Til hovedinnhold

Toppsjefer ubekymret for mobilsikkerhet

I en undersøkelse som nylig ble foretatt av TNS Gallup viste det seg at 75 prosent av norske bedrifter bekymrer seg dersom informasjon kommer på avveie. En ny undersøkelse gjort av sikkerhetsselskapet Fsecure viser at næringslivsledere er langt mindre bekymret.

Blant norske næringslivsledere mener nemlig heler 86 prosent at mobiltelefoner ikke er en sikkerhetstrussel for sin bedrift. 

Virus og sensitiv informasjon

Det finnes forskjellige potensielle sikkerhetsrisikoer i mobilen. En av dem er virus. I år kom verdens første SMS-virus, med navne Sexy View. Denne angriper smarttelefoner, og bruker lagrede kontakter til å spre seg, ifølge Fsecure. 

– Dette bør være et varsko til næringslivet om å ta sikkerheten på alvor. Datakriminelle finner stadig nye veier for å utnytte sårbarhet, det være seg via data- eller telenettverk. Dette krever årvåkenhet, spesielt fra ledere i næringslivet, mener Dag-Arne Jerstad, norgesansvarlig i F-Secure.

Den andre potensielle sikkerhetsrisikoen er den sensitive informasjonen som er lagret på mobilen. Men kun 25 prosent av næringslivslederne mente at selskapet hadde sensitiv informasjon lagret på bedriftens mobiler. 

72 prosent kan ikke slette data på tapte telefoner

72 prosent av bedriftene svarer at de verken har sperre- eller fjernslettingssystem på bedriftens mobiler. 10 prosent vet ikke om de har systemer for dette. 

Undersøkelsen er gjort blant 600 næringslivsledere i Norge. 

Et annet element er at data som slettes på mobilen kan gjenopprettes. For å slette dette skikkelig trenger du et program som overskriver informasjonen et flertall ganger. Nylig lanserte den norske bedriften Ibas et slikt system.

(Kilde: Fsecure, pressemelding)

annonse