Til hovedinnhold

Vi tester Windows 7 Beta 1

Windows 7 er ventet lansert tidlig i 2010 og det er ingen grunn til å anta at Microsoft vil fremskynde dette. Det er selvfølgelig en mulighet for at selskapet kommer til å klemme lanseringen inn rett før jul 2009, men det er ikke noe jeg vil vedde på.
Det interessante er at denne første betaversjonen av operativsystemet skiller seg svært lite fra prebetaversjonen som florerte på nett i slutten av oktober. Dette betyr sannsynligvis at denne første offisielle betaversjonen er langt nærmere sluttproduktet enn normalt i slike prosesser.
Dette betyr nok derfor at den versjonen vi tester her er svært tett opptil den versjonen du kommer til å kjøpe i butikken om ett års tid. Noen endringer kommer det helt sikkert, men sannsynligvis ikke noe av ekstrem karakter.
Hva skal Windows 7 være?
Dette er operativsystemet som skal erstatte Windows Vista og ikke minst Windows XP, som har vært usedvanlig seiglivet. De som venter seg en revolusjonerende ny utgave blir nok skuffet. Windows 7 bygges opp rundt hovedtrekkene i Windows Vista, så du vil ikke møte et helt nytt grensesnitt.
Likevel er dette en svært viktig utgave i og med at man her får rettet opp de tingene man ikke var fornøyd med i Vista. Det er også en rekke synlige forbedringer som vi skal omtale i denne artikkelen.

Klikk her for å se flere bilder fra Windows 7 Beta 1


I og med at Vista innebar noe helt nytt når dette systemet kom og Windows 7 er bygget rundt kjernen av dette systemet, er en av de viktigste tingene i dette nye systemet nettopp en forbedring, slanking og effektivisering av det vi kjenner fra Windows Vista.
Maskinvarekravene til Windows 7 er de samme som for Windows Vista, men som vanlig gjelder konseptet at jo kraftigere maskin du har, jo bedre er det.
Installering
Vi kan nok regne med at det kommer noen endringer i det som knytter seg rundt selve installeringsopplegget i Windows 7, men det virker langt mer ferdigstilt enn det vi har sett i Microsofts tidligere betaversjoner.
Vi har satt opp Windows 7 på flere forskjellige systemer og resultatet er ganske tydelig. Dette er en svært mye raskere installasjon enn det man er vant til fra Vista og XP. Den andre erfaringen er at du som bruker vil ha langt mindre interaksjon med installasjonen enn tidligere. Det eneste du trenger å forholde deg til er noen enkle spørsmål rundt land og språk. Etter dette er det meste automatisert.
En standard installasjon av Windows 7 Beta 1 tar rundt 20 til 25 minutter og det er naturlig å anta at dette vil forbedre seg noe etter hver som man nærmer seg den ferdige versjonen. Det er også langt mindre problemer med drivere enn hva var tilfellet for Vista når denne kom på markedet. Dette er naturlig i og med at systemene er bygget rundt samme kjerne.
Rent og pent
Det første du legger merke til er at det er blitt gjort en større rengjøringsjobb. Når operativsystemet er installert er hele skrivebordet ditt rent og pent og inneholder ett eneste ikon – søppelkassen.
Den mest iøynefallende endringen fra Vista ligger i oppgavelinjen nederst på skjermen. For oss med svært høyoppløste skjermer har denne linjen i Vista vært en svært delt opplevelse. Den har vært svært liten og du har fått en masse tekst sammen med ikonet for programmene som ligger på linjen.

Klikk her for å se flere bilder fra Windows 7 Beta 1
 


I Windows 7 er denne teksten helt borte og det er nå store tydelig ikoner som representerer programmene som ligger på linjen. Vi liker dette. Hvis du muser over et ikon får du en liten forhåndsvisning av hva som ligger i programmet sammen med en beskrivende tekst.
Beveger du musen over til forhåndsvisningsvinduet presenteres programmet på skjermen i den størrelsen du har satt det. Trekker du musen bort minimeres programmet igjen.
Hvis du har flere instanser av samme program, som for eksempel flere dokumenter i Word vil disse kommer opp som flere forhåndsvisningsvinduer. Det samme gjelder for Internet Explorer hvis du har flere nettsteder opp samtidig. Dette er nok en forbedring i forhold til Vista som vi liker.
Mange forbedringer
En annen forbedring er såkalte ”jump lists”. Disse fungerer som en kontekstsensitiv meny for programmer. Hvis du høyreklikker på programmets ikon i oppgavelinjen vil du se en liste over hva du har brukt programmet til i det siste. Hvis du har brukt Wordpad vil du få opp en liste over de siste dokumentene du har arbeidet med. Det samme gjelder hvis du går til programmet via startknappen. Plasserer du pekeren over programmet vil du se den samme listen som nevnt over. Enda en forbedring som vi liker.
Den forbedringen vi liker best er kanskje kontrollen du nå får med ”system tray” i oppgavelinjens høyre del. I Vista var dette et problemområde som gradvis bare ble mer og mer innholdsrikt og du hadde svært liten kontroll over dette. I Windows 7 er denne kontrollen sterkt forbedret og du kan tilpasse denne delen slik at den passer deg.
Hvor du vil
Gadgets, de små programmene som du kunne sette opp på høyre side av skjermen i Vista, er nå frigjort slik at du kan plassere dem hvor du vil på skrivebordet. Dette gir deg mer fleksibilitet og du slipper å være bundet til en blokk på skjermen.
Har du et program oppe på skrivebordet og ønsker å kombinere dette med et annet program som du vil se samtidig er det bare å dra programmet mot skrivebordets høyre side. Da tilpasser programmet seg slik at det opptar halve skjermen. Dra du programmet til skrivebordets øvre del maksimerer du programmet slik at det opptar hele skjermen.
Fjerner programvare
En interessant sak i Windows 7 er at Microsoft har fjernet en hel del av de tidligere programmene som du fant som en integrert del av operativsystemet. Programmer som Movie Maker, Windows Messenger og ikke minst Windows Mail er nå borte. Det betyr ikke at de ikke er mulig å få tak i, men hvis du vil ha dem så må du laste dem ned via Windows Live Essentials. En helt grei løsning etter vår mening.

Klikk her for å se flere bilder fra Windows 7 Beta 1


Andre programmer har fått en forbedring. Dette gjelder i hovedsak Wordpad og programmet Paint. De som er kjent med Microsoft Office 2007 vil kjenne seg igjen i menylinjene som disse programmene har fått.
Det er også gjort en vesentlig forbedring av Windows Media Player og programmet fremstår som langt mer intuitivt og brukervennlig enn tidligere. Internet Explorer er også tilstede i ny versjon. Denne gangen i versjon 8. Hvor vidt man foretrekker Explorer eller et annet tredjepartsprogram får være opp til den enkelte, men Explorer er i alle fall forbedret fra tidligere versjon.
Windows 7 inneholder også Media Center. Vi har ikke gjennomtestet dette ennå, men så vidt vi kan se ligger hovedforbedringene av dette programmet i all hovedsak knyttet til brukervennlighet for nye brukere.
Ja, for pokker
De som er kjent med Vista og XP vil ha et forhold til UAC (User Account Control) eller brukerkontroll. Dette er funksjonen som spør om du er sikker hver gang du ønsker å gjøre endringer eller installere noe nytt.
Denne funksjonen var i utgangspunktet laget for å øke sikkerheten i systemet og for å hindre uønskede gjester å gjøre endringer i systemet. Problemet var at dette kun kunne være på eller av og for mange ble det såpass irriterende å måtte svare på samme spørsmålet hver gang man ønsket å gjøre noe at valget gjerne ble å slå dette av.
I Windows 7 har du nå i tillegg til den rene av-/på-varianten også fått flere valg som gjør at denne funksjonaliteten ikke er så påtrengende som i tidligere versjoner. Kontrollene for dette bor nå i det såkalte ”System and Security” som du finner i kontrollpanelet. Dette er en erstatning for det som i Vista ble kalt ”Security Center”.

Klikk her for å se flere bilder fra Windows 7 Beta 1


Drivere, maskinvare og problemer
De som husker innføringen av Vista vil også med skrekk huske alle problemene med maskinvare som skulle installeres. Problemene var i de fleste tilfeller knyttet til at det ikke fantes drivere til det som skulle installere.
I og med at Windows 7 er en videreutvikling bygget på Vista så trengs det ikke nye drivere. Det som fungerte for Vista vil fungere helt fint her også. Nytt er et eget vindu som kommer opp når du installerer et nytt maskinvareprodukt. Her får du se en grafisk presentasjon av produktet samt en liste over hva det gjøre og ikke minst en link til produsentens hjemmeside. Du vil også få tilgang til bruksanvisninger, drivere som er forbedret etc.
Dette er en vesentlig forbedring, men det forutsetter at Microsoft og produsenten av maskinvaren samarbeider og at produsenten har informasjonen tilgjengelig og ikke minst fått det godkjent av Microsoft. Vi vil tro at dette er funksjonalitet som vil bli stadig bedre etter hvert som flere produsenter benytter seg av mulighetene det gir.
En annen funksjon vi liker er den innebygde skjermkalibreringen som du finner i Windows 7. Ikke det mest avanserte kalibreringsverktøyet som finnes, men det gjør jobben for vanlige brukere. De aller fleste vil dra nytte av disse enkle stegene på veien til et bedre skjermbilde.
Når vi først snakker om bilde, skal vi også nevne muligheten for å koble seg opp mot en projektor. Dette er nå blitt viet oppmerksomhet med et eget lite program som nok vil gjøre det enklere for mange brukere av bærbare maskiner når man skal koble seg opp mot en projektor.

Klikk her for å se flere bilder fra Windows 7 Beta 1


Bedre nettverk
Windows 7 har fått flere forbedringer på nettverksfronten. En av disse er at det er blitt enklere å koble seg opp mot trådløse nett og ikke minst en forbedring i forhold til Bluetooth.Ved å muse over nettverksikonet får ser du alle trådløse nett som er tilgjengelig samt informasjon om hvilket nett du er koblet opp mot. Når det gjelder Bluetooth får du også en oversikt over de enhetene som er satt opp. Du kan da velge fritt fra listen som kommer opp og kolbe deg til det nettverket eller Bluetooth-enheten du ønsker.
Homegroup er en ny mulighet i Windows 7. De som har hatt en bærbar maskin som brukes både hjemme og på jobben vil huske hvilke problemer det skaper i Vista. IT-avdelingen på jobben din har i mange tilfeller gjort det svært vanskelig å håndtere dette av sikkerhetsmessige årsaker. Med god grunn.
Ved hjelp av Homegroup vil du nå kunne sette opp maskinen slik at den vil kunne kommunisere med andre maskiner og tilbehør hjemme uten at dette blandes sammen med oppsettet som er jobborientert og satt opp fra bedriftens side. Systemet vil også hindre at andre maskiner i Homegroup-oppsettet ditt får tilgang til data som er knyttet opp mot bedriftsoppsettet.
Denne typen funksjonalitet vil gjøre hverdagen langt enklere for dem som har én maskin som skal fungere både hjemme og på jobben uten at dette går på bekostning av sikkerhet og jobboppsett.
Det er også en rekke forbedringer knyttet opp mot kommunikasjon med Windows Server 2008, men vi har ikke hatt mulighet for å teste dette her.

Klikk her for å se flere bilder fra Windows 7 Beta 1


Mediestøtte
Windows 7 kommer med flere måter å spille av diverse mediefiler. En av forbedringene du vil finne er at Windows 7 håndterer flere formater en sine forgjengere. Dette gjelder blant annet AAC for lyd og ikke minst H.264 for video. Dette er formatene som Apple bruker mye.
I tillegg vil du finne støtte for DiVX og ikke minst for AVCHD. Dette siste formatet er etter hvert blitt svært vanlig for videokamera med støtte for HD. I og med at Apple nå fjerner kopisperrene på musikk vil du ha tilgang til materiale som er laget via Itunes.
Windows 7 forholder seg også til det meste av mediesentrerte enheter som befinner seg i nettverket ditt. Systemet finner automatisk media som er lagret i nettverket og i tillegg kan du forholde deg til enheter som streamer innhold og som støtter DLNA.
Windows 7 har også forbedret støtte for såkalte tablet-maskiner og ikke minst for de nye trykkskjermmaskinene som HP Touchsmart.
Konklusjon
Dette er ikke en fullstendig test og presentasjon av Windows 7, men det tar med seg mye av det vesentlige ved systemet. Vi tror denne betaversjonen langt på vei er slik systemet vil fremstå når det slippes i 2010, men det er fremdeles muligheter for vesentlige endringer hvis Microsoft finner det for godt.
Det vi kan konkludere med er at Windows 7 langt på vei retter opp i mange av problemene som var knyttet til Vista og dette fremstår som et langt mer modent og fullstendig system.

Mer om
annonse