Til hovedinnhold

Forbyr patenter på programvare

Historisk vedtak etter fem års diskusjon i New Zealand.

Shutterstock/113544646

Etter fem år med diskusjoner, vedtok parlamentet i New Zealand nylig et lovforslag som forbyr å ta patent på programvare. Noe som kan virke oppsiktsvekkende, er at lovteksten faktisk sier at «et dataprogram ikke er en oppfinnelse».

Nettsiden Ars Technica påpeker at dette kan være en hendig måte for lovmakerne å snike seg unna en tidligere lov. Denne stadfestet at «patenter kan innvilges til enhver oppfinnelse, enten det er et produkt eller en prosess, på alle teknologiske områder».

Tar høyde for helheten

Selv om den nye loven forbyr patenter på programvare, er ikke dette hele sammenhengen. Teksten dreier seg om «et dataprogram som sådan», og tar med andre ord høyde for praktisk bruk, eller «prosesser».

Et eksempel på dette kan være hvis dataprogrammet forbedrer maskinvare eller er en del av en større prosess man har oppfunnet. Lovteksten tar selv utgangspunkt i en vaskemaskin.

Hvis din løsning gjør at vaskemaskinen blir mer energieffektiv, men kun implementeres gjennom et dataprogram, vil denne nyvinningen fremdeles bli beskyttet av lovverket på bakgrunn av helheten.

Kontraproduktivt

Parlamentsmedlem Clare Curran fra det newzealandske arbeiderpartiet har vært en av de sterkeste pådriverne for den nye loven.

Ifølge henne har toppsjefer fra flere IT-selskaper klaget over hvordan patentpraksisen har blitt brukt til å patentere «åpenbare» ting, og at det har vært kontraproduktivt for innovasjon og utvikling.

Den nye loven skal altså motvirke denne typen kreative og produktive stagnasjon.

Norge er der allerede

Vi finner igjen noe av den samme tankegangen i den norske patentloven:

I loven heter det at «innenfor ethvert teknisk område har den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt [...] rett til etter søknad å få patent på oppfinnelsen».

Dette blir deretter fulgt av: «Som oppfinnelser anses ikke noe som bare utgjør [...] programmer for datamaskiner».

World Wide Webs far satte en stopper:
Endelig slutt for notorisk patent-troll »

(Kilder: New Zealand Legislation via Ars Technica)

annonse