Til hovedinnhold

Truer Easee med salgsforbud

Den norske elbilladeren har en rekke mangler, hevder svenske Elsäkerhetsverket.

Easee, Line Owren

Den norske ladeboksprodusenten Easee har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, og meldte i januar 2022 om en inntekt på 1,4 milliarder kroner og 250.000 solgte elbilladere på ett år.

Nå blir de konfrontert av det svenske Elsäkerhetsverket som sier elbilladerne deres ikke tilfredstiller en rekke EU-krav.

Forvaltningsorganet har sendt Easee et brev hvor de påpeker en rekke feil og mangler i produktene Easee Home, Easee Charge og Easee Ready.

I brevet til Easee skriver Elsäkerhetsverket at Easee kan gjøre en rekke frivillige tiltak, deriblant å slutte å selge produktet, eller utbedre manglene.
Utdrag fra brevet fra Elsäkerhetsverket til Easee

De advarer Easee mot at produktet både kan ilegges salgsforbud og at selskapet bli tvunget til å tilbakekalle produktet fra kundene. Konsekvenser i Sverige vil også kunne forplante seg til Norge.

– Dersom det blir gjort vedtak i Sverige, så er produsenten forpliktet til å følge opp dette også i andre land der de har solgt produktet, forklarer Avdelingsdirektør John-Eivind Velure i spektrumsavdelingen hos NKOM, som fører tilsyn med slike produkter i Norge.

Hevder laderen mangler jordfeilbryter

Mest alvorlig er at bruksanvisningen hevder at en jordfeilbryter (såkalt RCD, residual current device) er innebygget i laderen, noe Elsäkerhetsverket har kommet fram til at det ikke er, og instruksjonene nevner heller ikke at produktet må ha en forankoblet jordfeilsbryter når den skal installeres mot fast strømnett.

– Løsningen for jordfeilshåndtering som dere har implementert i produktet deres, følger ikke kravene som stilles til jordfeilbrytere, og kan derfor ikke anses å være en jordfeilbryter. Produktet inneholder heller ikke en verifisert DC-beskyttelse som oppfyller kravene. Jordfeil eller DC-feil risikerer personskade eller brann, skriver Elsäkerhetsverket i brevet som Tek.no har sett.

Blant annet mangler det mekanisk sammenkobling av releer for å kunne koble dem til og fra samtidig, det mangler mulighet for å koble bryteren til og fra manuelt, og det er ingen tydelig indikasjon på bryterens posisjon, påpeker Elsäkerhetsverket. Produktene mangler også samsvarsmerking, og en del av merkingen er dessuten gjemt bak et deksel som gjør at de ikke kan leses når ladeboksen er i bruk.

– Kan resultere i skade på kjøretøyet

I tillegg beskriver den svenske kontrollmyndigheten hvordan ladeboksene ikke klarer en overspenningstest, noe de beskriver som en «alvorlig mangel».

– Produktet klarer ikke overspenningskravet, hvilket over tid risikerer at farlig nettspenning overledes til kontrollsignalet. Dette kan resultere i skade på kjøretøyet som lades med ladeboksen, skriver Elsäkerhetsverket.

Samsvarserklæringene Easee har sendt inn forteller også at produktene er i overensstemmelse med en rekke EU-standarder, men det er ikke tilfelle, konstaterer den svenske myndigheten.

Easee bekrefter dialog, men ikke mangler

Nordisk PR-sjef hos Easee, Kenneth Bjerga, bekrefter at de er i dialog med Elsäkerhetsverket.
Easee

Hos Easee bekrefter nordisk PR-sjef Kenneth Bjerga at de er i dialog med Elsäkerhetsverket, men vil ikke si noe om de konkrete feilene og manglene institusjonen peker på.

– Elsäkerhetsverket påpeker blant annet at Easee Home, Charge og Ready mangler ordentlig jordfeilbryter, til tross for at manualen hevder at de skal ha det - og at boksene feiler i en overspenningstest. Hva har dere å si til det?

– Dette er en del av en prosess der Elsäkerhetsverket undersøker flere produsenter av elbilladere i Sverige, som en del av deres tilsynsvirksomhet. Easee er positive til Elsäkerhetsverkets fokus på sikkerhet, ønsker dialogen velkommen og svarer på deres spørsmål innen den gitte tidsramme, skriver Bjerga i en e-post.

Han skriver at Easee jobber med «banebrytende teknologi», og at de «helt siden starten har hatt som hovedfokus å utvikle de sikreste og mest innovative løsningene» for sine kunder.

Skal gjennomføre norsk undersøkelse i 2023

Avdelingsdirektør John-Eivind Velure i spektrumsavdelingen hos NKOM.
NKOM

I Norge er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som er ansvarlig myndighet, i alle fall så lenge laderne inneholder radiosendere og kan kommunisere med wifi, bluetooth eller mobilnett. Avdelingsdirektør John-Eivind Velure i spektrumsavdelingen sier de har registrert at det er kommet mange nye aktører på markedet for elbilladere, og at de har mottatt henvendelser rundt forholdene som Elsäkerhetsverket har undersøkt.

– Antallet produkter som er tatt i bruk og de mulige konsekvensene forbundet med feil i konstruksjon eller installasjon, gjør at vi allerede har planlagt å gjennomføre kontroll av elbilladere på det norske markedet i 2023, sier Velure til Tek.no.

Han sier de forventer at Easee redegjør for sine vurderinger av sikkerheten overfor Elsäkerhetsverket, og at i utgangspunktet er de samme reglene som gjelder for hele EØS-området.

– Vi vil understreke at det er produsentenes og importørenes ansvar at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er sikkert i bruk. Produsenten er ansvarlig for å teste utstyret etter relevante sikkerhetsstandarder og dokumentere at de er i samsvar med sikkerhetskravene. Vi forutsetter at produsentene er sitt ansvar bevisst og at utstyr de selger er trygt å bruke, sier Velure.

Inspektør Joel Lee Antman i Elsäkerhetsverket sier de ikke vil uttale seg ytterligere om saken før Easee har kommet med sine tilbakemeldinger.

De har fått frist til 13. februar med å svare.

annonse