Nyhet

Vil standardisere 3D-briller

Det er fremdeles vanskelig å orientere seg i 3D-teknologiens verden, hvor blant annet den pågående konkurransen mellom den passive og aktive løsningen, som vi flere ganger har omtalt her på Audiovisuelt, gir grunn til usikkerhet blant forbrukere.

Den aktive lukkerteknologien er som kjent dominerende i markedet, men ulempen med denne er at lukkerbrillene som regel kun vil fungere sammen med 3DTV-er av samme produsent. Dette er fordi produsentene bruker ulike typer infrarøde signaler til å synkronisere brillene med TV-bildet.

Nå kan dette imidlertid bli historie om den amerikanske handelsorganisasjonen for elektronikkbransjen, CEA, får viljen sin. Organisasjonen har invitert HDTV-produsenter til å legge frem forslag til standardisering av lukkerbrillene slik at man kan bruke brillene på alle TV-er uavhengig av produsent.

CEAs visesjef Brian Markwalter uttalte at etterspørselen etter universelle lukkerbriller vil øke sterkt etter hvert som 3DTV-er blir mer utbredt, og en standardisering vil også gjøre terskelen lavere for de mange som ennå er avventende.

Idéene til standardiseringen skal sendes inn innen 31. mai i år, og deretter skal de beste forslagene velges ut. Det er uvisst nøyaktig når en eventuell standardisering vil finne sted.

Så gjenstår det å se om lukkerteknologien vil beholde sin posisjon i markedet, eller om folk i fremtiden heller velger den passive polaringsteknologien som blant kineserne og LG og Sony ivrer for.

(Kilde: CEA, via HDTVtest)

Les også
Nå kommer gjennomsiktige skjermer
Les også
Fant opp ny måte å filme i 3D
Les også
Gjør enhver HDTV om til 3DTV
Les også
Sjekk synet ditt på nettet
Les også
Ett skritt nærmere ekte 3D
Les også
Svær brillefri 3D-TV
Les også
To ulike bilder samtidig på TV-en
Les også
3D-formatkrig på trappene
Les også
15 millioner vil ha 3DTV i 2012
Les også
Passiv 3D mest populært
annonse