Tek.no

Nyhet

Trenger dingsen din forsikring?

6 Aug 2009 06:00

Trenger dingsen din forsikring?

Flere butikker tilbyr egne produktforsikringer når du kjøper nytt kamera, mobil, TV eller annet. Disse forsikringene har blitt kritisert for å være dyre og gjerne overlappende med andre forsikringer som innboforsikring og reiseforsikring. Svenske forbrukerombudet gikk sist uke ut og sa at slike forsikringer kan være ulovlige. Butikkene på sin side mener slike forsikringer kan være svært nyttige når uhellet oppstår. Det er da også ved uhell, som når du mister produktene i gulvet, at andre forsikringer ikke strekker til. Vi har gått gjennom de største elektrobutikkenes avtaler for å se hva du har rett til om du kjøper trygghetsforsikring.

Samme basisvilkår

De fleste butikkene har samme grunnleggende basisvilkår for sine forsikringer. Derimot variere pris på forsikring og egenandel du må betale. Noen butikker, som Euronics, tilbyr også forsikring av innhold på dine dingser. Dette får du derimot ikke hos andre, da må du sikre innholdet ditt selv. Det er også verdt å merke seg at flere av vilkårne sammenfaller med normale innbo- og reiseforsikringer. Vær derfor oppmerksom på at du fort vil ha dobbelt opp med forsikringer, men du kan kun benytte en av disse om uhellet først er ute. Pass derfor på at du i så fall bruker den hvor egenandelen for deg selv blir minst mulig. Det er også verdt å merke seg at prisen på egenandel varierer hos de forskjellige butikkene og hos flere risikerer du at forsikring pluss egenandel tilsammen blir dyrere enn et nytt produkt. Tenk deg derfor nøye gjennom hva du egentlig får tilbake ved kjøp av en slik produktforsikring.

Dette er basisvilkårene i butikkenes produktforsikringer:

- Uhell:

Alle forsikringene dekker fall- og støtskader. Ved vannskade, lynnedslag og andre uhell. I avtalene opplyses det derimot at forsikringen ikke gjelder ved grov uaktsomhet. Definisjonen av dette gis ikke. Forsikringene vil heller ikke gjelde om det er oppstått skader som ikke påvirker brukbarhet. Riper og sprekker i skjerm omfattes derfor ikke av forsikringene. Det gis heller ikke erstatning på forbruksmateriell som minnekort og blekkpatroner. Ingen av forsikringene dekker skader som ved pikseldød eller fastbrente bilder i skjermer.

- Tyveri:

Flere av forsikringene dekker tyveri i hjem, kontor eller fritidsbolig. Merk at arbeidssted ikke inkluderer offentlige rom som butikk, kantine eller skole mens fritidsbolig ikke omfatter båt, bil eller campingvogn. For at forsikringen skal gjelde ved tyveri må ytterdører ha vært låst og vinduer under fire meter over bakken må være låst eller haspet. Merk at slikt tyveri i hjemmet ofte dekkes av innboforsikring, mens tyveri utenfor hjemmet ofte dekkes av reiseforsikring. Dermed risikerer du her å bli dobbeltforsikret her. Ved dobbeltforsikring vil du kun kunne få erstatning fra en av forsikringspartene.

- Reparasjon eller nytt produkt:

Ved skade har du rett på reparasjon, enten gratis eller mot en mindre egenandel. Om ikke produtet kan repareres har du rett på nytt produkt. Dette produktet må da være tilsvarende eller bedre enn det du har levert inn. Forretningen har rett på to forsøk på å reparere samme skade. Om reparasjonen tar mer enn en uke har du rett på et tilsvarende utlånsprodukt.

- Egenandel:

Ved tegning av produktforsikring har du rett til innbytte eller reparasjon av produkt, men noen av butikkene tar en egenandel. Denne kan enten være fast eller omfatte enkelte produkter. Merk at ved kjøp av produkter under 1000 kroner risikerer du fort å betale like mye for forsikring og en eventuell egenandel som det du betaler for et nytt lignende produkt.

- Angrerett:

Noen butikker gir deg angrerett på kjøpet av produktforsikringen. Dette betyr at du kan si opp avtalen innen en viss tidsfrist og får pengene tilbake.
Merk samtidig at det er flere hendelser som kan medføre at forsikringene bortfaller. Dette er hendelser som omfatter alle forsikringene. Om du har utvist grov uaktsomhet eller har ikke påsett at produktet er benyttet i henhold til bruksanvisning så vil produktforsikringene falle bort opplyses det i alle avtalevilkårene. Forsikringene vil heller ikke gjelde om skade har oppstått som en følge av annen programvare eller datavirus. Forsikringene omfatter heller ikke skade som er forårsaket av et forsikret produkt. Om din TV da faller over et annet produkt og kun TV-en er forsikret så vil du ikke få noen erstatning for det andre produktet som gikk med under uhellet. Forsikringen dekker heller ikke skade som er forårsaket av programvare som er installert etter kjøp av produkt.

Lønner forsikringen seg?
Som en kan se av avtalevilkårene er det først og fremst ved rene uhell at en slik forsikring er god å ha. Å miste en mobiltelefon i bakken eller få sand i kameraet når du tar bilder på stranden kan fort skje. Slike uhell er hverken dekket av reklamasjon, garanti eller kjøpslov. Merk likevel at om du har tatt kameraet med på stranden, så risikerer du fort å miste forsikringen om produktet benyttes i et miljø der det foreligger åpenbar risiko for skade. Ha derfor ditt på det tørre når du krever erstatning for tapt produkt. Å benytte et vanlig speilreflekskamera i øsende regn uten beskyttelse er helt klart noe en bør vite at må unngås.


Du bør dessuten være nøye på å vurdere pris på produktet opp mot pris på forsikring. Du risikerer fort å betale nesten like mye for produktet som for forsikringen om du ikke tenker deg om. Men hvor mye koster egentlig forsikringene?
Gå til neste side for å få prisoversikt og oversikt over de forskjellige butikkenes spesifikke vilkår.