Til hovedinnhold

Fire av fem bedrifter utsatt

Stadig flere bedrifter tar i bruk e-post på mobilen. Men hva skjer da når de ansatte mister mobilen?

Butikkjeden Mobildata har i samarbeid med TNS Gallup gjennomført en undersøkelse som kartlegger holdninger og praksis i forhold til e-post på mobilen. 

Undersøkelsen er utført blant 1004 norske bedrifter med mellom fire og 200 ansatte.

Informasjon i gale hender

Undersøkelsen avslører at de fleste bedriftene mener det er bekymringsverdig om informasjon kommer på avveie, men de fleste mangler også et system for å fjernslette e-post dersom mobiler skulle havne i gale hender.

Ut ifra undersøkelsen gir 40 prosent av bedriftene de ansatte tilgang til jobbrelatert e-post på mobilen. 

De fleste større bedrifter bruker Exchange for å få tilgang til e-post og synkronisere med PC-en. Her finnes det muligheter for å automatisk rense vekk informasjon som e-post, kontaktliste og kalender. Når du starter funksjonen vil telefonen som har blitt stjålet fjerne all informasjon så snart den tilkobles Exchange-serveren. Fire av fem bedrifter har imidlertid ikke tatt i bruk et slikt system. Tre av fem bedrifter har ikke laget sikkerhetsregler for mobilbruken. 

Likevel sier 75 prosent av bedriftene at det er viktig at informasjon om ansatte, kunder og leverandører ikke kommer på avveie, og at det er grunn til bekymring dersom det skulle skje. Og hver tredje bedrift har registrert at mobiltelefoner har blitt stjålet eller mistet i løpet av de tre siste årene. 

70 prosent av bedriftene mangler også et system for å slette informasjon på utrangerte telefoner. 

Gir uønsket tilgang

Digi.no belyser i denne sammenhengen et tilfelle fra 2006 der en amerikansk sikkerhetsaktør kjøpte ti tilfeldige avanserte telefoner på Ebay. En av telefonene var ubrukt, mens de ni andre ga informasjon om skatt, bank, avtaler, kunder, korrespodanse og passord til IT-systemer. Det var heller ikke noe problem å spore opp telefonens opprinnelige eiere og arbeidsgiverne. 

Espen Takla, kjedeleder i Mobildata, mener enkelte sikkerhetstiltak på mobiltelefoner bør være like obligatorisk som sikkerhetssystemer på PC-er.

Holder ikke å slette filer

Å slette filer fra mobiltelefonen er heller ikke nok. Det er nemlig egentlig bare adressen som slettes, og filen forsvinner ikke før den overskrives med ny informasjon, og selv da er det mulig å få tak i den informasjonen som har blitt overskrevet. 

Du trenger altså et såkalt "wipe-program" for å være sikker på at informasjonen faktisk fjernes. En annen løsning er kryptering. Frank Horntvedt i sikkerhetsselskapet Pointsec sier til Digi.no at nyere mobiltelefoner er kraftige nok til å kryptere og dekryptere informasjon, og en slik løsning gir også adgangskontroll.

(Kilde: Digi.no)

annonse