Til hovedinnhold

Har du Easee-lader? Se etter dette i sikringsskapet

Et jordfeilvern i sikringsskapet ditt kan gjøre laderen din tryggere. Spesielt om den ikke har godt nok vern bygget inn.
Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En av Norges mest populære elbilladere er i hardt vær for tiden. Easee-boksene som mange har på vegger og i garasjer kan hatt feil dokumentasjon, og kanskje være montert uten nødvendige jordfeilbrytere ute hos brukere.

NAFs ladeekspert, og en av dem som utarbeider standarder for trygg billading i Norge, Jan Tore Gjøby forklarte oss hva du skal se etter i sikringsskapet ditt hvis du vil være sikker på at du har jordfeilvernet på plass – en av tingene det har blitt stilt spørsmål ved rundt Easee-laderne. Produsenten sier selv at boksene ikke skal behøve noe ekstra jordfeilvern.

Men har du jordfeilvern i sikringsskapet kan du ha en litt tryggere lader.

Først: Se an situasjonen

Gjøby presiserer på telefon med Tek.no at det så langt ikke har vært ulykker i forbindelse med slike ladere, og at det neppe vil skje noen med det første nå heller.

Det innebærer at du bør se an situasjonen, og du trenger ikke ringe elektriker eller foreta deg noe før det kommer en konklusjon på spørsmålene fra Elsäkerhetsverket. Easee har fått frist til 13. februar å svare dem.

Flere av egenskapene ved Easee-laderen er stilt i tvil, deriblant påstandene om innebygget jordfeilvern og hvor godt den takler overspenning. Det siste garderer ikke et jordfeilvern mot.

Det er dermed for tidlig å si om et jordfeilvern «fritar» din boks fra problemer, men det kan bety at du har økt sikkerhet sammenlignet med å bare ha en vanlig sikring på kursen.

Se etter jordfeilvern

Ladeekspert Jan Tore Gjøby er elektroingeniør og leder arbeidet med å utarbeide sikre ladestandarder i Norge, i tillegg til å rådgi NAFs medlemmer om lading.
NAF

Det er i hovedsak tre typer bokser du kan ha installert i sikringsskapet ditt foran en elbillader:

Den enkleste: Vanlig automatsikring uten jordfeilvern

En helt vanlig sikring, eller overstrømsvern om du vil. Denne har ikke testknapp eller jordfeilvern bygget inn.

Den første typen er en vanlig automatsikring uten jordfeilvern. Dette legger ekstra krav på kabelen ut til laderen og at laderen har innebygde jordfeilvern.

Easee sier at deres lader skal kunne installeres slik, og det er her noe av tvilen står siden det er usikkerhet om jordfeilbeskyttelsen i selve laderen.

Den enkleste måten å se at det kun dreier seg om en vanlig sikring, eller et overstrømsvern som det egentlig heter, er at du ikke har noen testknapp.

Den vanligste: kombinert vern

Et kombinert vern er en sikring med jordfeilvern bygget inn. Dette er en ganske vanlig løsning, og et såkalt type A jordfeilvern koster veldig lite ekstra om du uansett må bygge en automatsikring inn i skapet ditt.

Under ser du flere eksempler på hvordan det ser ut.

Det er symboler du kan se etter for jordfeilvernet. For eksempel er stor bokstav «A» vanlig å se på disse vernene, og du vil som regel også se symbolet for et type A-vern, som er en bølge med to pulser under – det som ser ut som fartsdumper eller måkevinger.

To kombinertvern type A – det ene er av.
Jan Tore Gjøby, NAF

– Dette er overstrømsvern og Type A jordfeilvern samlet i en enhet. Vi ser at det er et 16-amper (A) overstrømsvern fordi det står C16. C-en sier noe om hvordan den løser ut. Vi ser også at det er et Type A jordfeilvern av den store A til venstre over bryteren og symbolet til venstre for A-en igjen. Jordfeilvern har også en test-knapp som vi ser oppe til venstre. Type A jordfeilvern bryter bare vekselstrøms feilstrømmer (AC feilstrømmer), forklarer Gjøby.

To kombinert vern type A – sikring og jordfeilautomater i ett. Den til venstre er koblet til en elbillader.
Niklas Plikk, Tek.no

– Her ser vi to kombivern: Et på 32 A og et på 16 A. Begge har Type A jordfeilvern. På det til høyre ser vi A-en. Men beste indikasjon er symbolet med bølge øverst og to pulser under, forteller Gjøby.

Kombinertvern type A til høyre for overspenningsvern.
Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Her er et kombivern til høyre. Overstrømsdelen er 20 A (C20) og jordfeilvernet er Type A- også her er symbolet et godt tegn. Det svarte vernet til venstre er et overspenningsvern som beskytter mot lynnedslag, og så videre.

Det mest kostbare: type B-vernet

Type B-vernet står som regel som sin egen enhet og fanger opp jordfeil både med vekselstrøm og likestrøm (AC/DC). Et type B-vern skal være involvert i lading av elbil, men for veldig mange elbilladere står type B-vernet inni selve laderen.

Dersom ikke laderen har hverken type A- eller type B-vern må du ha et slikt i sikringsskapet i stedet.

Men disse koster vesentlig mer enn de vanlige kombinasjonsvernene, og er dermed noe mindre vanlige å se. Her kan du gjenkjenne typen vern på at det gjerne står «B» eller «type B» på selve vernet, i tillegg vil du typisk se både symbolet for vekselstrøm – bølgen med to måkevinger under, og symbolet for likestrøm, en strek med prikker under trykket på vernet.

Type B-vern som tar seg av jordfeil ved både vekselstrøm og likestrøm.
Jan Tore Gjøby, NAF

– Dette er et jordfeilvern som både tar AC og DC feilstrømmer. Vi ser at det er B fordi det står Typ B. Også B-vern skal ha test-knapp, sir Gjøby.

Videre fremdrift i saken om Easee til uken

Ladeturbulens for populære Easee: Svenske Elsäkerhetsverket har testet ladeboksen og truer med salgsforbud.
Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Easee skal levere sine svar til svenske Elsäkerhetsverket i løpet av mandag 13. februar, og først etter det vil vi få vite hva status blir.

Det kan bli salgsforbud for laderen dersom ikke Easee svarer tilstrekkelig godt på spørsmålene fra svenske myndigheter. Ut over det er det uklart om det kan komme andre reaksjoner i etterkant.

Avhengig av hvordan laderen er kjøpt og montert er også ansvaret for utbedring av eventuelle feil med selve laderen og installasjonen et potensielt spørsmål. Derfor bør du vente og se an utfallet av Easee-saken før du gjør noe mer.

Elsäkerhetsverket har signalisert at de skal ha behandlet svaret fra ladeboksprodusenten i løpet av februar.

annonse