Til hovedinnhold

Tollen vil overvåke hva du kjøpte i utlandet

Du kan måtte betale for ting du har kjøpt for flere år siden.

Finansdepartementet vil endre på dagens lov, slik at tollmyndighetene skal kunne sjekke hva du har brukt pengene dine på i utlandet, melder DN.no.

Grunnen til at departementet ønsker å endre loven er at du som privatperson per i dag ikke kan pålegges å oppgi opplysninger til tollmyndighetene, om hva du har kjøpt på tidligere utenlandsreiser.

– Vi mener det er en mangel ved tolloven at den ikke har klar nok hjemmel for opplysningspålegg overfor privatpersoner i etterkant av en grensepassering. Departementet vil derfor vurdere et lovforslag som retter opp denne mangelen, sier avdelingsdirektør Helle Harbou-Hals i Finansdepartementet til nettstedet.

Mann måtte betale 50 000 kroner

Bakgrunnen for ønsket er at DN tidligere skrev om en mann som måtte forklare pengebruken sin under en utenlandsreise for tre år siden. Etter at tollmyndighetene hadde gjenomgått personens kvitteringer og kontoutskrifter, måtte mannen betale 50 000 kroner for å ha handlet for mye i utlandet. Denne praksisen til tollmyndighetene mener Datatilsynet er ulovlig, og har bedt om at den stoppes umiddelbart.

– Vi tror ikke at Stortinget har ment å gi tollvesenet kompetanse til å gjennomføre personkontroller i noen tid etter en grensepassering, sier seniorrådgiver Cecilie Rønnevik i Datatilsynet til DN.no.

Politiets oppgave

Datatilsynet mener at det må være politiets oppgave å avdekke om privatpersoner har gjort noe straffbart i forbindelse med utenlandsreiser i ettertid.

– En slik ordning gir den kontrollerte tilstrekkelige rettigheter som siktet, hvilket er grunnleggende for ivaretagelse av borgernes menneskerettigheter, forklarer Rønnevik til DN.no.

(Kilde: DN)

annonse