Til hovedinnhold

Dette er de nye og strengere reglene for elsparkesykler

Promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fra og med i dag, den 15. juni 2022, blir ikke lenger små elektriske kjøretøy regnet som «sykkel». I stedet går de inn i den nyopprettede gruppen «liten elektrisk motorvogn».

Med dette blir det slutt på «enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen», som daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttalte da forbudet mot små elkjøretøy ble opphevet våren 2018.

Vel, moro skal du da fremdeles få lov å ha. Men dagens endringer innebærer flere regler og mer byråkrati for deg som har et kjøretøy med motor som gjør at den går fortere enn 6 km/t.

Merk for øvrig at elsykler fremdeles klassifiseres som «sykkel», og således ikke havner inn under det nye regelverket.

Promillegrense på lik linje med bil

Av de nye reglene har nok flest merket seg at det vil bli forbudt å kjøre små elektriske kjøretøy – deriblant elektriske sparkesykler – i påvirket tilstand. Promillegrensen vil være den samme som for motorvogner generelt, altså 0,2.

Dette vil trolig skape stor glede hos landets legevakter, ettersom skadestatistikkene viser at det å kombinere rus og kjøring på elsparkesykkel er ren risikosport med stort potensial for å skade seg selv eller andre.

Promillegrensen vil også gjelde for andre små elektriske kjøretøy som rullebrett, hoverboard eller selvbalanserende enhjulinger. Eller for den saks skyld elektriske rulleskøyter.

Kjører du i fylla med liten elektrisk motorvogn, skal du i hovedsak sanksjoneres som om du kjører bil med promille.

Det er imidlertid fastsatt en endring om formildende forhold i lovverket. Det vil si at å kjøre elsparkesykkel i påvirket tilstand i utgangspunktet ikke skal straffes like hardt som om man hadde kjørt en bil. Fra før har slike formildende forhold vært gjeldende for fyllekjøring med moped.

For vanlige bilførere er straffen en saftig bot hvis de blir stoppet med mellom 0,2 og 0,5 i promille. Mer enn dette betyr inndragelse av førerkort i minst ett år, skriver NRK.

De som ennå ikke har tatt lappen risikerer utsettelse.

Hva vanlig rettspraksis for elsparkesyklister med promille vil etablere seg på, gjenstår å se.

12 års aldersgrense og hjelmpåbud

En annen ny regel er at det innføres en aldersgrense på alle disse nye motorvognene: 12 år. Er du yngre enn dette, må du parkere kjøretøyet til du blir gammel nok.

Videre innføres det et krav om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Beholder dagens satser på forelegg

Ettersom små elektriske kjøretøy nå er motorvogner, kunne det potensielt bety at trafikkovertredelser med elsparkesykkelen virkelig hadde svidd i lommeboka.

Vegar Jansen / Tek.no

Men regjeringen har bestemt seg for å videreføre gjeldende regler for overtredelser som kjøring på rødt lys, kjøring i strid med skilting eller kjøring uten lys. Bryter man trafikkreglene, vil elsparkesyklister med andre ord bli straffet som syklister og ikke som bilister.

– Generelt er brudd på regler begått med motorvogn vesentlig farligere og skal derfor gå betydelig hardere utover lommeboka enn ved brudd på regler for sykkel. Uten en endring, ville de høyere satsene for overtredelser begått med motorvogn blitt gjeldende. Nå beholder vi de gjeldende satsene. Det kan imidlertid bli aktuelt å vurdere økninger i satsene for små elektriske kjøretøy på et senere tidspunkt, uttaler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Denne endringen omfatter på den annen side ikke overtredelser av promillegrensen på 0,2.

Kommer: Krav til ansvarsforsikring

En siste viktig forandring i regelverket er at små elektriske kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven. Det vil si at man blir lovpålagt å ha en ansvarsforsikring.

Denne endringen skal gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

På dette tidspunktet er det ikke fastslått hvordan dette vil fungere i praksis. Det er uklart om dette er en forsikring som skal følge det enkelte kjøretøy eller den enkelte fører. Det er heller ikke kjent hva det vil koste.

annonse