Til hovedinnhold

Microsoft viser framtidens nettleser

«Embassies» skal være langt sikrere mot virus og angrep.

iStock/5318192

Microsoft Research sysler nå med en helt ny nettleser, ved navn Embassies, som skal komme alle problemene med dagens nettlesere til livs.

I nettleserens spede begynnelse på 90-tallet var formålet å tolke nettsider med tekst, lenker og enkel grafikk. I dag er situasjonen ganske annerledes, for å ikke nevne mye mer kompleks.

Nåtidens nettlesere er stappfulle av avanserte koder, arkitekturer, filsystemer, databaser og grensesnitt på utviklersiden. Dette mylderet må utviklere av nettapplikasjoner som viser video, animasjoner og 3D-grafikk forholde seg til, og problemet er at det hele blir uoversiktlig og uhåndterlig – noe som igjen fører til utallige svakheter.

Kjente eksempler er alle problemene med Java, Flash og PDF. Dette har Microsoft tenkt til å gjøre noe med.

Isolerer hver applikasjon

Embassies er altså navnet på prototypen av den nye nettleserarkitekturen, som trekker inspirasjon fra virtualiserte datasentre. Her blir hver nettapplikasjon kjørt i isolerte tilfeller, og oppgavene til kjøremiljøet blir hovedsakelig IP-basert kommunikasjon og kryptografisk godkjennelse av applikasjonene.

Mens applikasjonene kjøres i en sandkasse i sin originale kode, vil de kunne kommunisere med andre appliasjoner via en tildelt Internett-adresse. Alle operasjoner kommer følgelig til å framstå som strømming fra sandkassen til brukerens skjerm.

Inspirasjonen kommer fra et såkalt «pico-datasenter», som er klientversjonen av et delt datasenter. Det skal med andre ord ikke være katastrofalt hvis én applikasjon blir infisert av virus, ettersom dette ikke sprer seg til de andre, isolerte applikasjonene eller til operativsystemet for øvrig.

Enklere arkitektur

Den nye arkitekturen byr på et langt enklere miljø for utviklere, med maksimalt 30 funksjoner for å interagere med klientens kjøregrensesnitt (CEI).

Embassies innebærer også at ansvaret for sikkerheten blir skjøvet over fra nettleserprodusenten til den enkelte utvikler. Utviklerne må selv bidra med den nødvendige koden for å få applikasjonene til å fungere riktig.

Ifølge nettsiden Dark Reading kan dette by på utfordringer for hver enkelt utvikler, da de ikke nødvendigvis er de beste til å tenke sikkerhet. På den annen side vil svakheter i koden ikke kunne spres videre til resten av datamaskinen.

Denne typen nettleser vil ikke dukke opp i morgen. Selv om Microsoft skulle overbevise andre aktører om at ideen har noe for seg, kan det ta mange år før overgangen er fullført.

Vil du vite mer om Embassies, kan du lese rapporten Embassies: Radically Refactoring the Web, som ble presentert på konferansen USENIX Symposium on Networked System Design and Implementation tidligere i april. I tillegg kan du besøke Microsoft Researchs offisielle Embassies-nettside.

Mens vi venter på framtidens nettleser:
Disse nettlesertilleggene anbefaler vi »

(Kilder: ComON, Dark Reading)

annonse