Tek.no

Guide

Slik er PC-en din

5 Nov 2010 15:27

Introduksjon

Nytteprogrammer for maskinvare

Her finner du programmer som kan brukes til å finne informasjon om maskinvare i datamaskinen, og for overvåking av komponenter. Dette gjør programmene uten at du trenger å åpne kabinettet. Enkelte av disse gir også informasjon om installert programvare, mens andre kan også brukes til å gjennomføre enkle benchmark-tester.

Vi har valgt å dele programmene i denne guiden i tre deler:

  • Programmer som gir informasjon om hele PC-en, det vil si oversikt over det meste av komponenter.
  • Nytteprogrammer for lagringsenheter (harddisk, SSD og minnepinne).
  • Diverse andre programmer (nytteprogrammer for minne, skjermkort og temperaturmålere)

Les også