Tek.no

Guide

Skreddersy Firefox til ditt bruk

5 Juni 2007 15:00

Introduksjon

Firefox kan som kjent konfigureres via menyvalget Verktøy, Innstillinger..., men det finnes en annen måte som kanskje ikke er like kjent for alle. Metoden kalles for "about:config" og har fått sitt navn etter måten man får tilgang til innstillingene i Firefox.

For ordens skyld, enkelte innstillinger som kan konfigureres via about:config, kan også konfigureres på andre mer synlige måter, men dette gjelder slett ikke alle innstillinger.

Metoden "about:config" kan på en måte sammenlignes med registeret i Windows. Alle innstillinger i Firefox har et navn og de er lagret som en tekststreng, et tall eller en boolsk verdi. Selve innstillingene ligger lagret i filen prefs.js som kan redigeres direkte, men dette er bedre tilrettelagt via about:config.

Det kan nevnes at det finnes også en utvidelse som gjør "about:config"-metoden mer brukervennlig. Vi kommer tilbake til denne på neste siden (nederst).

neste side får du mer informasjon om "about:config".

Les også