Til hovedinnhold

Nkom vil gjøre bredbånd til en rettighet

Men regningen blir enorm og ender kanskje hos deg som allerede har rask tilgang.

Shutterstock


Nkom er det som tidligere het Post- og teletilsynet. De har blant annet tilsyn med operatører og nettleverandører i Norge. Nå ønsker de at nettleverandørene skal bli forpliktet til å levere det de kaller grunnleggende bredbånd til deg og meg. Uansett hvor vi bor.
Det er vårt søsternettsted Inside Telecom (betalingstjeneste) som melder om rapporten som nå er ute til høring.

Selv grunnleggende bredbånd kan være dyrt

Nexias kostnadsberegninger stemmer ikke helt overens med kravene Nkom ønsker å sette, men gir likevel en pekepinn på hva kostnaden kan bli.

Grunnleggende bredbånd definerer Nkom som fra 4 Mbps ned og 1 Mbps opp. Sammenliknet med selv ganske rimelige DSL-tilkoblinger i dag er ikke dette allverden. Men det kan likevel bli dyrt. Veldig dyrt.

Tar vi med satellittdekningen enkelte husstander kan få, vil det koste et sted mellom 500 millioner og 1,2 milliarder å bygge ut omtrent til kravene. Nkom ønsker imidlertid ikke å ta med denne dekningen, og dermed blir det vesentlig dyrere. Et sted mellom 2,58 milliarder og 5,44 milliarder kan dekningskostnaden komme hvis man velger den mest kostbare av to alternativ konsulentselskapet Nexia tidligere har sett på.

– Dersom det settes et minstekrav på 1 Mbit/s oppstrømskapasitet, vil antallet husstander som mangler dekning være noe usikkert. Men vi antar det vil overstige 99.000, skriver Nkom i rapporten.

Utbygging i Finnmark trenger 90 prosent støtte

Inside Telecom melder i sin artikkel at tettbygde strøk, så som Oslo-traktene, kan gi en utbyggingspris ned mot null når man innberegner inntektene fra kundene. Mens kun rundt 10 prosent av kostnadene for utbygging i Finnmark kan dekkes inn på samme måte. Dermed skal det svært mye støtte til for å få kravene på plass på slike steder.

Totalt skal behovet for støtte ligge på omtrent 75 prosent av kostnadene.

For å få til byggingen har Nkom foreslått tre forskjellige løsninger. Byggingen kan finansieres av et fond som henter penger fra gebyrer, altså brukerbetaling fra de som allerede har tilgang. Andre løsninger er direkte statsstøtte, eller en kombinasjon av de to. LTE, eller 4G om du vil, skal være en av de rimeligste måtene å bygge ut resten på.

Nettleverandøren Altibox har tidligere tatt til orde for å gi skattefradrag på 10 000 kroner per husstand. Ifølge selskapet den gang, ville dette kunne gjøre hele 75 prosent av norske husstander lønnsomme for en fiberutbygging, opp fra 55 prosent.

Det foreslås altså å bruke mobilteknologi for å kunne gjøre bredbånd til en rettighet i Norge. Både Sverige og Finland har vesentlig høyere datatrafikk i nettene enn vi har, kombinert med færre faste tilkoblinger. Les mer om hvordan datatrafikken i Norden fordeler seg i denne artikkelen »

annonse