel høy terskel, men understreker at interesserte kan lære det fra bunnen av på iTunes University - www.open.edu/itunes/. Her finnes mange timer med gratis opplæringsvideo gjort av eksperter. Språket som anvendes er Objective C.

– Man må ha en Mac for å lage native-applikasjoner, men man behøver ikke kjøpe den dyreste. Selv har jeg en Mac Mini til rundt fem tusen kroner. Det er en liten boks, der jeg kan bytte mellom PC og Mac, og den fungerer veldig greit.

Med Android-plattformen blir det litt lettere. Du trenger ikke medlemskap som med iOS, du trenger ikke betale noe, og du kan utvikle på PC direkte.

– Du utvikler i Java, som mange synes er mer behagelig å bruke enn Objective C, og utviklingen kan skje direkte med gratisverktøyet Eclipse.

Eclipse er gratis om du vil utvikle Android-applikasjoner og jobbe i Java.

– Dette er en veldig grei måte å komme i gang på, og terskelen for å begynne som Android-utvikler er lav, spesielt om man kan litt Java.

Windows Phone 7 har ikke så stor utbredelse som Android og iOS. Verktøyet er Visual Studio, og utviklingen skjer som om man jobbet i Silverlight. Både måten å utvikle på og språket C# er relativt lett å lære seg, ifølge Refsdal.

Kryssplattform

Å lage apper for en kryssplatform er det tredje alternativet. Da kan du skrive koden én gang og kjøre på flere plattformer. Verktøyene som brukes er Titanium Appcellerator eller Adobe Flex. Å kunne skrive for flere plattformer på én gang er en drøm for mange, men det har sine ulemper, som lavere ytelse og dårligere brukeropplevelse. Native apper er alltid de beste, konkluderer Refsdal.

– Vi lager mobile applikasjoner for både store og mindre bedrifter, men de fleste appene som ligger ute på appstores som er laget av nordmenn er laget for masse-markedet, for folk flest. Det finnes flere privatpersoner i Norge som tjener virkelig godt på å lage apper for massemarkedet. Disse er hovedsakelig laget som native iOS-applikasjoner.

– For å finne på en app man kan tjene penger på for massemarkedet, kan det lønne seg å lage en app man selv skulle ønske man hadde. Det er flere gode apper som har kommet ut fra dette behovet. Løser man sitt eget behov, løser man kanskje også mange andres behov.

Den selvlærte

Martin Sivertsen drev med tradisjonell programmering og utvikling inntil han for fire år siden fikk øynene opp for AppStore.

– Da den første iPoden kom til Norge, og jeg hørte at Apple åpnet for at hvem som helst kunne utvikle, ble jeg veldig nysgjerrig, forteller han.

Martin Sivertsen startet på egenhånd og ble proff apputvikler etter hvert.

Nysgjerrigheten resulterte i at han lastet ned Apples utviklingsverktøy, og snart så hans første app dagens lys. Arbeidsgiveren hans den gangen var overhodet ikke interessert, så det ble en hobby som etter hvert tok av. Nå jobber han profesjonelt i firmaet Klapp Media med blant annet å utvikle apper.

– Noen ganger har kunden en konkret idé. Andre ganger har de en tanke om noe de vil ha uten å vite hvordan, og vi finner på ideen sammen. Det hender også de kommer med et ferdig design som bare trenger konkretisering.

Hvem som arbeider i teamet bak appen mener Martin er avhengig av hva appen skal utføre. Ofte deltar både interaksjonsdesignere, designere og programmerere.

– Enhver programmeringserfaring er nyttig om du vil begynne med apputvikling, og den beste måten å komme i gang på er å begynne å fikle med det, sier han. Det gjør man ved å laste ned Apples utviklingsverktøy, slik som han gjorde, eller Androids, og sette i gang.

Formelle utdannelser

Vil du ta utdannelse i apputvikling, finnes det kun ett fullstendig tilbud i Norge. Du finner det hos NITH, som har en treårig bachelor- utdannelse i mobil apputvikling og er foreløpig de eneste i Norge med et slikt tilbud. Studieprogrammet er svært teknisk og inkluderer programmering i Java, programmering på Android og iOS, samt grensesnittdesign.

Universitetet i Oslo har kurset Utvikling av mobile informasjonssystemer som teller ti vekttall og går hvert høstsemester.

Se også disse relevante sakene:

Dette er de essensielle Android-appene

Dette er de essensielle iPhone-appene

Sjekk de nye Android-appene

Her er utviklernes Android-perler)

annonse