Til hovedinnhold

Sjekk synet med mobilen

Nytt Android-verktøy skal gjøre det enklere å avdekke skjeling hos barn.

Iris Medical

I Storbritannia viser undersøkelser at så mange som fire prosent av førskolebarn har en grad av skjeling som gir risiko for delvis svaksynthet.

I dag diagnostiseres skjeling manuelt ved observasjon og synstester hos optiker, ofte etter at helsestasjonene melder fra om mistanker fra ett- eller fireårskontrollen.

Skjeling skjer vanligvis fordi det ene øyet er svakere enn det andre. Hjernen korrigerer så ved å ignorere signalene fra det svake øyet for å slippe dobbeltsyn. Konsekvensen er at man kan utvikle dårligere syn på det svake øyet.

Denne appen skal forhindre sykehustabber

Nesten umulig å behandle etter fylte 10 år

I dagliglivet er ikke dette noe stort problem for den som skjeler, men dersom det friske øyet blir skadet, kan det bli et problem.

Det er enkelt og billig å behandle skjeling dersom det blir oppdaget tidlig. Etter 8-10 års alder er det imidlertid nesten helt umulig. Da mister barnehjernen mye av sin omstillingsevne.

Behandling skjer ved at det friske øyet dekkes til med en lapp, eller ved at barnet får briller som gjør at det ser klarest på det svake øyet.

Nå har en gruppe britiske forskere og investorer utviklet et Android-kamera som tar bilder av øyet og analyserer pupillens plassering og størrelse for å avdekke indikasjoner på skjeling.

Diabetes-app kan gi gründerpris

Ordinær mobil med godt kamera

Mobilen er en modell som er i ordinært salg i Taiwan, og er valgt for sitt spesielt gode kamera. Kameraet har 14 millioner piksler og CCD billedbrikke. Bildene har en oppløsning på 4288x3216 piksler.

Fokuseringsobjektet drar blikket til siden for kameralinsa.

Mobilkameraet plasseres så i en holder som har et blinkende fokuseringsobjekt på siden som drar blikket til seg. Ved å måle avstanden til øyet og vinkelen i blikket, skal det være mulig å avdekke skjeling.

Foreløpige kliniske tester i Storbritannia viser at mobilkameraet oppdager skjeling i 95 prosent av tilfellene, sammenlignet med tradisjonell diagnostikk.

Første bruker er norsk

Optiker Erik Robertstad ved Interoptik Holt i Tønsberg har, som den første i verden utenfor forskningsprosjektet, fått teste mobilkamera-diagnostikken i sin egen praksis. Robertstad har tidligere samarbeidet med en av initiativtakerne til prosjektet, og har en praksis der han treffer mange barn.

Robertstads erfaringer stemmer foreløpig overens med den vitenskapelige studien:

– Vi ser at kameraet påviser skjeling i de samme tilfellene der vi diagnostiserer med tradisjonelle virkemidler. Det er vi veldig fornøyde med, sier Robertstad til Mobilen.no.

Øynene til Vegard får godkjent. Ingen avvik funnet.

Ifølge Robertstad startet prosjektet med at Yuval Yashiv, som tidligere har forsket på fototeknikk, blant annet for å fjerne røde øyne i laboratoriet etter at bildet ble tatt, var pasient hos den ledende britiske øyelegen Simon Barnard. De to skal så ha inngått et samarbeid om å utvikle produktet. I dag kalles selskapet bak verktøyet for Iris Medical.

Derfor valgte de Android

Iris Medical håper produktet skal bli tatt i bruk for massediagnostisering av skjeling, for eksempel i forbindelse med rutinekontroller på helsestasjonen.

– Hvis produktet blir en suksess, ser jeg ikke bort fra at Taiwan-mobilen blir byttet ut med en som har litt høyere tekniske spesifikasjoner, for eksempel Samsungs kamera-mobil Galaxy S4 Zoom, sier Robertstad til Mobilen.no.

Om årsaken til at valget falt på Android-plattformen sier Robertstad at denne er en langt mer åpen standard enn for eksempel programvaren til de store kameraprodusentene. Når de var nødt til å endre på kameraets fastvare, var dette en nødvendighet.

Kameraet måler blant annet lysbrytingen i øyets ytre linse og størrelsen på pupillene.
annonse