FeatureEvry

– Vi er det råeste Microsoft-miljøet i Norge

Evry har lagt fusjonen bak seg og jakter aggressivt på IT-kompetanse over hele landet. Hva har de å tilby?

Gigantselskapet Evry så dagens lys for knapt er en måned siden, men har røtter helt tilbake til den gang det het elektronisk databehandling og de ansatte gikk i hvite frakker og programmerte via hullkort.

Navnet erstatter kompromisset EDB Ergogroup, som var det midlertidige navnet på fusjonen av konkurrentene EDB og Ergogroup, som fant sted for halvannet år siden. EDB var ledende innen bank og finans og outsourcing, mens Ergogroup sto tilsvarende sterkt innen offentlig sektor. Begge var sterke i den øvre delen av SMB-markedet, og begge hadde etablert seg tungt i Sverige innen storbedrift- og SMB-markedet.

Geir Remman, konserndirektør for kommunikasjon, tror fusjonen vil lykkes fordi begge selskaper har den samme kulturen i bunnen. Begge har vært lokalt eid og ikke deler av et globalt selskap.

Karrieremuligheter internt

Per Thorsheim har forsket på passord i over 10 år og påstår i følge Evry at han kan vite ditt neste passord!

Overlapping i funksjonene i de to selskapene ble løst ved naturlig avgang i følge Remman, og etter en konsolideringsperiode er de på jakt etter nye medarbeidere. Nylig gikk de ut med en pressemelding om at er på jakt etter 300 nye medarbeidere for å nå målet om å være Nordens største IT-bedrift i løpet av 2015.

– Vi skal vokse videre, og vi har mange stillinger ute, sier rekrutteringssjef Bjørn Schulstock når vi viser til de fire sidene med stillingsannonser på evry.no.

– Vi ansetter både for å vokse for å få nye prosjekter og for å erstatte dem som slutter.

Evrys stillingssider viser at de er på jakt etter IT-kompetanse innen så godt som alle områder av IT-bransjen, og at jobbene finnes en rekke steder i Norge. Evry med sine 10 000 ansatte har kontorer rundt 50 steder her i landet, og nettopp størrelsen ser Schulstock som et av selskapets fremste fortrinn.

– I et så stort selskap kan man jobbe på mange store prosjekter, noen så store at de kan gripe inn i folks hverdag. Mange er involvert, mye kompetanse er nødvendig, og med denne bredden blir også karrieremulighetene større.

For den som er innenfor frister Schulstock med et miljø der alle kan få dekket sine behov for utfordringer.

Roberta Abreu Lamvik kom tilbake fra permisjon og sykdom og fikk mulighet til å lese seg opp på SharePoint for å oppdatere kompetansen sin. Hun har nå toppscore på sine sertifikater som Spesialist i Microsoft Office SharePoint Server.

– Mulighetene finnes hos oss, og vi ønsker ikke at folk skal slutte hos oss for å bytte jobb. Derfor har vi lagt vekt på at de som ønsker det skal kunne flytte på seg internt. Det kan være både innad innen et forretningsområde, på tvers av forretningsområdene, og på tvers av geografien. Om en for eksempel ønsker å flytte fra Oslo til Stavanger, kan det la seg gjøre innenfor organisasjonen, og når det er aktuelt kan vi også legge forholdene til rette for å gå fra en lederstilling til en fagstilling eller omvendt.

Også i forhold til videreutvikling, kursing og sertifisering mener Schulstock at Evry har fortrinn på grunn av størrelsen.

– Med så mange kompetente mennesker å ta av, er ikke et prosjekt så sårbart og beroende av at alle involverte er til stede til enhver tid. Vi har så mange kompetente mennesker innenfor organisasjonen at det ikke er noe problem å sette andre inn i et prosjekt om vi skal ta en person ut for å gå på kurs. Med andre ord gjør størrelsen vår at den interne karrieremodellen blir større og mer fleksibel.

Må ha sosial intelligens

Er det noen spesiell type mennesker som står høyt på ønskelisten deres?

– De bør ha konsulentprofilen. Vi er et selskap som jobber utadrettet og den som skal jobbe hos oss må være generelt god i samhandling og relasjonsbygging. Vedkommende må være god i kommunikasjon, god til å lytte og god til å forstå. På vegne av bransjen vil jeg også understreke at vi ønsker oss flere kvinner. I år har prosentmessig flere kvinner søkt enn i fjor, noe vi ser som et positivt tegn.

Kjell Eikland er Evrys energiekspert, med tittelen Head of Energy. Med på laget er en gruppe på over 20 salgsansvarlige, ledere, rådgivere og utviklere.

I følge Schulstock har de fleste nyutdannede som kommer til Evry enten bachelor- eller mastergrad. En del kommer inn som lærlinger mens de går på videregående, eller de har praksisjobb hos oss. Av disse blir mange ansatt i ettertid. De som ikke blir ansatt går som oftest videre på skole.

Hvorfor bør en nyutdannet velge Evry framfor de andre aktørene i markedet?

– Karrieremulighetene er stikkordet. Vi er et stort selskap, med stort trykk, en stor aktør med store spennende prosjekter. Innen IT har vi de største fagmiljøene i Norge. Vi er størst på Java, størst på prosjektledelse og største på business intelligence. Microsoft har omtalt oss som det råeste Microsoft-miljøet i Norge etter antall sertifiseringer…

Intern coaching

Den nyansatte får en personalleder og en mentor som introduserer dem og gir dem god støtte i starten. Karriereplanleggingen er satt i system. Medarbeider og leder har to samtaler i løpet av et år. Den ene er om året som gikk og om planer og ønsker for det neste året, og den neste blir en oppfølgning av denne samtalen. Den ansatte har sine ønsker og lederen har sine ønsker og tanker. Målet er å komme fram til en riktig match i forhold til selskapet og hvor avdelingen skal. Sosialt fins det ulike nettverk innen Evry både knyttet til fagområder og prosjekter.

– Jevnlig arrangeres samlinger på tvers av organisasjonen som kombinerer det faglige og det sosiale. Her har vi spennende temaer som ikke nødvendigvis går på html-koder, men som kan være aktuelle i samfunnet og for å jobbe som konsulent. Nettverket Young professionals er spesielt for yngre ansatte, og har samlinger der de kan bli bli kjent med andre som driver med andre forretningsområder.

Til slutt, hvordan er lønnsnivået deres?

– Det er bra, vi er konkurransedyktige. Det høres lett ut som en klisje, men forholdet mellom antall tilbud og de som sier ja er forholdsvis høyt. Det velger vi å tro kommer av kombinasjonen av konkurransedyktig lønn, spennende oppgaver og karrieremuligheter.

Les også
Vurderer å selge Norges største IT-selskap
Les også
Passer du som it-konsulent?
Les også
Lærerne: – IKT-kurs gir minst utbytte
Les også
Søker IT-stillinger via Donald
Les også
Får frokost og jobbtilbud
Les også
EDB ErgoGroup har skiftet navn
annonse