TestMobilt bredbånd

Her får du raskest 4G-surfing

Vi reiste land og strand.

Mobilt bredbånd

NB! Dette er en gammel test.Vi gjennomførte i mai 2016 en ny test av mobildekning – den finner du her »

Både NetCom og Telenor har de siste årene bygget ut 4G for full maskin, og i år lanserte begge operatørene 4G på nye frekvenser – slik at dekningen skulle bli enda bedre i mer «grisgrendte strøk».

Vi har reist land og strand rundt for å sjekke hvilke brukeropplevelser de ulike tilbyderne av mobilt bredbånd gir deg. Nesten tusen målinger er gjort over hele landet, og vi har oppdaget at det er store regionale forskjeller.

I testen har vi målt hvilke hastigheter vi får hos de to operatørene som har lansert 4G i nettene sine; NetCom og Telenor.

Når vi først var rundt og testet tok vi også med Ice, siden de i sin markedsføring hevder å ha overlegen dekning i Norge. Kunne det tenkes at Ice kunne gi oss dekning der hvor Telenor og NetCom sviktet? Ice tilbyr riktignok ikke mobilabonnement – og i denne testen har vi primært fokusert på surfing via mobilen. Men med en Ice-ruter kan du sette opp et Wi-Wi-nett slik at du kan komme på nett med mobilen, nettbrettet eller PC-en – selv om du ikke kan ringe.

Har du en annen operatør enn NetCom eller Telenor, vil du de fleste steder likevel ha dekning gjennom en av disse to. Unntaket er om du har et abonnement fra One Call eller Tele2, da har du dekning gjennom Mobile Norways nett mange steder i Norge – blant annet i og rundt de største byene. Vi har i denne omgang ikke testet Mobile Norways nett, ettersom vi i denne testen ønsket å fokusere på 4G.

Her finner du en oversikt over de billigste mobilabonnementene »

Slik har vi gjort testen

Når vi først skulle lage en test av mobilt bredbånd, bestemte vi oss tidlig for å forsøke å rekke over så mange steder som mulig. Fire personer bega seg ut i hver sin retning fra Oslo.

Vi har kjørt fra Kirkenes i øst, til Vestkapp i vest, og fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Underveis har vi kjørt på alt fra brede motorveier rundt de største byene, til smale grusveier på høyfjellet.

Hvit for NetCom, sort for Telenor. Ice ble målt ved hjelp av en Ice-ruter med ekstern antenne. Foto: Espen Irwing Swang, Amobil.no

Med jevne mellomrom har vi stoppet opp, gjennomført målinger, regnet ut snitthastigheter, og ført dette inn i testskjemaene våre.

Utstyret vi har brukt

For Ice, som reklamerer med at de har dekning på flere steder enn noen annen operatør, kan det muligens virke litt urettferdig at vi ikke har beveget oss lenger bort fra veiene. Ifølge Ice er det ute i terrenget at de har sin styrke. Ice skal også nå lenger til sjøs enn konkurrentene. Det har vi ikke testet denne gangen.

Hver av målebilene har vært utstyrt med to mobiltelefoner av typen Samsung Galaxy S5, utlånt fra Samsung. Telefonene hadde henholdsvis Telenor- og NetCom-SIM. I tillegg har vi hatt bredbåndsmodemet R90 fra Ice, med tilhørende bilmonteringsutstyr. Hastighetsmålingene er gjort med appen Ookla Speedtest.

Feilkilder og lokale variasjoner

En slik test har naturligvis mange feilkilder, og må derfor betraktes som relativt omtrentlig. Her kan faktorer som antallet samtidige brukere på basestasjonen, tid på døgnet og meteorologiske forhold spille inn. I noen tilfeller vil også resultatene kunne variere stort, bare vi forflytter oss noen meter.

Våre resultater viser imidlertid hvilke snitthastigheter vi opplevde der og da, med samtidige målinger i de tre nettene.

Samtlige målepunkter er tilgjengelige med bil, i alle fall om sommeren. Foto: Espen Irwing Swang, Amobil.no

SIM-kort uten hastighetsbegrensninger

Vi har også hatt tilgang til SIM-kort uten hastighetsbegrensinger. Det vi har målt er således optimal hastighet i nettet på ett målepunkt til en gitt tid. Om du har et abonnement med hastighetsbegrensing vil du uansett ikke oppnå høyere hastighet enn abonnementet tillater. Flere ganger har vi også opplevd at hastigheten i 3G-nettet er bedre enn i 4G-nettet.

Hastighetene vi oppgir her er de vi oppnår uten å ha gjort endringer på telefonen, som å skru av 4G. Vi har imidlertid deaktivert oppdaterings- og synkroniseringstjenester som kan stjele båndbredde under målingene.

Telenor suverent best, nesten alle steder

Noen steder er forskjellen ikke så stor, mens den andre steder er betydelig. Men med over tusen målinger gjennomført innenfor et kort tidsrom, tegner det seg et nokså entydig bilde. Vi har merket kartet med logoen til operatøren som gir høyeste nedlastingshastighet på stedet. Som kartene viser er Telenor best, stort sett over alt.

Sjekk hvilke hastigheter vi har målt nær deg

Vi har hatt fire biler på veien, og kjørt fire ulike ruter. Her kan du se hvilke resultater vi oppnådde på de ulike reiserutene:

Rute 1: Trøndelag til Kirkenes
Rute 2: Oslo, Akershus og Østfold.
Rute 3: Oslo, Hol, Bergen, Ålesund, Molde, Romsdalen, Gudbrandsdalen, Hamar, Oslo.
Rute 4: Hønefoss, Drammen, Kristiansand, Lindesnes, Stavanger, Gjesdal, Kongsberg, Hønefoss

I tabellene på hver side har vi markert hvilke steder vi fikk 4G-dekning da vi testet. Dette er markert ved at måleresultatet er skrevet i fet skrift i tabellen.

Gå rett til konklusjonen »

Vi har testet mobilt bredbånd i hele Norge. Logoen viser hvilken operatør som er raskest på stedet.