Til hovedinnhold

Trues med salgsforbud i Sverige: Slik svarer Easee

– Standardene er retningslinjer, ikke regler.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no
Stein Jarle Olsen

Den norske elbilladerprodusenten Easee har vært i søkelyset til svenske Elsäkerhetsverket, som har truet med salgsforbud for selskapets populære ladebokser. Et slikt vedtak i Sverige vil også gjelde Norge, fortalte NKOM oss.

Den svenske kontrollmyndigheten har blant annet reagert på at jordfeilbryteren i Easee-laderne Home og Charge ikke overholder standardene, og derfor ikke er å regne som en jordfeilbryter (såkalt RCD).

I tillegg har Elsäkerhetsverket pekt på en rekke andre feil og mangler ved laderne. De pekte blant annet på at de ikke klarer en overspenningstest, at det ikke finnes en mekanisk sammenkobling av releer for å kunne koble dem fra samtidig og at en del av merkingen er gjemt bak et deksel, og dermed ikke kan sees når laderen er i bruk.

Easee har imidlertid vært tydelige på at det er trygt å fortsette å lade, og også ladeekspert Jan Tore Gjøby sa til Tek.no at det ikke var noen umiddelbar fare.

Easee fikk frist til mandag 13. februar med å svare, og det svaret har vi nå sett.

Easee: – Retningslinjer, ikke regler

I det 16 sider lange dokumentet peker Easee kort fortalt på at selv om løsningene deres ikke nødvendigvis er hundre prosent etter standardene, så oppfyller de likevel standardenes intensjon om sikkerhet – og argumenterer med at Easees løsninger er teknologisk mer avanserte enn hva standardene legger opp til.

Easee-gründer Jonas Helmikstøl sier de har full oversikt over laderne sine gjennom nettskyen. Bildet tatt i forbindelse med Easee-lanseringen i 2018.
Stein Jarle Olsen, Tek.no

Easee-gründer Jonas Helmikstøl viser overfor Tek.no til at de ulike standardene er retningslinjer, ikke konkrete regler.

– Gjennom utvikling akkumulerer du erfaring og kunnskap, og så legges det til i standardene, hvor ting utvikles videre. Standarden definerer et minimumsnivå, og hvis vi gjør ting på en annen måte, så må vi argumentere og forklare hvordan det fungerer – og det er det vi har gjort her. Det vi gjør er like sikkert eller sikrere enn standarden. Det betyr at kundene våre kan lade trygt hver dag. Vi har over 580.000 ladere tilkoblet skyen som monitoreres konstant. Hadde vi hatt et sikkerhetsproblem, så hadde vi visst om det, sier han.

Totalt er det ifølge brevet solgt over 700.000 Easee-ladere, og hovedandelen er i Norge og Sverige. Laderne selges imidlertid i mange europeiske land.

Helmikstøl sier at prosessen med Elsäkerhetsverket er en helt normal prosess som de også har ønsket velkommen, men at det som skiller denne fra andre lignende prosesser er at noen valgte å «bevisst hente ut informasjonen og spre den viralt».

– Vi har valgt å ta den litt brattere veien og valgt å gjøre noen ting på siden av standarden. Det har vi gjort bevisst, for at kundeopplevelsen skal bli så god som mulig og selve produktet så kompakt som mulig. Vi har vært innstilt på at dette kommer vi til å bli utfordret på, og det har vi blitt helt siden vi leverte de første enhetene i 2019. Vi har fulgt en prosess og overholdt alle tidsfristene – men det føles likevel som om vi har feilet på eksamen før vi i det hele tatt har møtt opp og svart på spørsmålene, sier han.

Listen over innvendinger fra Elsäkerhetsverket var ganske lang.
Faksimile fra Easees svarbrev til Elsäkerhetsverket

Forsvarer sine løsninger

Helmikstøl og Easee viser også til at laderne deres har gjennomført mer enn 57 millioner ladeøkter – som i seg selv er et bevis på at ladingen er trygg og sikker.

I svarbrevet forsvarer Easee eksempelvis ladernes innebygde RCD-løsning med å liste opp alle fordelene de mener den har, som blant annet at løsningen sørger for at elektrikeren aldri vil droppe jordfeilvern, at den automatiske testløsningen er bedre enn en manuell løsning og at lading blokkeres så fort det registreres feil ved løsningen. Over 40 sensorer skal være involvert i å sørge for at sikkerheten er i behold.

«En slik integrert RCD er ikke spesifikt definert i noen utstyrsstandard. I stedet for en dedikert standard, har Easee brukt relevante deler av den tradisjonelle type A-standarden, EN-61008–1, og den nyere RCD-DD-standarden, IEC 62955», heter det i svarbrevet fra selskapet.

«Samsvar med standarder er ikke et lovmessig krav. Standardene definerer sikkerhetsnivået som skal møtes og kan brukes som retningslinjer og aksepterte løsninger, men de lovmessige kravene er begrenset til EU-direktivene», følger de opp.

Slik forsvarer Easee sin RCD-løsning, som Elsäkerhetsverket altså mente ikke følger standarden og derfor ikke er å regne som en jordfeilbryter.
Faksimile fra Easees svarbrev til Elsäkerhetsverket

– Problemet her virker ikke å være at laderen er farlig, men at dokumentasjonen dere har levert kan lede til farlige installasjoner. Er det en virkelighetsbeskrivelse dere deler?

– Nei. Vår dokumentasjon er i henhold til gjeldende lovverk og er en sikker installasjonsmetode.

Helmikstøl sier de i praksis har valgt en «ja takk, begge deler»-løsning, og at de mener at det er sikrere.

– Vi har beskyttelse både på AC og DC, og da har du faktisk sikret deg om det skulle skje noe på den andre siden av kabelen også, mot sikringsskapet. Når en elektriker installerer en lader, så skal de teste jordfeilvernet, og hvis det ikke fungerer, så finner de ut av det før de drar derfra. Du får ikke ladet om ikke jordfeilvernet fungerer, og laderne våre slår ut når de skal slå ut i henhold til standarden. Det har vi fått testet i ganske mange laboratorier rundt om i Europa og sammen med mange bilprodusenter, sier Easee-gründeren.

Skal innføre manuell jordfeiltest

Om Elsäkerhetsverket spørsmål ved en manglende testløsning for jordfeilvernet, svarer Easee at ladeboksene deres har en automatisk, innebygget testløsning som kjøres før hver lading og minst hver 24. time, og at de anser at den oppfyller kravene selv uten en fysisk knapp for å starte testen.

De opplyser likevel at de ser nytten ved en testløsning som kan startes manuelt, og skriver at de vil implementere en funksjon i appen som elektrikere bruker for å installere Easee-boksene som kan brukes til å teste RCD-løsningen – og at den også kan utvides til Easee-appen til forbrukere.

«En slik programvarebasert testenhet sikrer at funksjonaliteten tilbys alle Easee Home/Charge-enheter, inkludert de som allerede er installert», skriver selskapet.

De innrømmer også at bruksanvisningen kan forbedres på flere områder, deriblant ved å tydeliggjøre hvordan testfunksjonen fungerer og i hvilke scenarioer det kan være nødvendig med eksternt overspenningsvern. For eksempel at det finnes annet elektrisk utstyr på samme krets som Easee-laderen.

De sier også at de vil rydde opp i CE-samsvarserklæringen for produktene, blant annet ved å fjerne irrelevante direktiver, og skriver at de setter pris på en tilbakemelding fra Elsäkerhetsverket om den nye samsvarserklæringen, som er lagt ved i kladdeversjon.

Overspenningstesten som Easee-laderne feilet på er ikke relevant, mener Easee.
Faksimile fra Easees svarbrev til Elsäkerhetsverket

Mener overspenningstest ikke er relevant

Den svenske myndigheten reagerte også på at Easee-laderne ikke klarte seg i en overspenningstest, noe de beskrev som en «alvorlig mangel». Denne testen er ikke relevant for Easee-laderne, argumenterer selskapet, ettersom den krever at den såkalte Control Pilot-pinnen (som sitter øverst til venstre i en type 2-kontakt og sørger for kommunikasjon mellom bil og ladeboks) må kunne berøres.

Det kan den ikke, ifølge Easee, ettersom åpningen er 3,5 millimeter i diameter og selve pinnen sitter 6,5 millimeter innenfor.

Selve merkingen på laderne vil imidlertid Easee gjøre mindre endringer på, men de mener at plasseringen av klistremerket med serienummeret på selve ladeenheten er god praksis, ettersom det både beskytter den fra elementene og sørger for at merkingen følger laderen selv om man bytter både front- og bakplate.

Svar om «noen uker»

Elsäkerhetsverket skal nå bruke «noen uker» på å vurdere Easees svar.

– Vi har i høyeste grad tro på at dette kommer til å løse seg, sier Helmikstøl i Easee.

– Elsäkerhetsverket har bare gjort jobben sin, og dette er noe vi er veldig vante med – men måten informasjonen har blitt spredt og tolket er nytt – og interessant – for oss. Denne prosessen har gjort oss sterkere som selskap og mer bevisste, og som en raskt voksende bedrift er det å lytte og deretter endre - bevis på både ydmykhet og tillit.

annonse