Til hovedinnhold

Så mye må du betale for elsparkesykkel-forsikring

Alle må ha forsikring fra 1. januar.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sommeren 2022 ble reglene for elsparkesykler og andre små elektriske motorvogner langt strengere. Promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud var blant høydepunktene.

Men fra og med nyttår blir det enda strengere. Den 1. januar 2023 blir det nemlig ulovlig å bruke slike privateide kjøretøy uten gyldig ansvarsforsikring. Fortsetter du å kjøre uten forsikring kan det gi store bøter og erstatningsansvar.

Merk at kjøretøy du leier, via aktører som Voi og Tier, allerede vil ha forsikring gjennom utleier – dette har vært et krav siden 1. september i år.

Dette blir prisen

Vi har fått forsikringsprisene fra to selskaper foreløpig:

Gjensidige forteller at de vil ta 59 kroner i måneden for en ansvarsforsikring, mens If har satt en pris på 99 kroner.

Her vil det utvilsomt lønne seg å ta en kjapp ringerunde til aktuelle forsikringsselskaper for å slippe å betale for mye.

Ansvarsforsikring for liten elektrisk motorvogn er noe helt nytt for forsikringsbransjen her i Norge, og dette er nok en av grunnene til at det har tatt såpass med tid for å få dette på plass og at prisene er såpass forskjellige til å begynne med. Det er nok bare å forbedrede seg på at tilbudene kan endre seg etter hvert.

Ettersom det er solgt flere hundre tusen elsparkesykler i Norge kommer dette til å angå svært mange.

Forsikringen gjelder per produkt

I likhet med ansvarsforsikring for bil vil en slik forsikring dekke eventuelle skader på andre personer, andre kjøretøy og andres eiendom, dette i tillegg til føreren av det forsikrede kjøretøyet. For biler dekkes også eventuelle passasjerer av en slik forsikring, men dette er ikke aktuelt her da det ikke er lov å ha med passasjerer på små elektriske motorvogner.

For tyveri eller skader på selve motorvognen er det dog innboforsikringen som gjelder.

Merk også at en slik forsikring følger kjøretøyet og ikke en person. Det vil si at du må ha en forsikring for hvert eneste elektriske ståbrett, elsparkesykkel eller annen liten elektrisk motorvogn som er i bruk.

Vi kan også nevne at siden slike kjøretøy ikke er registreringspliktige, er det i utgangspunktet heller ikke noe krav til forsikring når det ikke er i bruk og ikke tilgjengelig for folk flest. Men akkurat hvor enkelt eller vanskelig det vil være å ha en «sesongforsikring» er vi ikke sikre på. I verste fall skal det være mulig å si opp forsikringen (med en måneds oppsigelsestid) hver høst dersom du ikke er av typen som kjører hele året.

Krever lovlig fart og serienummer

Noen sparkesykkeleiere vil få en annen bekymring enn løpende forsikringsutgifter, nemlig at de har et kjøretøy som ikke vil la seg forsikre. Dersom elsparkesykkelen for eksempel går for fort eller ikke oppfyller de tekniske kravene, vil du ikke kunne forsikre den.

Ikke alle elsparkesykler er like godt merket som denne.
Vegar Jansen / Tek.no

I tillegg sier forskriftene at motorvognen «skal være tydelig og varig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer». Dette blir i så fall et tolkningsspørsmål, da vi av erfaring vet at ikke alle elsparkesykler på markedet er spesielt godt merket.

Tryg forsikring forteller oss at i tillegg til at elsparkesykkelen oppfyller statens krav for vekt, bredde, lengde og toppfart, er det også flere punkter å følge med på:

– Fra Trygs side er det også et ufravikelig krav at hastighetssperren på sykkelen ikke skal være mulig å oppheve. Du må kunne oppgi et serienummer på sykkelen, og også hvilket merke sykkelen har, skriver Trygs kommunikasjonssjef Ole Irgens i en e-post til Tek.no.

De samme signalene har vi også fått fra både If og Gjensidige. Fra sistnevnte får vi vite at det skal legges inn de seks siste tegnene i understell-/chassisnummer ved bestilling av forsikringen.

At du har et «lovlig» kjøretøy er altså et krav for at doningen skal la seg forsikre. Samtidig er det ingen spesielle krav til dokumentasjon, og ettersom det stadig ikke er registreringsplikt for slike kjøretøy vil innrapporteringen til forsikringsselskapene i hovedsak være basert på tillit.

Uforsikret kan bli dyrt

Fra 1. januar 2023 vil det å bruke en uforsikret liten elektrisk motorvogn kunne straffes med bøter. I tillegg risikerer naturligvis du erstatningskrav – som kan være betydelige summer – hvis uhellet skulle være ute og du skader noen eller noe.

Det er heller ingen god løsning å rapportere inn feil til forsikringsselskapet hvis du har et ulovlig kjøretøy. Da risikerer du at forsikringen likevel ikke gjelder, og plutselig er du uansett nødt til å erstatte alle skader selv.

Bjarne Aani Rysstad er kommunikasjonssjef i Gjensidige.
Gjensidige

For samtidig med at du fra 1. januar 2023 må kjøpe ansvarsforsikring for å kunne kjøre elsparkesykkel, ståhjuling og lignende lovlig, ser det ut til at forsikringsselskapene vil fjerne den mer begrensede dekningen folk i dag har gjennom sin innboforsikring.

– Den obligatoriske ansvarsforsikringen dekker mye mer enn innboforsikringen gjorde. Derfor er det mest naturlig å ta dette ut av innboforsikringen, slik at de som trenger ansvarsforsikringen kan velge å kjøpe den, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Han påpeker også at forsikringen kun gjelder for «lovlige brukere» av elsparkesykkelen. Det vil i praksis være alle som faktisk har fått lov til å bruke sykkelen.

– Hvis du derimot vurderer å stjele en elsparkesykkel etter 1. januar bør du huske på at du ikke vil være dekket av ansvarsforsikringen. Det betyr at forsikringsselskapet vil kreve at du erstatter alle skader selv dersom du forårsaker en ulykke. Det samme gjelder for promillekjøring. Der må du nok også regne med at forsikringsselskapene vil være svært strenge, sier Rysstad.

annonse