Til hovedinnhold

Ny teknologi skriver data slik man legger takstein

Seagates SMR-teknologi lar dataene overlappe hverandre.

Harddiskprodusentene har et problem. I likhet med andre som driver med knøttsmå størrelser i dataindustrien, som minne- og prosessorfabrikantene, har de nemlig kommet farlig nærme det punktet der dagens teknologi ikke tillater at ting blir enda mindre(Ekstra).

Samtidig øker kravet om stadig mer lagringsplass – som helst skal være på enda mindre fysisk størrelse.

Seagates umiddelbare løsning på dette problemet er SMR – Shingled Magnetic Recording. Uttrykket henter inspirasjon «roof shingles», som vi på norsk ville kalt takstein. Og akkurat slik takstein til dels overlapper hverandre, bruker SMR det samme prinsippet til å pakke datasporene på harddisken enda tettere sammen.

Mindre lesehode enn skrivehode

En vanlig harddisk skriver til og leser fra faste spor på roterende plater. Mellom sporene er det også en bestemt avstand, altså et tomrom, slik at ikke dataene skal skrives til eller leses fra feil sted.

Vanlig sporstørrelse. Merk forskjellen på lesedelen og skrivedelen.Foto: Seagate

Det Seagate gjør med sin SMR-teknologi, er å ta hensyn til det at den delen av harddiskens lese/skrivehode som faktisk skriver, er større enn den delen som leser. Så i praksis kan data skrives slik at de delvis overlapper hverandre, og fremdeles leses klart av den mindre lesedelen av hodet.

Med SMR overlapper sporene hverandre for å få plass til mer data.Foto: Seagate

Ifølge Seagate vil førstegenerasjons SMR-disker kunne pakke dataene 25 prosent tettere enn det er mulig i dag.

Ikke helt problemfritt

Å overlappe to spor er ikke noe problem ved førstegangs skriving, men det sier seg selv at det vil bli problemer når harddisken begynner å fylle seg opp. Dersom harddisken skal overskrive ett spor med nye data, vil den jo da også overskrive sporet ved siden av.

Skriving til ett spor lager problemer for omliggende data.Foto: Seagate

Løsningen på dette er å lese dataene som må overskrives fra sporet inntil, og deretter skrive de inn på nytt senere. Men det det fører jo bare til at problemet forplanter seg – i teorien helt til det siste sporet på harddisken. For å unngå dette vil Seagate dele inn et visst antall spor i ett «bånd». Det siste sporet i båndet vil være i vanlig størrelse, slik at overskrivingen stopper der.

Et slikt bånd forhindrer at for mye må skrives på nytt.Foto: Seagate

Første skritt mot 20 TB?

Harddisker med SMR skal etter planen komme ut i forskjellige versjoner myntet på forskjellig bruk, der bånd-arkitekturen da er optimalisert for forskjellige typer jobber. Seagate regner med at de første SMR-diskene med høyere kapasitet vil være klare i løpet av 2014, da på fem terabyte i første omgang.

Dette er riktignok ikke så veldig stort hopp fra dagens 4 TB-disker. Men SMR gir muligheten til å øke kapasiteten uten å putte inn mer maskinvare i form av plater og lese-/skrivehoder. Videre ser Seagate på SMR som det første skrittet mot 20 TB innen 2020 – da i samarbeid med fremtidige teknologier.

500 GB på 5 millimeter:
Dette er Seagates superslanke hybriddisk >>>

(Kilde: Seagate)

annonse