Til hovedinnhold

God nettlinje øker boligverdien

Nordmenn opptatt av nettytelsen.

Terrasse, peis og garasje er egenskaper mange nordmenn normalt ønsker seg av en ny bolig.

En undersøkelse Prognosesenteret har utført viser at 85 prosent av norske boligkjøpere foretrekker fiberkabler til sine digitale tjenester ved kjøp av ny bolig. Undersøkelsen viser også at en overvekt av husholdningene tror at fiberkabel vil bidra til en verdiøkning av boligen.

Nordmenn logger seg oftere og oftere på nettet. Norge har verdens høyeste Facebook-tetthet, den høyeste andelen av smarttelefoner og trenger stadig mer båndbredde til å flytte data. Nær 9 av 10 forventer at behovet for båndbredde vil øke i årene som kommer. Norge er i dag nummer to i verden på tettheten av fibernett i privatmarkedet, og tettere vil det bli hvis boligeierne får bestemme.

Les rapporten og prognosen for fiber og boligøkning her »

– Vi mener forbrukernes økte bevissthet rundt fiberteknologi henger sammen med et folk opplever et behov for mer kapasitet, sier Toril Nag, styreleder i Altibox i en melding.

Utviklingen innen forbrukerelektronikk går i retning av stadig flere enheter som er koblet mot internett. I tillegg til bærbare enheter som legger betydelig beslag på kapasitet har vi for eksempel spillkonsoller, TV og videokameraer som kobles mot internett. Den utbredte bruken av sosiale medier og deling av opplevelser i form av lyd, bilde og video stiller også helt andre krav til opplastingskapasitet. Her skiller fiberbredbånd seg fra andre teknologier ved å ha like høy hastighet begge veier.

Undersøkelsen fra Prognosesenteret AS viser at en overvekt av forbrukerne mener tilrettelegging av fiber kan bidra til å øke verdien boligen.

– Vi ser at innlagt fiberkabel vektlegges i boligannonser som et salgsargument, men det er gledelig å få bekreftet det. I tillegg til den åpenbare samfunnsnytten som ligger i å investere i robust infrastruktur, er det tydelig at digitaliseringen som skjer hos forbrukeren gjør at fiberbredbånd blir en verdifaktor i valg av bolig, sier Nag i meldingen.

– Vi har også indikasjoner på at dette er en trend som påvirker bedriftsmarkedet. Det er mye som tyder på at bedrifter som velger fiberaksess fremfor annen teknologi er mer tilfreds med sin internettleveranse. Utbredelsen av forbrukerelektronikk på arbeidsplassene er jo ikke et ukjent fenomen, og dette stiller igjen krav til kapasitet, forteller Nag i meldingen.

annonse